Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-HämeTurvallisuus23.3.2023

Aurinkopaneelit ovat yleistyneet voimakkaasti sähkökriisin aikana – asennuksiin liittyy paljon riskejä

Aurinkopaneelit yleistyvät vauhdilla myös asuintalojen katoilla. Ennen aurinkopaneelien hankintaa on syytä selvittää paikallisviranomaisten lupamenettely, asentajien ammattipätevyys sekä aurinkopaneelien eu-direktiivien edellyttämät turvallisuusvaatimukset.

Usea kuluttaja arvostavat aurinkopaneelien ekologisuutta ja sähköntuotannon omavaraisuutta.

  • Aurinkopaneelien suosion kasvaessa markkinoille on tullut myös epäpäteviä toimijoita nopean kaupan toivossa.  Suurimmat riskit liittyvät pääsääntöisesti epäammattimaisesti tehtyihin asennustöihin, kertoo riskienhallinta-asiantuntija Jouni Savolainen LähiTapiola Loimi-Hämeestä.

Mahdollisten lupien vaatimus kannattaa aina tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin ennen laitteistojen hankintaa ja on myös syytä varmistaa paikallinen käytäntö.

Aurinkopaneelien oltava ammattilaisen asentamat ja eu-standardien mukaiset


Aurinkopaneeleja harkitsevan kannattaa kiinnittää huomiota ammattitaitoiseen ja kokeneeseen asentajaan, jolla on aurinkosähköön liittyvää osaamista. Aurinkosähköjärjestelmiä asentavan toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä voi tarkistaa Tukesin rekisteristä: rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat.

  • Ennen kuin aurinkopaneelit otetaan käyttöön, pitää asennuksille tehdä käyttöönottotarkastus ja käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli sulakekoko yli 35A, on tehtävä myös varmennustarkastus. Edellä mainittujen tarkastuksien laiminlyönnistä voi aiheutua korvausten alentaminen vahinkotilanteessa, mikäli vahinko on aiheutunut asennusvirheestä, muistuttaa Savolainen.

Tasavirtaa vaihtovirraksi muuttavien inverttereiden asennuksissa on huomioitava, että ne on aina asennettava sisätiloissa palamattomalle pinnalle tekniseen tilaan, joka tarkoittaa käytännössä pannuhuoneen vaatimukset täyttävää tilaa. Invertterit suositellaan asennettavaksi mieluummin ulos laitteen asennusohjeiden mukaisesti palamattomalle pinnalle. Ulkoasennus varmistaa paremman jäähdytyksen laitteelle.
Nykyisin suositellaankin aurinkopaneelien asennusta maatelineille kattojen sijaan.

Aurinkopaneelien tulee täyttää EU:n direktiivien ja asetusten vaatimukset eli sillä pitää olla CE-merkintä.

Aurinkopaneelien aiheuttamat turvallisuusriskit


Viime vuosina Suomessa aurinkosähköjärjestelmistä on aiheutunut vuosittain keskimäärin kymmenen tulipaloa, mutta nyt vahinkomäärä on rajusti kasvussa. Pahimmillaan asennusvirheet voivat johtaa omaisuus- ja henkilövahinkoihin.
Aurinkosähköjärjestelmien tulipaloja ovat aiheuttaneet mm. kaapelistot, akustot, vaihtosuuntaajat ja muut komponentit. Myös myrskyt ja isot lumikuormat voivat vaurioittaa järjestelmää ja siksi ne tulee ottaa myös huomioon jo suunnittelussa ja kattorakenteiden kiinnityksen mitoituksessa.

Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti ja varoituskyltit pelastusviranomaisia varten


Kiinteistön omistajan on huolehdittava pelastus- ja huoltohenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi varoituskylteistä ja tietokortista. Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti on tiivistetty kuvaus järjestelmästä ja sen sijainnista kiinteistössä. Siitä saa nopeasti tarvittavat turvallisuustiedot esimerkiksi pelastus-, huolto- tai remonttitöihin. Tietokortti nopeuttaa pelastuslaitoksen työtä kaikissa hälytystehtävissä.
Lisätietoja vaadittavista merkinnöistä löydät Motivan sivuilta motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus

Sähköturvallisuuslain vaatimukset koskevat myös aurinkosähköjärjestelmiä. Lain mukaan aurinkosähköjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että järjestelmästä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Lisätietoja: Riskienhallinta-asiantuntija Jouni Savolainen, 045 1080 000, jouni.savolainen@lahitapiola.fi