Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous27.9.2023

Nykyisessä inflaatioympäristössä yrityksen kannattaa hakea kassavaroilleen parasta mahdollista tuottoa

Viimeiset pari vuotta ovat olleet erittäin tapahtumarikkaita taloudessa ja finanssimarkkinoilla. Yrityksille inflaation nopea kiihtyminen ja sitä seurannut keskuspankkien rahapolitiikan kiristys ovat tuoneet erilaisia haasteita ja pakottaneet myös miettimään vaihtoehtoja, joilla turvata kertyneiden kassavarojen reaaliarvoa. Poikkeuksellisen voimakas korkojen nousu ei ole näkynyt täysimääräisesti yrityksille tarjottavissa talletusratkaisuissa, mutta korkorahastojen tuottopotentiaalin se on nostanut aivan uudelle tasolle.Lue lisää sijoittamisesta

- Vallitsevassa ympäristössä korkorahastot tarjoavat erinomaisen keinon saada tuottoa kassavaroille. Rahaston kautta yritys saa yhdellä sijoituksella hajautetun salkun ja suursijoittajan skaalaedut. Varat ovat tarvittaessa käytettävissä nopeimmillaan seuraavana pankkipäivänä, sanoo LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Antti Komulainen.

Turvallisimmat rahastovaihtoehdot kassavaroille löytyvät lyhyen koron rahastoista. Seligson & Co Rahamarkkinarahasto sijoittaa varat nimensä mukaisesti rahamarkkinainstrumentteihin, kuten vakavaraisten pankkien talletuksiin ja sijoitustodistuksiin. Euribor-korkojen nousun ansiosta rahaston sijoitusten juoksevan tuoton* taso on noussut ja on tällä hetkellä noin 3,9 prosentin tuntumassa.

LähiTapiola Lyhytkorko ESG puolestaan tavoittelee rahamarkkinoita parempaa tuottoa sijoittamalla hyvälaatuisiin yritys- ja sijoitustodistuksiin sekä vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin pankki- ja yritysvelkakirjoihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Aktiivisesti hoidetun rahaston sijoitusprosessissa noudatetaan LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteita. Lyhytkorko ESG -rahaston sijoitusten juoksevan tuoton* taso on tällä hetkellä 5,2 prosenttia. Tähän rahastoon liittyy hieman suurempi korko- ja luottoriski, mutta kaikki sijoituskohteena olevat lainat ovat luottokelpoisuudeltaan investment grade -tasoa.

Miksi nyt olisi hyvä hetki sijoittaa myös pitkän koron vaihtoehtoihin?

Mikäli kaikille kassavaroille ei ole tiedossa olevaa käyttöä lähikuukausien aikana, voi olla mielekästä tarkastella myös pitkän koron vaihtoehtoja, jotka tarjoavat vielä edellä mainittuja korkeamman tuottopotentiaalin. Mahdollinen korkojen lasku heijastuisi positiivisesti tuottoa kasvattavasti erityisesti pitkän koron rahastoissa, mutta näissäkään varat eivät ole sidottuna, vaan lunastettavissa milloin tahansa.

Suosittu tuottohakuinen pidemmän koron vaihtoehto kassanhallintaratkaisuissa on esimerkiksi LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG -rahasto, jonka sijoitusten juoksevan tuoton* taso on tällä hetkellä peräti 7,7 prosenttia. Vaikka tässäkin korkoriski, eli rahaston tuoton herkkyys yleisen korkotason muutoksille, on verrattain alhainen, on sen kokonaisriskitaso kahta edellä käsiteltyä vaihtoehtoa korkeampi, sillä se sijoittaa osan varoistaan niin sanottuihin high yield -lainoihin. Myös tämän aktiivisesti hoidetun rahaston sijoitusprosessissa noudatetaan LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Yrityksen kassavaroja ei siis kannata käsitellä yhtenä summana, vaan ne on järkevää ottaa kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, ja juuri nyt on aika siihen erityisen otollinen. LähiTapiolan asiantuntija antaa lisätietoja eri sijoitusvaihtoehdoista ja yhdessä hänen kanssaan teette vaivatta kattavan suunnitelman, joka vastaa juuri teidän yrityksenne tarpeita niin varojen odotetun käyttöajankohdan kuin tavoitellun tuoton suhteen.

*Juokseva tuotto on vuotuinen tuotto, jonka sijoittaja saisi sijoittaessaan kiinteäkorkoiseen korkoinstrumenttiin sen markkinahinnalla ja pitäessään sen eräpäivään asti, mikäli korkoinstrumenttiin ei kohdistu luottohäiriötapahtumaa. Rahaston sijoitusten juokseva tuotto ei ole sama kuin rahaston tuotto, koska rahastolla ei ole eräpäivää ja sen sijoitusten koostumus muuttuu ajan kuluessa esim. sijoitusten erääntyessä ja osuudenomistajien merkintöjen ja lunastusten vuoksi. Lisäksi tuottoon vaikuttavat mm. yleisen korkotason ja lainakohtaisten riskilisien liikkeet. Rahaston tuottoa rasittaa lisäksi rahaston kulut, kuten rahaston hallinnointipalkkio. Tässä tekstissä esitetyt luvut ovat päivältä 21.9.2023 ja voivat muuttua päivittäin mm. yleisen korkotason ja lainakohtaisten riskilisien liikkeiden johdosta.

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin, jotka ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.lahitapiola.fi/rahastot. Tätä kirjoitusta ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitussuosituksena tai -neuvona, eikä kehotuksena käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla. Kunkin asiakkaan on itse arvioitava harkitsemansa tuotteen sopivuutta itselleen sijoituskohteena, eikä tässä esitettyä tietoa tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.