Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-PohjanmaaTurvallisuus7.3.2023

Kyselyn mukaan 63 prosenttia eteläpohjalaisista osaa elvyttää - ”Tärkeimmät ensiaputaidot ovat 112 ja rohkeus mennä auttamaan”

LähiTapiola järjestää tänä vuonna Sankarikoulutuksia 10 000 viidesluokkalaiselle yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa. Etelä-Pohjanmaalla koulutuksiin on tähän mennessä osallistunut yli 200 viidesluokkalaista.

Kansainvälisissä tutkimuksissa* on osoitettu, että noin 40-60 prosenttia sydänpysähdyksen saaneista jää vaille tarvitsemaansa apua. Tuore LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely valottaa asiaa suomalaisten näkökulmasta. Kyselytulosten** mukaan 63 prosenttia LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan alueen vastaajista kertoo osaavansa elvyttää ja 57 prosenttia avata hengitystiet, jos henkilö ei hengitä.

Kyselyssä selvitettiin muutenkin suomalaisten toimintakykyä tilanteessa, jossa toinen henkilö tarvitsee ensiapua.

- Vaikka ensiapukoulutuksia, tietoa ja taitoa on enenevissä määrin, niiden osuus, jotka uskaltautuvat elvytystilanteessa auttamaan, jää vajaaksi. Tämä on valitettava fakta ja globaali ilmiö. Moni aikuinen sanoo, että pelkää tekevänsä jotain väärin tai ei luota omiin ensiaputaitoihinsa. Osa kertoo menevänsä solmuun tositilanteessa, kertoo koulutuspäällikkö Minna Sihvo Punainen Risti Ensiavusta.

Sihvo tekee työnsä ohessa tutkimusta siitä, miten tekniikkaa ja digitaitoja voi hyödyntää ensiaputaitojen kouluttamisessa. Hän on kiinnostunut eritoten tunteista tutkimuskohteena.

- Meissä suomalaisissa on vahva halu auttaa, ja ensiaputaidot ovat meillä väestötasolla melko hyvin hallussa. Tarvetta koulutukseen on kuitenkin edelleen paljon. On tärkeää, että valamme ihmisiin uskoa, että olette hyviä ja pystytte siihen, Sihvo sanoo.

Viidesluokkalaiset ovat innostuneita ja hyviä antamaan ensiapua

Arjen katsaus -kyselyn mukaan eteläpohjalaisista 92 prosenttia uskoo osaavansa hälyttää apua tilanteessa, jossa toinen ihminen tarvitsee ensiapua sekä tietää, miten hätäkeskus voi auttaa tilanteessa. Sihvon mukaan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin juuri hätäpuhelun tekeminen numeroon 112 ja rohkeus mennä auttamaan.

- On valtavan hienoa, että ensiaputaitoja opetetaan pienestä pitäen. Viidesluokkalaiset ovat tosi hyviä antamaan ensiapua. He ovat innostuneita, taitavia ja kuuntelevat tarkkaan – ja heiltä ehkä puuttuu aikuisten huoli: entä jos en osaa, Sihvo sanoo.

- Maakunnan eri alueilla voi avun saaminen paikalle kestää hyvinkin eri aikoja, joten avun hälyttämisen lisäksi myös elvytystaidot ovat erittäin tärkeitä. Ensimmäisenä paikalle tulleen henkilön antamalla ensiavulla voi olla iso vaikutus autettavan selviytymiseen.  On todella ilahduttavaa, että Arjen katsaus -kyselyn vastausten mukaan eteläpohjalaisilla ensiaputaidot ovat keskimääräistä paremmalla tasolla. Taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat toki säännöllistä harjoittelua ja kertausta. Uusia osaajiakin tarvitaan. Siksi meille on tärkeää olla mukana tukemassa paikallisten lasten ensiapuosaamista, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikainen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa tukee tänä vuonna viidelle sadalle (500) alueen viidesluokkalaisille järjestettävää ensiapukoulutusta. Sankarikoulutukset käydään opettajan johdolla luokassa niin, että Punainen Risti Ensiavun kouluttaja on etäyhteydellä mukana. Kotiläksynä osallistujilla on opettaa tajuttoman ensiapu ja 112 Suomi -sovelluksen käyttö muulle perheelle.

Ei liene sattumaa, että Arjen katsaus -kyselyn valtakunnallisten tulosten mukaan lapsiperheissä usko omiin taitoihin oli keskimääräistä vahvempaa.

Seuraavissa kouluissa Etelä-Pohjanmaalla on ensiapukoulutukset järjestetty tammi-helmikuussa 2023.

• Otsonkoulu, Ähtäri
• Joupin koulu, Seinäjoki
• Alvarin koulu, Kuortane
• Ruhan koulu, Lapua
• Ahonkylän koulu, Tuomikylä
• Herralan koulu, Ilmajoki
• Tiistenjoen koulu, Lapua
• Paalijärven koulu, Alajärvi
• Valtaalan koulu, Orismala
• Isojoen koulukolmio, Isojoki

Tälle vuodelle on vielä koulutuspaikkoja Etelä-Pohjanmaalla tarjolla noin 250 oppilaalle.  Koulua voi ehdottaa LähiTapiolan verkkosivulla: lahitapiola.fi/sankarikoulutus.

Mikä Sankarikoulutus?

• LähiTapiola on kouluttanut jo 150 000 sankaria vuodesta 2016 lähtien.
• LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on tukenut tähän mennessä jo 6.850 viidesluokkalaisen ensiapukoulutusta.
• Tänä vuonna elvytystaitoja opetetaan viidesluokkalaisille ja LähiTapiolan asiakasyrityksille sekä yhteistyökumppaneille valtakunnallisesti ympäri Suomen.
• Koulutukset tehdään yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun kanssa.
• Lisätietoja osoitteesta www.sankarikoulutus.fi


* Linkki tutkimukseen

EP Sankarikoulutusdata 2023

**LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 yhteensä 5 567 suomalaista. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toiminta-alueella vastaajia oli 205. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan alueella noin +/-6,8 prosenttiyksikköä