Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola SavoTalous15.8.2023

Kasvumme kertoo asiakkaiden luottamuksesta vakuutuspalveluja kohtaan

LähiTapiola Savon vakavaraisuus säilyi vahvana. Asiakasmäärä ja vakuutusmaksutulo jatkoivat kasvuaan. Maksoimme alkuvuonna asiakkaillemme ennätyksellisen määrän korvauksia: 16,5 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan positiivinen alkuvuosi auttoi kääntämään kokonaistuloksen positiiviseksi. Tyydyttävä tuloksemme mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen ja palveluiden kehittämisen jatkossakin.

- Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko on pitänyt sisällään paljon kehitystä positiiviseen suuntaan. Maksutulon ja asiakasmäärän kasvu kertoo asiakkaidemme luottamuksesta toimintaamme ja vakuutuspalveluja kohtaan. Sijoitusmarkkinoiden toipuminen kasvatti kokonaistulostamme ja vakavaraisuutemme on säilynyt edelleen vahvana.

Toimintaympäristössämme on ollut myös paljon haasteita. Voimakkaasti kohonnut inflaatio on kasvattanut toimintakulujamme ja korvausmäärät ovat olleet ennätyksellisessä kasvussa.

Ihmisten aktivoituminen koronarajoitusten jälkeen on kasvattanut sekä terveysvakuutusten kysyntää, että korvausmenoa. Korvauskulut ovat kokonaisuutena kasvaneet kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi, kertoo LähiTapiola Savon toimitusjohtaja Antti Pulkkanen.

LähiTapiola Savo on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka haluaa olla tukemassa alueen elinvoimaisuutta.  Asiakkaamme päättivät keväällä siirtää viime vuoden tuloksesta 40 000 euroa jaettavaksi yleishyödyllisille toimijoille. Olemme sitoutuneet olemaan mukana lahjoituksella Itä-Suomen yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen käynnistämisessä syksystä 2023 alkaen. Koemme, että tämä hanke on koko Itä-Suomen kehityksen kannalta tärkeä ja elinvoimaa lisäävä hanke.

Jatkoimme alkuvuonna mittavan vahinkovakuutuksen järjestelmä- ja tuoteuudistuksemme toteutusta. Uudistus aiheutti jonkin verran tavallista enemmän yhteydenottoja ja työkuormaa mutta lopputuloksena asiakkaille on yksinkertaisemmat tuotteet ja helpommin käytettävä verkkopalvelu. Tuoteuudistuksen suurin vaihe on nyt saatu toteutettua ja henkilöstömme erinomaisen työn ansiosta asiakastyytyväisyytemme on säilynyt edelleen hyvänä ja ollut jopa normaalia korkeampi asiakaskohtaamisissa.

Voimakas kustannusten nousu on heikentänyt suomalaisten taloutta kuluvan vuoden aikana, mutta useiden kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimusten mukaan suomalaiset eivät halua karsia vakuutusturvastaan. LähiTapiola Savo on myös osaltaan halunnut tukea omistaja-asiakkaitaan inflaation vaikutuksissa pitämällä hinnankorotuksensa maltillisina, jatkaa Pulkkanen.

LähiTapiola Savon keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2023

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 25,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,8 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Savon korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Korvauskulut ovat kasvaneet erityisesti kohonneen vahinkomäärän, inflaation, Kela-korvausten leikkausten ja maksettujen suurvahinkojen vuoksi. Korvauskulut olivat 16,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde oli 70,3 prosenttia.

Inflaatio kasvatti myös toimintakuluja, jotka kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 6,2 prosenttia.

LähiTapiola Savon vahinkovakuutustoiminta oli alkuvuonna 1,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Kuluja kasvattivat alkuvuoden aikana inflaatio, ennätyksellisesti kasvaneet korvauskulut sekä tuote- ja järjestelmäuudistuksesta aiheutuneet toiminnalliset kulut. LähiTapiola Savon liikevoitto oli kuitenkin 1,8 miljoonaa euroa voitollinen. Liiketuloksen positiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti sijoitustoiminnan onnistunut alkuvuosi. Sijoitustuotto käyvin arvoin alkuvuoden osalta oli 2,9 prosenttia.


LähiTapiola Savon asiakkaille maksettiin korvauksina 16,5 miljoonaa euroa. Lisäksi omistaja-asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta maksettiin 0,8 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Antti Pulkkanen, toimitusjohtaja, +358 50 4226039, antti.pulkkanen@lahitapiola.fi.