Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous9.1.2023

Rahastovalikoima laajeni kahdella kestävällä indeksirahastolla

LähiTapiola Eurooppa Markkina ja LähiTapiola USA Markkina muuttuivat ilmastoindeksirahastoiksi 1.1.2023. Rahastojen uudet nimet ovat LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi ja LähiTapiola USA Ilmastoindeksi.Lue lisää sijoittamisesta

Asiakkaamme ovat toivoneet meiltä ilmastonmuutoksen estämiseen tähtäävää rahastoa. Lisäksi indeksirahastoja on toivottu valikoimaamme. Vastasimme toiveisiin muuttamalla suositut, osakkeisiin sijoittavat Eurooppa Markkina ja USA Markkina -rahastomme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita tukeviksi indeksirahastoiksi.

Myös me LähiTapiola Varainhoidossa olemme huolissamme ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen seurauksista maapallolle ja haluamme olla osana ongelman ratkaisua. LähiTapiola Varainhoito on osana kestävän sijoittamisen periaatteitaan sitoutunut sijoitusomaisuuden Net Zero -tavoitteeseen, eli tavoitteenamme on hallinnoitavan sijoitusomaisuuden nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää täältä.

Nettonollapäästöt tarkoittavat sitä, että aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen ja päästönielujen sitomien kasvihuonekaasupäästöjen, pääasiassa hiilidioksidia, määrien tulisi olla yhtä suuret.

Pariisin ilmastosopimus on vuonna 2015 hyväksytty kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hidastaminen. Sopimuksessa maapallon lämpötilan nousu pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Ilmastoindeksirahastojen sijoituskohteiden valintaa ohjaavat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset indeksit

Vuoden 2023 alussa LähiTapiolan markkinarahastot muuttuivat indeksirahastoiksi, joiden kestävänä sijoitustavoitteena on vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään.

- Valitsimme rahastojen indeksitoimittajaksi Morningstarin, koska yhtiöllä on laaja osaaminen kestävyysanalyysistä ja ilmastoindeksien hallinnoinnista, sanoo LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisista strategioista vastaava salkunhoitaja Perttu Hytönen.

Indeksin tavoitteena on alkuvaiheessa vähintään puolittaa sijoituskohteiden aiheuttamien kasvihuonepäästöjen määrä verrattuna yleiseen markkinaindeksiin. Sijoituskohteiden kasvihuonepäästöjen keskimääräisenä vuosivähennystavoitteena on vähintään 7 %. Indeksissä on ylipainotus yhtiöillä, joilla on vähäinen hiiliriski ja jotka tuottavat vihreitä ratkaisuja sekä alipaino yhtiöillä, joilla on korkea tai vakava hiiliriski. Lisäksi ylipainotetaan yhtiöitä, jotka asettavat konkreettisia hiilipäästövähennystavoitteita.

Indeksi sulkee pois hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt

LähiTapiolan omien kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti emme sijoita kansainvälisten normien rikkojiin, kiistanalaisten aseiden valmistajiin, emmekä aikuisviihteeseen, asevalmistukseen, tupakanvalmistukseen, uhkapeliyhtiöihin emmekä pikaluottoyhtiöihin.

- Kriittisten toimialojen, kuten kaivos- tai rakennusyhtiöiden, paino pitää kuitenkin olla vähintään yhtä suuri kuin markkinaindeksissä, jotta voimme olla mukana vaikuttamassa vihreään siirtymään, perustelee LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Anssi Wartiainen.

Kestävän sijoittamisen periaatteidemme mukaan toimimme aktiivisena omistajana ja vaikutamme sijoituskohteina oleviin yrityksiin. Äänestämme aktiivisesti yhtiökokouksissa osana suurempaa sijoittajajoukkoa.

Kestävän sijoittamisen ohella päätehtävänä ilmastoindeksirahastoilla on saavuttaa indeksiä ja siten kokonaismarkkinaa vastaava tuotto. Lue lisää LähiTapiola Varainhoidon kestävästä sijoittamisesta tästä.

Miten sijoittaja voi hyötyä LähiTapiolan ilmastorahastoista?

USA:n ja Euroopan osakemarkkinat ovat perinteisesti useimpien sijoittajien salkun peruspalikoita. Sijoituksellisesta hyötyä rahastot tarjoavat myös sijoituskohteiden laajalla hajautuksella, esimerkiksi LähiTapiola USA Ilmastoindeksillä on runsaat 200 yritystä sijoituskohteena ja LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksillä lähes 200.

LähiTapiolan ilmastorahastot on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että instituutionaalisille sijoittajille ja muille yhteisöille, jotka arvostavat sijoitustoiminnan kestävyyttä. Sijoituksia voi tehdä pienilläkin summilla, koska minimimerkintäsumma on 30 euroa. Rahastot soveltuvat hyvin myös kuukausisäästämiseen, jolloin asiakas hyötyy ajallisesta hajauttamisesta.

Sijoittaja hyötyy myös indeksirahastojen edullisista kuluista. LähiTapola USA Ilmastoindeksi ja Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastojen hallinnointipalkkio on 0,32 % vuodessa. Rahastoista ei peritä merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Valitettavasti sijoittamalla et voi vähentää henkilökohtaisia päästöjäsi, sillä niihin purevat vain omat valintasi muun muassa asumisen, liikkumisen ja ravinnon suhteen. Sijoittamalla ilmastoindeksirahastoihin voit kuitenkin edesauttaa ilmastonmuutosten vastaista työtä ja kestävämmän maailman rakentamista. Ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa voi olla mukana omistamalla ilmaston kannalta fiksusti toimivia suuria ja vakaita yrityksiä. Kaikella yritystoiminnalla on omia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin.

Lue lisää LähiTapiola USA Ilmastoindeksi -rahastosta täältä.

Lue lisää LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi -rahastosta täältä.