Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus13.9.2023

Opettajaopiskelijat ja LähiTapiola Länsi-Suomi yhdistivät voimansa lasten suojatieturvallisuuden puolesta – ”Vastuu kuuluu erityisesti meille aikuisille”

Viiden raumalaisen koulun läheisyydessä toteutetulla tempauksella haluttiin kiinnittää erityistä huomiota suojatieturvallisuuteen syksyn pimeyden ja huonojen kelien kynnyksellä. Onnettomuusriski on tilastojen mukaan erityisesti suojateillä merkittävä.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen opiskelijat ja LähiTapiola Länsi-Suomen henkilöstö jalkautuivat 13.9. viiden raumalaisen koulun läheisille suojateille varmistamaan oppilaille turvallisen koulumatkan. Samalla oppilaiden käyttöön jaettiin kaikkiaan 200 heijastinta.

Tempauksen taustalla oli pyrkimys korostaa ympärivuotisen suojatieturvallisuuden merkitystä sekä nostaa esiin aikuisten toiminnan vaikutus lasten liikennekäyttäytymiseen.

– Suojatiellä ei pidä olla turvallista vain koulujen alkaessa, vaan niin pitää olla läpi vuoden. Vastuu kuuluu niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin autoilijoillekin, mutta erityisesti meille aikuisille. Tässä uskomme yhdessä tulevien opettajien kanssa konkreettisen esimerkin ja yhteistyön voimaan, kertoo LähiTapiola Länsi-Suomen vahinkojen ennaltaehkäisyn asiantuntija Esa Nummi.

LähiTapiola Länsi-Suomi toteutti tempauksen yhteistyössä luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö Opekas ry:n kanssa, jonka kautta yhtiö tarjoaa opettajaksi opiskeleville muun muassa ensiapukoulutuksia.

– Liikennekasvatus on kiinteä osa niin varhaiskasvatusta kuin esi- ja perusopetustakin, ja siksi suojatieturvallisuus on erityisen tärkeä aihe myös meille. Jopa siinä määrin, että tällaisia tempauksia voisi toteuttaa useammin ja isommin, visioi Opekas ry:n hallituksen puheenjohtaja Verna Myllymaa.

Myllymaan mukaan tempaus on myös hyvä tilaisuus tehdä opiskelijoiden toimintaa näkyväksi.

– Mielikuvat opiskelijahaalareista vievät helposti vaikkapa vapun juhlahumuun, mutta kyllä OKL:n keltaisissa tehdään paljon muutakin. Tämä päivä on hyvä esimerkki siitä.

Suojatietempaus toteutettiin Raumalla Nanun koulun, Karin koulun, Rauman normaalikoulun, Pohjoiskehän koulun ja Pyynpään koulun läheisten suojateiden yhteydessä. Luokanopettajaopiskelijoiden lisäksi mukana oli myös varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevia.

Suurin osa alakoululaisista loukkaantuu tietä ylittäessä – puolet suojatiellä

Vuosina 2013–2022 kolmannes lasten henkilövahingoista tieliikenteessä sattui pyöräillessä, selviää Liikenneturvan tilastoista. Neljä viidestä loukkaantui risteyksessä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista neljä viidestä sattui tietä ylittäessä ja puolet suojatiellä.

Liikenneturvan tilastojen mukaan vuosina 2013–2022 kaksi kolmesta alakoululaisesta pyöräilijästä loukkaantui risteyksessä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista suurin osa sattui tietä ylittäessä. Puolet loukkaantui suojatiellä.

Suojatiekäyttäytymistä on selvitetty tarkemmin myös Raumalla. Rauman kaupungin vuonna 2018 teettämässä kyselytutkimuksessa suurimmiksi ongelmiksi koettiin autoilijoiden liian suuret ajonopeudet suojateiden kohdalla. Pyöräilijöiltä puolestaan toivottiin ymmärrystä väistämisvelvollisuudesta. Sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden näkyvyyteen pimeällä toivottiin parannusta.