Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola UusimaaTurvallisuus27.6.2023

Aurinkopaneelit ovat yleistyneet voimakkaasti sähkökriisin aikana – asennuksiin liittyy paljon riskejä

Aurinkopaneelit yleistyvät vauhdilla liike- ja asuintalojen katoilla. Ennen aurinkopaneelien hankintaa on syytä selvittää paikallisviranomaisten lupamenettely, asentajien ammattipätevyys sekä aurinkopaneelien eu-direktiivien edellyttämät turvallisuusvaatimukset.

Useat kuluttajat arvostavaa aurinkopaneelien ekologisuutta ja sähköntuotannon omavaraisuutta.

- Aurinkopaneelien suosion kasvaessa markkinoille on tullut myös epäpäteviä toimijoita nopean kaupan toivossa.  Suurimmat riskit liittyvät pääsääntöisesti epäammattimaisesti tehtyihin asennustöihin, kertoo tekninen tarkastaja Marcus Åkermarck LähiTapiola Uusimaasta.

Mahdollisten lupien vaatimus kannattaa aina tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen laitteistojen hankintaa ja on myös syytä varmistaa paikallinen käytäntö.

Aurinkopaneelien oltava ammattilaisen asentamat ja eu-standardien mukaiset


Aurinkopaneeleja harkitsevan kannattaa kiinnittää huomiota ammattitaitoiseen ja kokeneeseen asentajaan, jolla on aurinkosähköön liittyvää osaamista. Aurinkosähköjärjestelmiä asentavan toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä voi tarkistaa Tukesin rekisteristä: https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat.

- Ennen kuin aurinkopaneelit otetaan käyttöön, pitää asennuksille tehdä käyttöönottotarkastus ja käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli sulakekoko yli 35A, on tehtävä myös varmennustarkastus. Edellä mainittujen tarkastuksien laiminlyönnistä voi aiheutua korvausten alentaminen vahinkotilanteessa, mikäli vahinko on aiheutunut asennusvirheestä, muistuttaa Åkermarck.

Tasavirtaa vaihtovirraksi muuttavien inverttereiden asennuksissa on huomioitava, että ne on aina asennettava sisätiloissa palamattomalle pinnalle tekniseen tilaan, joka tarkoittaa käytännössä pannuhuoneen vaatimukset täyttävää tilaa. Invertterit suositellaan asennettavaksi mieluummin ulos laitteen asennusohjeiden mukaisesti palamattomalle pinnalle. Ulkoasennus varmistaa paremman jäähdytyksen laitteelle.

Nykyisin suositellaankin aurinkopaneelien asennusta maatelineille kattojen sijaan. Aurinkosähköpaneelien tulee täyttää EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset eli sillä pitää olla CE-merkintä.


Viime vuosina Suomessa aurinkosähköjärjestelmistä on aiheutunut vuosittain keskimäärin kymmenen tulipaloa. Pahimmillaan asennusvirheet voivat johtaa omaisuus- ja henkilövahinkoihin.
Aurinkosähköjärjestelmien tulipaloja ovat aiheuttaneet mm. kaapelistot, akustot, vaihtosuuntaajat ja muut komponentit. Myös myrskyt ja isot lumikuormat voivat vaurioittaa järjestelmää ja siksi ne tulee ottaa myös huomioon jo suunnittelussa ja kattorakenteiden kiinnityksen mitoituksessa.


Kiinteistön omistajan on huolehdittava pelastus- ja huoltohenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi varoituskylteistä ja tietokortista. Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti on tiivistetty kuvaus järjestelmästä ja sen sijainnista kiinteistössä. Siitä saa nopeasti tarvittavat turvallisuustiedot esimerkiksi pelastus-, huolto- tai remonttitöihin. Tietokortti nopeuttaa pelastuslaitoksen työtä kaikissa hälytystehtävissä.

Lisätietoja vaadittavista merkinnöistä löydät Motivan sivuilta https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus

Sähköturvallisuuslain vaatimukset koskevat myös aurinkosähköjärjestelmiä. Lain mukaan aurinkosähköjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että järjestelmästä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

LähiTapiolan Riskihelpissä kerrotan tarkemmin aurinkosähköjärjestelmien turvallisesta asentamisesta. Lue lisää RiskiHelpistä.

Lisätietoja:
Marcus Åkermarck, tekninen tarkastaja, LähiTapiola Uusimaa, 0400-283 060, marcus.akermarck@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, markkinointipäällikkö, LähiTapiola Uusimaa, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi