Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous31.3.2023

Voinko menettää rahani, jos rahastoyhtiö kaatuu? Näin rahastoasiakkaan rahat turvataan

Moni tuntee talletussuojan pankkitalletuksille tarjoamaan turvan. Entä rahastoasiakas, kuinka hänen käy, jos rahastoyhtiö kaatuu? Lue, miten laki suojaa rahastoasiakasta.Lue lisää sijoittamisesta

Talletuksia suojaa lakisääteinen talletussuojajärjestelmä, josta Suomessa vastaa Rahoitusvakausvirasto. Talletussuoja turvaa tallettajan tilillä olevia varoja, jos talletuspankki ajautuu pysyvästi maksukyvyttömäksi.

Talletussuojakorvaus on enintään 100 000 euroa tallettajan yhdessä talletuspankissa olevista talletuksista. Jos tallettajalla on tilejä useissa pankeissa, jokaisessa pankissa olevilla talletuksilla on oma 100 000 euron maksimikorvausrajansa.

Sijoitusrahastoasiakkaiden suojan tarve on erilainen

Sijoitusrahastoissa olevat sijoitukset eivät kuulu talletussuojan piiriin.

Sijoitusrahastoasiakkaan suojan tarve on erilainen kuin talletusasiakkailla. Kun asiakas tallettaa rahaa pankkiin, siirtyy raha pankin omistukseen ja samalla asiakkaan ja pankin välille syntyy velkasuhde. Talletussuojan tarkoitus on tuoda tallettajalle turvaa pankin maksukyvyttömyystilanteissa. Lisäksi pankkien riskienottoa ja vakavaraisuusvaatimuksia säädellään voimakkaasti.

Sijoitusrahaston varat sen sijaan ovat koko ajan osuudenomistajien omistuksessa ja rahaston varat säilytetään erillään rahastoyhtiön omaisuudesta. Sijoitusrahaston omaisuutta ei esimerkiksi saa ulosmitata rahastoyhtiöltä sen velan perimiseksi. Asiakkaiden suojaamiseksi sijoitusrahastolla on varojen säilyttämistä varten oltava erillinen säilytysyhteisö, joka myös valvoo, että sijoitusrahaston varoja käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti.

Sijoitusrahastoasiakas ei siis tarvitse rahastoyhtiön maksukyvyttömyyttä vastaan samanlaista suojaa kuin pankkiasiakas, koska sijoitusrahastoasiakas on rahaston varojen omistaja eikä velkoja.

Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus mahdollistaa sijoituksen seuraamisen

Toisin kuin pankkitalletusasiakkaan kohdalla, rahastoasiakas kantaa riskin sijoituksen arvon säilymisestä eli sijoitustoiminnan onnistumisesta. Tähän liittyen rahastoyhtiöille on säädetty velvollisuus julkaista sijoitusrahasto-osuuden arvo päivittäin. Erikoissijoitusrahastoilla osuuden arvo voidaan laskea ja julkaista harvemmin.

Lisäksi rahaston vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa tehdään selkoa rahaston sijoitustoiminnasta, mm. rahaston omistuksista, erilaisista tunnusluvuista ja kuluista. Myös lakisääteisistä esitteistä saa paljon tietoa rahaston tavoitteista ja toiminnasta. Pakollisten materiaalien lisäksi rahastoyhtiön julkaisevat paljon muutakin materiaalia, joiden avulla asiakas voi seurata rahastosijoituksensa kehittymistä ja rahaston toimintaa.