Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjoinen Talous 15.2.2023

Pohjoinen: Vakavaraisuus vahvistui, haasteellinen sijoitusympäristö laski kokonaistulosta 2022

LähiTapiola Pohjoisen vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 49,3 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakankaan kommentit:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

LähiTapiola Pohjoisen omistaja-asiakkaille maksettujen vakuutuskorvausten euromäärä pysyi edellisvuoden tasolla ollen 49,3 miljoonaa euroa, vahinkokappaleet sen sijaan olivat kasvussa. Eniten edellisvuodesta kasvoivat eläinvakuutus-, maatilavakuutus- ja terveysvakuutuskorvaukset. Terveysvakuutuskorvausten kasvua selittää mm. paluu normaalimpaan elämään korona-ajan jälkeen. Myös kotivakuutuksissa oli kasvua useista tulipaloista johtuen, toisaalta esimerkiksi vuotovahingot vähenivät. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 18 suurvahinkoa eli yli 100 000 euron vahinkoa, ja niistä suurin osa oli tulipaloja. Sen sijaan esimerkiksi metsävahingot vähenivät reilusti edellisvuodesta, kun säästyttiin sään ääri-ilmiöiltä kuten myrskyiltä.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme vuoden 2022 aikana tehneet 220 000 eurolla lahjoituksia: 100 000 euroa Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituskohteille, 100 000 euroa Oulun yliopistolle, 10 000 euroa SPR:n katastrofirahastoon ukrainalaisille sekä 10 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun MUUTOS-hankkeeseen. Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksia ovat saaneet 17 eri yleishyödyllistä kohdetta, teemoina arjen turvallisuus ja pelastustoiminta, liikenneturvallisuus sekä mielenterveys ja ennaltaehkäisevä hyvinvointi. Lahjoituskohteita olivat mm. Suomen Dronepelastajat ry ja Lumijoen etsintävene team ry, Kalajokilaakson mielenterveysyhdistys Mielikit ry ja Suomenselän Muisti ry. Lisäksi sponsoroimme vuosittain 40 000 eurolla lasten ja nuorten harrastustoimintaa Nuori Pohjoinen -tuen kautta. Tukea vuonna 2022 saivat esimerkiksi Haapajärven Kiilat, AC Ylivieska, Popula salibandy Ylivieska, Nivala Pesis ja Kalajoen Voimistelijat ry.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Pohjoisen yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Pohjoinen voi toteuttaa omistaja-asiakkaidensa tahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Pohjoisen keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 80,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Pohjoisen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Omistaja-asiakkaille maksettujen vakuutuskorvausten euromäärä pysyi lähes ennallaan ollen 49,3 miljoonaa € (vuonna 2021 49,8 m€). Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi mm. terveysvakuutuskorvausten kasvuna. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 10,1 prosenttia.

LähiTapiola Pohjoisen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 7,6 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Pohjoisen liiketulos oli 8,0 miljoonaa euroa. Sijoitusympäristö oli haasteellinen, ja vuoden 2022 sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,1 prosenttia.

LähiTapiola Pohjoinen huolehtii asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Pohjoisen asiakkaille maksettiin korvauksina 49,3 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 7,23 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,72 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Pohjoisen avainluvut

1-12/2022

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

80,8

78,5

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

2,9

3,3

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

89,5

93,0

Riskisuhde, %

56,6

62,1

Toimintakulusuhde, %

33,0

30,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,1

7,7

Liiketulos, milj. eur.

8,0

13,2

Kokonaistulos, milj. eur.

-14,2

29,8

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

329,7

254,2

Luvut ovat tilintarkastamattomia.