Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola VellamoTurvallisuus7.3.2023

Kyselyn mukaan joka toinen osaa elvyttää - "Tärkeimmät ensiaputaidot ovat 112 ja rohkeus mennä auttamaan"

LähiTapiola järjestää tänä vuonna Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. LähiTapiola Vellamon toimialueen koulutuksiin on tähän mennessä osallistunut lähes 8000 viidesluokkalaista vuodesta 2017 alkaen.

Vellamo

Kansainvälisissä tutkimuksissa* on osoitettu, että noin 40-60 prosenttia sydänpysähdyksen saaneista jää vaille tarvitsemaansa apua. Tuore LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely valottaa asiaa suomalaisten näkökulmasta. Kyselytulosten** mukaan joka toinen LähiTapiola Vellamon alueen vastaajista kertoo osaavansa elvyttää (55 %) ja avata hengitystiet (47 %), jos henkilö ei hengitä.

Kyselyssä selvitettiin muutenkin suomalaisten toimintakykyä tilanteessa, jossa toinen henkilö tarvitsee ensiapua.

- Vaikka ensiapukoulutuksia, tietoa ja taitoa on enenevissä määrin, niiden osuus, jotka uskaltautuvat elvytystilanteessa auttamaan, jää vajaaksi. Tämä on valitettava fakta ja globaali ilmiö. Moni aikuinen sanoo, että pelkää tekevänsä jotain väärin tai ei luota omiin ensiaputaitoihinsa. Osa kertoo menevänsä solmuun tositilanteessa, kertoo koulutuspäällikkö Minna Sihvo Punainen Risti Ensiavusta.


Sihvo tekee työnsä ohessa tutkimusta siitä, miten tekniikkaa ja digitaitoja voi hyödyntää ensiaputaitojen kouluttamisessa. Hän on kiinnostunut eritoten tunteista tutkimuskohteena.

- Meissä suomalaisissa on vahva halu auttaa, ja ensiaputaidot ovat meillä väestötasolla melko hyvin hallussa. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin edelleen paljon. On tärkeää, että valamme ihmisiin uskoa, että olette hyviä ja pystytte siihen, Sihvo sanoo.


Arjen katsaus -kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä toimialueellamme asuvasta suomalaisesta (91 %) uskoo osaavansa hälyttää apua tilanteessa, jossa toinen ihminen tarvitsee ensiapua sekä tietää, miten hätäkeskus voi auttaa tilanteessa. Sihvon mukaan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin juuri hätäpuhelun tekeminen numeroon 112 ja rohkeus mennä auttamaan.

- On valtavan hienoa, että ensiaputaitoja opetetaan pienestä pitäen. Viidesluokkalaiset ovat tosi hyviä antamaan ensiapua. He ovat innostuneita, taitavia ja kuuntelevat tarkkaan – ja heiltä ehkä puuttuu aikuisten huoli: entä jos en osaa, Sihvo sanoo.

- Ensimmäisenä paikalle tulleen henkilön antamalla ensiavulla voi olla iso vaikutus autettavan selviytymiseen. Meille on tärkeää olla mukana tukemassa paikallisten lasten ensiapuosaamista, toteaa LähiTapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja.

LähiTapiola Vellamo tukee myös tänä vuonna 1000 alueen viidesluokkalaisille järjestettävää ensiapukoulutusta. Sankarikoulutukset käydään opettajan johdolla luokassa niin, että Punainen Risti Ensiavun kouluttaja on etäyhteydellä mukana. Kotiläksynä osallistujilla on opettaa tajuttoman ensiapu ja 112 Suomi -sovelluksen käyttö muulle perheelle.

Ei liene sattumaa, että Arjen katsaus -kyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapsiperheissä usko omiin taitoihin oli keskimääräistä vahvempaa.

- Onko sinun lapsesi tai tuttavallasi lapsia viidennellä luokalla? Hätäensiapukoulutusta tarjotaan halukkaille kouluille ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja on täyttämättä, kertoo Suvi-Päivi Torvinen, markkinointipäällikkö LähiTapiola Vellamosta.

- Tämän vuoden koulutuksiin on tähän mennessä ilmoittautunut viisi luokkaa Kouvolasta, neljä luokkaa Hyvinkäältä, 12 luokkaa Lahdesta ja 1 luokka Orimattilasta eli 740 oppilasta. Nopeille ilmoittautujille on vielä tilaa. Koulua voi ehdottaa mukaan verkkosivulla: sankarikoulutus.fi.

Mikä Sankarikoulutus?


• LähiTapiola on kouluttanut jo 150 000 sankaria vuodesta 2016 lähtien.
• LähiTapiola Vellamo on tukenut tähän mennessä jo lähes 8000 viidesluokkalaisen ensiapukoulutusta Kouvolan, Päijät-Hämeen ja Hyvinkään sekä Riihimäen seutukunnissa.
• Tänäkin vuonna elvytystaitoja opetetaan viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakasyrityksille sekä yhteistyökumppaneille valtakunnallisesti ympäri Suomen.
• Koulutukset tehdään yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa.
• Lisätietoja osoitteesta www.sankarikoulutus.fi

* Linkki tutkimukseen tästä.

vellamo

**LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 yhteensä 5 567 suomalaista. LähiTapiola Vellamon toiminta-alueelta vastaajia oli 325. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Vellamon alueella noin +/- 5,4 prosenttiyksikköä.