Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa8.6.2023

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa lahjoittaa 50.000 euroa MIELI Kainuun mielenterveys ry:lle

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa lahjoitti vuoden 2022 hallituksen päätöksellä 50.000 euroa mielenterveystyöhön MIELI Kainuun mielenterveys ry:lle vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta. Rahaston tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Lahjoitus annettiin Paltaniemen Eino Leino-talolla 7.6.2023. Kuvassa vasemmalta LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallituksen puheenjohtaja Ari Piirainen, hallintojohtaja Katja Tirkkonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Heikki Kanniainen, MIELI Kainuun mielenterveys ry:n kriisityöntekijä Jaana Hiltunen ja hallituksen puheenjohtaja Hanne Vasankari sekä LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkonen.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on asiakkaidensa omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Paikallisena asiakkaidemme omistamana elämänturvayhtiönä LähiTapiola Kainuu-Koillismaa haluaa kantaa kortensa kekoon myös mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyssä ja voittamisessa ja siten olla rakentamassa turvallisuutta ja hyvinvointia lähiyhteisöjemme arjessa.

- Mielenterveyshaasteet koskettavat laajasti yhteiskuntaamme. Vahvana ja näkyvänä alueellisena toimijana haluamme lahjoituksellamme pitää toimialueemme ihmisistä huolta ja auttaa tarjoamaan matalan kynnyksen tukea mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle, LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkonen kertoo.

MIELI Kainuun mielenterveys ry on Kainuussa toimiva MIELI Suomen Mielenterveys ry:n paikallinen jäsenyhdistys, jonka tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja toteuttaa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa kuten koulutuksia sekä ryhmä-, tukihenkilö- sekä vapaaehtoistoimintaa. MIELI Kainuun mielenterveys ry:n alaisuudessa toimivat Kainuun Kriisikeskus, Yrittäjän Kriisikeskus ja Nuorimieli-toiminta.


LähiTapiolalta saatu lahjoitus tullaan käyttämään MIELI Kainuun mielenterveys ry:ssä kriisityön tukemiseen ja kehittämiseen.
Kriisityö on matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisissa elämän haasteissa ja kriiseissä -  ilman lähetettä, maksutta ja nimettömästi. Nopea avunsaanti ehkäisee tilanteen pitkittymistä ja vaikeutumista, joka johtaisi palvelutarpeen kasvuun myöhemmin. Ajoissa saatu apu parantaa asiakkaan voimavaroja ja antaa työkaluja kohdata haasteita jatkossa. Kainuussa tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat mm. pari- ja perhehaasteet, huoli läheisestä tai läheisen menetys, arjessa jaksaminen, työ- ja opiskeluelämän paineet ja paha olo eri syistä johtuen.


- Haluamme kiittää lämpimästi lahjoituksesta - panoksestanne mielenterveyden edistämiseksi ja ennaltaehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Lahjoituksen avulla pystymme turvaamaan kriisityön saatavuutta ja jatkuvuutta Kainuussa, kertoo MIELI Kainuun mielenterveys ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanne Vasankari.