Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTalous15.8.2023

Sijoitusmarkkinoiden toipuminen johti kokonaistuloksen kasvuun

LähiTapiola Lapin vahva vakavaraisuus mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Lapin toimitusjohtajan Kari Salmelan kommentit

”LähiTapiola Lapille vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon positiivista kehitystä. Yli neljän prosentin kasvu maksutulossa ja yli 56 tuhanteen kasvanut asiakasmäärämme kertovat lappilaisten luottamuksesta vakuutuspalvelujamme kohtaan. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on parantanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet kasvussa. Alkuvuonna 2023 Lapissa sattui myös poikkeuksellisen paljon tulipaloja, joista monen osalta korvausprosessi on vielä kesken. Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi.

LähiTapiola Lappi on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta. Siirsimme vuoden 2022 tuloksesta käyttörahastoon 100 000 euroa käytettäväksi tulevaisuudessa yleishyödyllisiin turvallisuutta, lähiympäristön viihtyisyyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin.  Tänä vuonna olemme jo tehneet lahjoituksen Meri-Lapin Meripelastajat ry:lle. Lisäksi olemme sponsoroineet monia urheiluseuroja ja muuta yhdistystoimintaa.

Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja. Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä erityisesti henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Lappi on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan pitämällä hinnankorotuksensa maltillisina.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle. Luonnonilmiöihin liittyvät vahingot ovat yleistyneet eri puolilla maailmaa. Pidemmällä aikavälillä tämä saattaa nostaa joidenkin vakuutusten hintaa myös Suomessa sekä suoraan että kansainvälisen jälleenvakuutuksen hintatason nousun kautta. ”

LähiTapiola Lapin keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 21,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Lapin korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso kaikissa vakuutuslajeissa.

Korvauskulut ovat kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja erityisesti tulipaloista aiheutuneiden suurvahinkojen vuoksi. Korvauskulut olivat 13,7 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 69,3 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 5,0 prosenttia.
LähiTapiola Lapin vahinkovakuutustoiminnan kate oli -1,0 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 105,1 prosenttia.

LähiTapiola Lapin kokonaistulos oli 1,4 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,4 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 1,9 prosenttia eli 2,4 miljoonaa euroa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Lapin asiakkaille maksettiin korvauksina 11,5 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,6 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,6 miljoonaa euroa.

Nimitykset

Toukokuussa Juha Silvander aloitti palvelupisteyrittäjänä Kittilässä ja Jaakko Kallio Pellossa.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Kari Salmela, puh. 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi