Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Savo-KarjalaTalous15.8.2023

LähiTapiola Savo-Karjalan puolivuotiskatsaus: Toimintaympäristön haasteista huolimatta teemme hyvää tulosta ja olemme asiakkaidemme tukena

LähiTapiola Savo-Karjalan vakavaraisuus säilyi vahvana. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 11,2 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa 2022). Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Savo-Karjalan toimitusjohtaja Asko Lammelan kommentit:


”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa.

Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi.

LähiTapiola Savo-Karjala on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta. Olemme kevään aikana tehneet lahjoitukset mm. Suomen Metsämuseo Lustolle ja Hattu Ry:lle. Lahjoitusvarat halusimme kohdistaa turvallisuutta, lähiympäristön elinvoimaisuutta sekä henkistä hyvinvointia edistäville yhteisöille. Lisäksi olemme jatkaneet sponsorointia alueemme nuorten liikkumista tukevaan toimintaan.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Savo-Karjala on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan pitämällä hinnankorotuksensa maltillisina.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle.”

LähiTapiola Savo-Karjalan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023


Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 20,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 6,8 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Savo-Karjalan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Korvauskulut ovat kasvaneet erityisesti kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 6,8 prosenttia.

LähiTapiola Savo-Karjalan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 2,3 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 85,3 prosenttia.

LähiTapiola Savo-Karjalan kokonaistulos oli 6,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,1 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 3,2 prosenttia.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut


LähiTapiola Savo-Karjalan asiakkaille maksettiin korvauksina 11,2 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,6 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta reilu puoli miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Asko Lammela, toimitusjohtaja, +358 400 806 516, asko.lammela@lahitapiola.fi