Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiElämänturva3.3.2023

Miksi lappilaiset lapset eivät harrasta?

LähiTapiolan teettämän tuoreen Arjen katsaus –kyselyn tuloksista käy ilmi, että rahahuolien lisäksi myös kiinnostuksen tai jaksamisen puute on usein esteenä lapsen harrastamiselle. Harrastuksilla on suuri merkitys lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin niin fyysisestä kuin henkisestäkin näkökulmasta.

Kaikenlaisilla harrastuksilla on myönteisiä vaikutuksia lasten kasvuun, kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Harrastusten lomassa lapset oppivat sosiaalista käyttäytymistä, solmivat kaverisuhteita ja kartuttavat uusia taitoja. Liikuntaharrastukset lisäävät myös aktiivisuutta ja ehkäisevät ylipainoa ja fyysisen toimintakyvyn heikentymistä.

-Lapsena opittu riittävä terveyttä ylläpitävä liikunta ja harrastuksissa kehittyvät sosiaaliset taidot näkyvät myös aikuisuudessa niin työssä kuin vapaa-aikana, LähiTapiola Lapin liiketoimintajohtaja Heli Kallio toteaa.

Eletty koronapandemian aika rajoitti harrastusmahdollisuuksia kokoontumisrajoitusten vuoksi, nyt perheen taloudellinen tilanne voi olla syynä lasten harrastamisen vähenemiseen.

LähiTapiolan tammikuussa 2023 teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan 35 % kyselyyn vastanneista lappilaisista on huolissaan siitä, että lasten tai nuorten harrastukset ovat liian kalliita ja harrastuksiin ei ole varaa. 19 % vastaajista kertoo, että harrastuksista on jouduttu tai varaudutaan karsimaan hintojen nousun vuoksi.

-Yleisen hintatason ja kustannusten nousu voi tuoda korotuspainetta lasten ja nuorten harrastusmaksuihin, Kallio pohtii.

- Tuemme LähiTapiolassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa eri seurojen ja yhteisöjen kautta. Monella urheiluseuralla on vähävaraisten perheiden lasten harrastamisen tukemiseksi rahastoja, jotka huomiomme aina lahjoituksissa, Kallio kertoo.

Lapissa ollaan kuitenkin valmiita maksamaan lasten harrastuksista keskimääräistä enemmän. Koko maassa lasten harrastuksista ollaan valmiita maksamaan 116 euroa, kun Lapin alueella summa on 132 euroa.

Vaikka useimmissa tapauksissa harrastamisen esteenä on perheen taloudellinen tilanne, tuloksista nousi esiin myös yllättävä seikka. Kolmannes lappilaisista vastaajista kertoo, että perheen tai lähipiirin lapset eivät ole kiinnostuneita tai eivät jaksa harrastaa, kun valtakunnallisella tasolla vastanneista vain neljännes on samaa mieltä.

-Esimerkiksi pitkät koulumatkat ja hektinen arki voivat verottaa lapsen jaksamista ja toisaalta myös perheen voimavaroja. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla ei välttämättä ole lapselle mieluista harrastusta tarjolla, Kallio puntaroi syitä.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 4.–30.1.2023 kaikkiaan 5 5067 suomalaista. LähiTapiola Lapin toiminta-alueelta vastaajia oli 182. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Lapin alueella noin +/- 7,2 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:

Heli Kallio, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 044 060 3046, heli.kallio@lahitapiola.fi