Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-Häme Talous 15.2.2023

LähiTapiola Loimi-Hämeen vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua

LähiTapiola Loimi-Hämeen vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 27,1 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 31 tuhatta kappaletta. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Eniten ovat kasvaneet vapaaehtoiset henkilövakuutukset ja kaskot. Alueyhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana yksi suurvahinko eli yli miljoonan euron vahinko.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme viimevuoden aikana tehneet 80 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia olemme tehneet muun muassa Ukrainan sodan uhreille sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi järjestimme kaksi Lähellä – Taidetta LähiTapiolan kokoelmista -näyttelyä Hämeenlinnassa ja Loimaalla.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota, korkojen ja yleinen hintojen nousu vaikuttavat myös LähiTapiola Loimi-Hämeen yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Loimi-Häme voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.

LähiTapiola Loimi-Hämeen keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 46,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,1 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Loimi-Hämeen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yritysvakuuttamisessa.

Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022 ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi maksettujen korvausten kasvuna. Alueellamme tapahtui yksi yli miljoonan euron omaisuusvahinko. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 30,4 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 93,2 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 6,9 prosenttia.

LähiTapiola Loimi-Hämeen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 2,8 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Loimi-Hämeen kokonaistulos oli –8,1 miljoonaa euroa ja liiketulos –2,4 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli –7,8 prosenttia.

LähiTapiola Loimi-Häme huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakkaille maksettiin korvauksina 27,1 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 4,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,6 miljoonaa euroa.Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Vahvistimme organisaatiotamme vuonna 2022 seitsemällä uudella vakanssilla. Henkilöstöpäälliköksi nimitettiin Annamari Peltonen 14.3. ja korvauspäälliköksi Hanna-Leena Ikonen 15.4. Asiakaspalvelua vahvistimme kahdella ja korvauspalveluja kolmella uudella henkilöllä.

Lisätiedot
Lauri Riekkola, toimitusjohtaja, +358 50 0535917, lauri.riekkola@lahitapiola.fi.