Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Keski-SuomiTalous15.2.2023

LähiTapiola Keski-Suomen maksutulo ja asiakasmäärä kasvoivat, mutta haasteellinen sijoitusympäristö vaikutti kokonaistulokseen

Toimialueensa markkinajohtajan LähiTapiola Keski-Suomen vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Yhtiön 150-vuotisjuhlavuosi näkyi panostuksina liiketoiminnan kehittämiseen sekä paikallisiin turvallisuutta ja elinvoimaa lisääviin elämänturvatekoihin. Hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen kehittämisen myös jatkossa.

Vuonna 2022 LähiTapiola Keski-Suomen vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 49,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 4,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Keski-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuksissa.

– Viime vuonna vahvistimme asemaamme ajoneuvovakuuttamisen markkinajohtajana, ja tällä hetkellä yli 32 % alueen ajoneuvoista on meidän vakuuttamiamme. Saimme paljon myös uusia asiakkaita, ja hieman ennen vuoden vaihdetta ylitimme 81 000 asiakkaan rajan, LähiTapiola Keski-Suomen toimitusjohtaja Teemu Toivanen kertoo.

Panostuksia asiakasetuihin ja yritysliiketoimintaan

Vuonna 2022 LähiTapiola Keski-Suomen korvauskulut kasvoivat ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde palautui pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Yhtiön asiakkaille maksettiin korvauksina 26,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 86,4 prosenttia.

– Koronarajoitusten purkaminen ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen näkyivät meillä maksettujen korvausten kasvuna. Vahinkoja asiakkaillemme sattui 32 470 kappaletta, joista isoja yli 100 000 euron vahinkoja oli onneksi vain 5 kappaletta, Teemu Toivanen sanoo.

Vuonna 2022 LähiTapiola Keski-Suomen asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 4,5 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,7 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen, yhteiskunnan toimintojen palautuminen koronarajoituksista sekä juhlavuoden panostukset paikallisiin elämänturvatekoihin kasvattivat yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna.

– 150 vuotta paikallista työtä on hieno merkkipaalu, jota juhlimme muun muassa erilaisten asiakasetujen muodossa. Järjestimme omistaja-asiakkaillemme maksuttomia uimakouluja, perhepäivän sekä kaksi koko toimialueen kattavaa sammutintarkastuskiertuetta. Lisäksi jaoimme 1500 heijastinliiviä alueen päiväkodeille ja kouluille sekä 500 viidesluokkaista sai ensiaputaitoja lisäävän Sankarikoulutuksen, sanoo Toivanen.

Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi LähiTapiola Keski-Suomi panosti viime vuonna yritysasiakkaiden palveluun sekä verkkoliiketoiminnan kehittämiseen. Molempia toimintoja luotsaamaan yhtiöön palkattiin syksyllä uusi liiketoimintajohtaja Teemu Pinomäki.

Yhtiön vakavaraisuus on erittäin vahva

LähiTapiola Keski-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 6,2 miljoonaa euroa (5,6 /2021). Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. Yhtiön kokonaistulos oli -6,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,1 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö. Sijoitusten arvostuserojen muutos oli -12 miljoonaa euroa ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,8 prosenttia.

– Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme. Sen avulla voimme taata omistaja-asiakkaillemme jatkossakin kilpailukykyiset hinnat ja palvelun, sanoo Toivanen.

Kriiseihin reagoitiin lahjoituksin

LähiTapiola Keski-Suomi teki viime vuonna ennätysmäärän lahjoituksia käyttörahastostaan, johon varoja on kerrytetty tuloksellisten vuosien aikana. Mielenterveystyötä ja turvallisuutta edistäville toimijoille lahjoitettiin yhteensä 150 000 euroa, Ukrainan sodasta kärsiville 40 000 euroa, paikallisten perheiden ruoka-apuun 15 000 euroa ja Jyväskylän yliopistolle 50 000 euroa.

– Viime vuonna alkaneet yhteiskunnan kriisit kuten Ukrainan sota ja hintojen nousu vaikuttavat alueemme ihmisiin. On hienoa, että olemme voineet lahjoitusten avulla reagoida avun tarpeeseen ja näihin meitä kaikkia koskettaviin tapahtumiin, Toivanen sanoo.

LähiTapiola Keski-Suomen avainluvut

1-12/2022

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur

49,9

47,5

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

4,9

4,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

86,4

86,7

Riskisuhde, %

51,0

53,8

Toimintakulusuhde, %

35,5

32,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,8

6,9

Liiketulos, milj. eur.

5,1

9,5

Kokonaistulos, milj. eur.

-6,9

18,0

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

336,8

270,0

Luvut ovat tilintarkastamattomia.