Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
15.11.2023

LähiTapiola Varainhoidolle jälleen tunnustusta vastuullisesta varainhoidosta

Institutionaalisille sijoittajille suunnattu SFR-kyselytutkimus palkitsi LähiTapiola Varainhoidon jo kuudentena perättäisenä vuotena. LähiTapiola voitti Challenger-sarjan Responsible Investment Award -palkinnon ja Gold Award -laatupalkinnon.

LähiTapiola Varainhoito sai kaksi tunnustusta vuoden 2023 Scandinavian Financial Research (SFR) -tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneet noin 100 Suomen suurinta instituutiosijoittajaa arvioivat varainhoitajia kahdessa sarjassa: Large-sarjassa kahdeksaa käytetyintä varainhoitajaa sekä Challenger-sarjassa muita varainhoitajia. LähiTapiola Varainhoito voitti Responsible Investment Award -tunnustuksen ja Gold Award -varainhoitajien laatupalkinnon Challenger-sarjassa.

– Haluamme jälleen kiittää asiakkaitamme, joiden kanssa kumppaneina kehitämme kestävän sijoitustoiminnan palveluitamme vuosi vuodelta paremmiksi. Ympäristön, yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan huomioiva kestävä sijoitustoiminta on LähiTapiola Varainhoidossa luontainen osa salkunhoitajien työtä. LähiTapiolan kestävän sijoitustoiminnan keskiössä on oma analyysi ja koko sijoitusorganisaation aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon. Asiakkailtamme jo useana vuonna saamamme tunnustus velvoittaa meitä jatkamaan työtämme kestävyyden edistämiseksi sekä sijoitustoiminnassa että asiakkaidemme sparrauskumppanina. Palveluintoa lisää myös saamamme Challenger-sarjan Gold Award -laatutunnustus. Tämä antaa meille tukevan pohjan jatkaa ja syventää yhteistyötämme suomalaisten instituutioiden parissa, sanoo LähiTapiolan instituutioasiakkuuksista vastaava Janne Mäkelä.

Työ kohti kestävän kehityksen tavoitteita jatkuu

LähiTapiola Varainhoito on kuluneen vuoden aikana kasvattanut vaikuttamishankkeiden kohteena olevaa yritysjoukkoa. Ilmastonmuutoksen kaltaisiin systeemisiin riskeihin on tarve vaikuttaa laajemmin kuin vain rahastojen sijoituskohteina olevien yritysten kautta. Tämän vuoksi Varainhoito on vuoden alusta osallistunut vaikuttamispalvelua tarjoavan yhteistyökumppaninsa teemahankkeisiin, joista ilmastoon ja luontoon liittyviä teemoja ovat Net Zero, Vesi ja Biodiversiteetti.

LähiTapiola Varainhoitokonserni raportoi ensimmäistä kertaa konsernina Net Zero Asset Managers -aloitteen mukaisesti vuosittaisen PRI-raportoinnin yhteydessä. Asiakkaille sijoitusratkaisuksi tarjotaan kahta Pariisin ilmastosopimuksen mukaista indeksirahastoa, joiden avulla saa laajan hajautuksen joko Euroopan tai Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Kehitystyö jatkuu tuotevalikoiman ja kestävyysraportoinnin parissa tukemaan asiakkaiden kestävyystavoitteiden saavuttamista.

LähiTapiolassa kestävä sijoitustoiminta koskee eri omaisuusluokkia laajasti. Pörssiyhtiöiden arvioinnin lisäksi salkunhoitajat tekevät sijoituspäätösten tueksi omaa analyysiä myös esimerkiksi yrityslainoista ja kiinteistösijoituksista sekä käyttämistämme rahastokumppaneista arvopaperi- ja pääomasijoituksissa.