Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus19.10.2023

Jo lähes 10 000 viidesluokkalaista koulutettu ensiaputaitoihin Satakunnassa – ”Tärkeimmät ovat 112 ja rohkeus mennä auttamaan”

LähiTapiola järjestää tänä vuonna koko maassa Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. Pelkästään Satakunnassa koulutuksiin on osallistunut vuodesta 2017 lähtien lähes vastaava määrä viidesluokkalaisia.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että noin 40–60 prosenttia sydänpysähdyksen saaneista jää vaille tarvitsemaansa apua. LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely valottaa asiaa suomalaisten näkökulmasta. Kyselytulosten* mukaan yli puolet länsisuomalaisista vastaajista kertoo osaavansa elvyttää (63 %) ja avata hengitystiet (55 %), jos henkilö ei hengitä.

Kyselyssä selvitettiin muutenkin suomalaisten toimintakykyä tilanteessa, jossa toinen henkilö tarvitsee ensiapua.

– Vaikka ensiapukoulutuksia, tietoa ja taitoa on enenevissä määrin, niiden osuus, jotka uskaltautuvat elvytystilanteessa auttamaan, jää vajaaksi. Tämä on valitettava fakta ja globaali ilmiö. Moni aikuinen sanoo, että pelkää tekevänsä jotain väärin tai ei luota omiin ensiaputaitoihinsa. Osa kertoo menevänsä solmuun tositilanteessa, kertoo koulutuspäällikkö Minna Sihvo Punainen Risti Ensiavusta.

Sihvo tekee työnsä ohessa tutkimusta siitä, miten tekniikkaa ja digitaitoja voi hyödyntää ensiaputaitojen kouluttamisessa. Hän on kiinnostunut eritoten tunteista tutkimuskohteena.

– Meissä suomalaisissa on vahva halu auttaa, ja ensiaputaidot ovat meillä väestötasolla melko hyvin hallussa. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin edelleen paljon. On tärkeää, että valamme ihmisiin uskoa, että olette hyviä ja pystytte siihen, Sihvo sanoo.

Viidesluokkalaiset ovat innostuneita ja hyviä antamaan ensiapua

Arjen katsaus -kyselyn mukaan yhdeksän länsisuomalaista kymmenestä (93 %) uskoo osaavansa hälyttää apua tilanteessa, jossa toinen ihminen tarvitsee ensiapua sekä tietää, miten hätäkeskus voi auttaa tilanteessa. Sihvon mukaan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin juuri hätäpuhelun tekeminen numeroon 112 ja rohkeus mennä auttamaan.

– On valtavan hienoa, että ensiaputaitoja opetetaan pienestä pitäen. Viidesluokkalaiset ovat tosi hyviä antamaan ensiapua. He ovat innostuneita, taitavia ja kuuntelevat tarkkaan – ja heiltä ehkä puuttuu aikuisten huoli: entä jos en osaa, Sihvo sanoo.

– Ensimmäisenä paikalle tulleen henkilön antamalla ensiavulla voi olla iso vaikutus autettavan selviytymiseen – auttajan iästä riippumatta. Siksi olemme jo vuosia olleet mukana tukemassa myös alueemme lasten ensiapuosaamista, toteaa LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

LähiTapiola Länsi-Suomi tukee tänä vuonna 1 000 alueen viidesluokkalaisille järjestettävää ensiapukoulutusta. Sankarikoulutukset käydään opettajan johdolla luokassa niin, että Punainen Risti Ensiavun kouluttaja on etäyhteydellä mukana. Kotiläksynä osallistujilla on opettaa tajuttoman ensiapu ja 112 Suomi -sovelluksen käyttö muulle perheelle.

Ei liene sattumaa, että Arjen katsaus -kyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapsiperheissä usko omiin taitoihin oli keskimääräistä vahvempaa.

Nopean ensiavun mahdollistamiseksi LähiTapiola Länsi-Suomi on Sankarikoulutusten lisäksi viime vuosina lahjoittanut yli 50 defibrillaattoria eri puolille toimialuettaan. Tuorein lahjoitus tehtiin Porissa hiljattain aloittaneelle Yrityskylä Satakunnalle.

Mikä Sankarikoulutus?

  • LähiTapiola on kouluttanut jo 150 000 sankaria vuodesta 2016 lähtien.

  • LähiTapiola Länsi-Suomi on tukenut tähän mennessä jo 9 500 viidesluokkalaisen ensiapukoulutusta.

  • Tänä vuonna elvytystaitoja opetetaan viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakasyrityksille sekä yhteistyökumppaneille valtakunnallisesti ympäri Suomen.

  • Koulutukset tehdään yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa.

  • Lisätietoja osoitteesta www.sankarikoulutus.fi

*LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 kaikkiaan 5 567 suomalaista. LähiTapiola Länsi-Suomen toiminta-alueelta vastaajia oli 342. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Länsi-Suomen alueella noin +/- 5,3 prosenttiyksikköä.