Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus17.10.2023

Lähes 80 prosenttia satakuntalaisista huolissaan nuorten liikenneturvallisuudesta – Moni tuore kuski joutuu pian ensi kertaa liukkaille teille

Miltei neljä viidestä satakuntalaisesta on huolissaan kotiseudun nuorten liikenneturvallisuudesta, selviää LähiTapiolan kyselystä. Vakuutusyhtiön asiantuntijan mukaan huoli on nyt erityisen ajankohtainen, sillä keväällä ajokortin saaneet joutuvat ensi kertaa ajamaan pimeässä ja huonolla kelillä.

Tieliikennekuolemien määrä on kokonaisuudessaan kehittynyt viime aikoina positiiviseen suuntaan: vuonna 2022 se pieneni selvästi. Samalla 15–24-vuotiaiden osuus on kuitenkin kasvanut hälyttävästi. Satakunnassa määrä kasvoi 500 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Huoli nuorten liikenneturvallisuudesta näkyy myös Satakunnan asukkaiden keskuudessa. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn* mukaan 77 prosenttia satakuntalaisista on erittäin tai melko huolissaan nuorten liikenneturvallisuudesta. Luku on selvästi koko maan keskiarvoa (69 %) korkeampi.

Suurin riski vakavaan liikenneonnettomuuteen on nuorilla miehillä kesäviikonloppuisin. LähiTapiola Länsi-Suomen vahinkotarkastaja Jussi Westergård pitää huolta kuitenkin erityisen ajankohtaisena syys- ja talvikelien rajamaastossa.

– Pimeys ja sateet heikentävät nyt näkyvyyttä, ja ajoittaisten nollakelien myötä tien pinta voi olla paikoitellen erittäin liukas. Kesäkelien jälkeen olosuhteet vaativat totuttelua kokeneemmaltakin kuljettajalta. Keväällä ajokortin saaneille tilanne on täysin uusi, sillä edessä ovat elämän ensimmäinen autoilusyksy ja -talvi. Monessa autossa on myös vielä kesärenkaat, pahimmillaan huonokuntoiset.

Westergård huomauttaa, että nuoria kuljettajia on Satakunnan teillä liikkeellä muuhun Suomeen verrattuna runsaasti.

– Meillä päin nuoret ajavat paljon omilla ajoneuvoilla, sillä välimatkat esimerkiksi oppilaitoksiin ovat pitkät sekä osin vailla julkista liikennettä. Tämä varmasti osaltaan selittää kyselyssä alueellamme korostunutta huolta.

Kodin vastuusta liikennekasvatuksessa ollaan yksimielisiä – ”Mitä aikuiset edellä, sitä nuoret perässä”

LähiTapiolan kyselyyn vastanneista satakuntalaisista 89 prosenttia kertoo, että vastuu liikenteestä ja sen riskeistä opettamisesta kuuluu nuoren omille perheenjäsenille. Kodin lisäksi vastaajat kertovat odottavansa liikennekasvatusta autokouluilta (52 %), kouluilta ja oppilaitoksilta (43 %) ja viranomaisilta kuten poliisilta (30 %).

Myös Westergård pitää kodin roolia liikennekasvatuksessa keskeisenä.

– Kaikkien toimijoiden työ on ilman muuta tarpeellista nyt ja jatkossa. Vanhempien ja muiden tuttujen aikuisten rooli on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, ja siihen meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asenteet ja toimintatavat opitaan, ja siksi on pyrittävä vaikuttamaan niiden alkulähteillä.

LähiTapiola selvitti tammikuussa 2023** satakuntalaisten ajotapojen riskitekijöitä. Yleisintä oli kyselyyn vastanneiden mukaan ohittaminen vaarallisessa paikassa esimerkiksi huonolla ajokelillä (59 %) ja tarpeeton perässä roikkuminen (58 %).

– Mitä me aikuiset edellä, sitä nuoret perässä. Omien ajotapojen kriittisen tarkastelun lisäksi on tärkeää viettää aikaa nuoren kyydissä myös ajokortin saamisen jälkeen, erityisesti nyt kelien huonontuessa, Westergård summaa.

Vinkkejä turvalliseen pimeällä ja liukkaalla ajamiseen

  • Katso lämpömittaria. Jos elohopea on nollassa tai sen alle, on syytä varautua liukkauteen.

  • Ennakoi. Liukkaalla kelillä ennakointivirhettä ei ehdi paikata nopealla reagoinnilla. Pidä siis katsetta kauempana liikenteessä ja reagoi jo aikaisessa vaiheessa. Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä ja ohituksia erityisesti huonolla kelillä.

  • Kiinnitä huomiota nopeuteen ja etäisyyksiin. Sovita nopeutesi näkyvyyden, kelin ja liikennetilanteen mukaan. Riittävä turvaväli ei ole kaksi autonmittaa vaan pikemminkin kaksi lyhtypylvään väliä. Aja kaarteisiin maltillisella nopeudella ja vältä ajamista suurella nopeudella vesitäytteisiin ajouriin tai vesilammikoihin. Noudata talvirajoituksia, joiden syynä ovat sekä pimeys että liukkaus.

  • Laita puhelin syrjään ajon ajaksi. Sen käyttö ajon aikana on kielletty laissa ja kuusinkertaistaa peräänajoriskin.

  • Asennoidu oikein. Talvikeleillä ajaminen ei ole samanlaista kuin kesäkeleillä, eivätkä kaikkien tienkäyttäjien taidot ja kyvyt ole samanlaisia. Liikenne on vuorovaikutusta muiden tien päällä olijoiden kanssa.

Lähde: LähiTapiola ja Liikenneturva

* LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 11.–26.5.2023 kaikkiaan 5 227 suomalaista. LähiTapiola Länsi-Suomen toiminta-alueelta vastaajia oli 381. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,4 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Länsi-Suomen alueella noin +/- 5,0 prosenttiyksikköä.

** LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 kaikkiaan 5 567 suomalaista. LähiTapiola Länsi-Suomen toiminta-alueelta vastaajia oli 342. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Länsi-Suomen alueella noin +/- 5,3 prosenttiyksikköä.