Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Varsinais-SuomiTalous15.8.2023

Varsinais-Suomi: Kasvumme kertoo asiakkaiden luottamuksesta vakuutuspalvelujamme kohtaan

LähiTapiola Varsinais-Suomen vakavaraisuus säilyi vahvana. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 24,4 miljoonaa euroa. Tehdyillä lahjoituksilla olemme olleet tukemassa muun muassa sekä alueemme ihmisten että Turun Saariston terveyttä ja hyvinvointia.  Vahva tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

Olli Aakula LähiTapiola Varsinais-Suomi

LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakulan kommentit:

”Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Asiakkaidemme luottamuksesta vakuutuspalvelujamme kohtaan kertoo maksutulon ja asiakasmäärän kasvu. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen on kasvattanut kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio, Kela-korvausten leikkaukset sekä maksetut suurvahingot ovat kasvattaneet kulujamme. Myös ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut terveysvakuutusten kysyntää, joka puolestaan on lisännyt korvausmäärän kasvua.

LähiTapiola Varsinais-Suomi on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.  Asiakkaamme päättivät keväällä 2022 siirtää edellisen vuoden tuloksesta 500.000 euroa käyttörahastoon jaettavaksi jatkossa yleishyödyllisille toimijoille. Olemme kevään aikana tehneet lahjoitukset mm. Operaatio Ainutlaatuiselle Saaristomerelle ja Turun Yliopistolle. Lisäksi henkilöstömme pääsi valitsemaan jokavuotiseen tapaan viisi kohdetta, jotka toiminnallaan edistävät turvallisuutta, lähiympäristön viihtyisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Kohteiksi valikoituivat Turun Pelastakaa Lapset ry, Turun ensi- ja turvakoti, Pidä Saaristo Siistinä ry, TYKS lasten ja nuorten klinikka sekä MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry. LähiTapiola Varsinais-Suomen omistaja-asiakkaiden tekemän äänestyksen perusteella lahjoitussumma 25 000 euroa jaettiin saadun äänimäärän mukaisesti kaikkien ehdokkaiden kesken.

Lasten ja nuorten taloustaidot sekä taito toimia osana yhteiskuntaa ovat tärkeitä asioita tulevaisuuden kannalta. Lasten ja nuorten käsissä on meidän tulevaisuus. Siksi koemme tärkeänä keväällä solmitun yhteistyön Nuorten yrittäjyys ja talous NYT Varsinais-Suomen kanssa. Yhteistyömme tukee Turun seutukunnan/talousalueen kuudesluokkalaisten mahdollisuutta oppia työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen lisäksi sen, miten yhteiskuntamme toimii, miten tehdä siitä kestävämpi sekä yhdenvertaisempi kaikille.

Liikunnan ennaltaehkäisevä positiivinen vaikutus terveyden eri osa-alueisiin on merkittävä. Siksi olemme sponsoroineet kymmeniä erityisesti nuorten liikkumista tukevia urheiluseuroja ja –joukkueita. Lisäksi olemme lahjoittaneet alueemme ihmisten turvaksi defibrillaattoreita ja pelastusrenkaita sekä järjestäneet ensiapukoulutuksia ja tarkistuttaneet maksutta useita tuhansia omistaja-asiakkaidemme sammuttimia.

Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja. Henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä ja ollut jopa normaalia korkeampi henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Varsinais-Suomi on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan pitämällä hinnankorotuksensa maltillisina.

Epävarmuus taloudessa jatkuu yhä vuoden toisella puoliskolla. Inflaation hidastuminen ja nousevat palkat luovat kuitenkin uskoa kulutuskysynnän parantumiselle.”

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 41,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,4 prosenttia. LähiTapiola Varsinais-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti henkilövakuutuksissa tukee maksutulon positiivista kehitystä.

Riskihenkivakuutus on kasvanut 9,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Korvauskulut olivat 24,4 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 64,4 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 9,7 prosenttia.

LähiTapiola Varsinais-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 0,2 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 98,7 prosenttia.

LähiTapiola Varsinais-Suomen kokonaistulos oli 5,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,4 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan positiivinen kehitys ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,5 prosenttia.

Avainluvut ja asiakasedut

Maksettujen korvausten lisäksi LähiTapiola Varsinais-Suomen asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 3,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,2 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Varsinais-Suomen avainluvut

1-6/2023

1-6/2022

1-12/2022

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

41,8

39,7

68,3

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

5,4

3,3

2,5

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

98,7

90

93,3

Riskisuhde, %

64,4

57,9

61,0

Toimintakulusuhde, %

34,3

32,1

32,3

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

2,5

-5,4

-4,8

Liiketulos, milj. eur.

4,4

2,9

3,9

Kokonaistulos, milj. eur

5,9

-9,5

-6,5

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

258

258

276

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Lisätiedot:
Olli Aakula, toimitusjohtaja, +358 40 052 5066, olli.aakula@lahitapiola.fi