Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Uusimaa19.1.2023

LähiTapiolalta 310 000 euroa Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeeseen - Tavoitteena rakentaa työkaluja ilmastonmuutoksen alueellisiin riskeihin varautumiseen Suomessa

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarve kasvaa, mikä tarkoittaa varsinkin kunnille, kaupungeille ja monille yrityksille usein sopeutumista alueellisella tasolla. Ilmatieteen laitoksen tutkimushanke auttaa saamaan tarkemman käsityksen ilmastonmuutoksen alueellisista vaikutuksista ja rakentaa tutkimuspalveluita koko yhteiskunnalle. Tiedon avulla on esimerkiksi helpompi suunnitella kaavoitusvaiheessa toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, kuten arvioida vaikkapa rakennusten viilennys- ja lämmitystarvetta.

LähiTapiolan 20.12.2022 tekemällä lahjoituksella Ilmatieteen laitoksen Tarkempaa alueellista palvelua Suomen ilmastosta -hankkeelle mahdollistetaan nykyistä tarkempi, alueellinen tieto ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi Suomessa. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelutyössä on vielä puutetta työkaluista, joilla voidaan arvioida ilmastovaikutuksia kaavoitustasolla.

Hankkeessa tarkastellaan sääilmiötä, kuten hellejaksoja, kuivuutta, rankkasateita ja rajuilmoja, sekä talvenaikaisia nollanylitystilanteita, tuulta ja tuulen puuskaisuutta. Ennusteita tuotetaan ajanjaksoille 2040–2070 ja 2070–2100, ja tulokset raportoidaan Ilmasto-opas.fi-portaalissa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2023–2026.

Hankkeella vastataan kasvavaan tarpeeseen saada tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksen alueellisesta ja ajallisesta etenemisestä, päästövähennystavoitteista sekä äärimmäisten olosuhteiden riskeistä päätöksenteon ja sopeutumisen tueksi. Hankkeessa tarjotaan myös uutta, reaaliaikaista havaintotietoa neljän erilaisen kaupungin paikallisilmastosta Suomessa.

– Tavoitteenamme on rakentaa interaktiiviset datapalvelut ja kartat, jotka auttavat ymmärtämään oman alueen paikallisilmaston erityispiirteitä. Palvelut auttavat varautumaan ilmastomuutoksen riskeihin, jotka liittyvät etenkin maa- ja metsätalouteen, asumiseen, liikkumiseen sekä hyvinvointiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen yksikön päällikkö, tutkimusprofessori Hilppa Gregow.

Vakuutusalalla ilmastonmuutoksen kysymykset liittyvät erityisesti luonnonilmiöihin

– Ilmastonmuutoksen hillintä on ensiarvoisen tärkeää, ja olemme asettaneet tälle työlle kunnianhimoisia tavoitteita sekä sijoittamisen, vakuuttamisen että muun oman toimintamme osalta. Aktiivisen päästöjen vähentämisen lisäksi haluamme olla mahdollistamassa suomalaisten ratkaisujen löytymistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tukemalla Ilmatieteen laitoksen tutkimushanketta voimme parantaa ymmärrystä ilmastonmuutoksen alueellisista vaikutuksista ja niiden erityispiirteistä, kertoo LähiTapiolan Uusimaan toimitusjohtaja Erik Valros.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan perustavalla tavalla vakuutusalan toimintaympäristöön ja LähiTapiolan asiakkaisiin. Se lisää sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyttä ja aiheuttaa uusia riskejä.

– On välttämätöntä, että ilmastonmuutoksen riskeihin varaudutaan, ja siinä vakuutusalalla on tärkeä rooli. Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat paljon aineellista vahinkoa, jota myös LähiTapiola vakuutustensa kautta korvaa. Riskien ennaltaehkäisyn asiantuntijana haluamme yhdessä kumppaneidemme kanssa lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja etsiä keinoja sen aiheuttamien riskien ennaltaehkäisemiseksi, Valros muistuttaa.