Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-KoillismaaTurvallisuus22.12.2022

Ikä ja sairaudet lisäävät riskejä liikenteessä myös Kainuussa ja Koillismaalla

Äkillinen sairaus tai ikääntymisen merkit voivat monella tapaa heikentää kuljettajan ajokykyä. Alueellisen Arjen katsaus -kyselyn** mukaan joka kymmenes (10 %) vastaaja LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimialueelta on ajanut autoa, vaikka sairaus (esim. korkea kuume tai jokin pitkäaikaissairaus) on heikentänyt omaa ajokuntoa. Kuusi (6 %) prosenttia vastaajista taas kertoo olleensa sellaisen kuljettajan kyydissä, jonka näkö tai kuulo on heikentynyt.

Kolme (3 %) prosenttia vastaajista taas on ollut sellaisen kuljettajan kyydissä, jonka ajokunto on heikentynyt sairauden takia (esim. hetkellisesti korkea kuume, jokin pitkäaikaissairaus). Myöskin kolme (3 %) kainuu- ja koillismaalaisista vastaajista on ajanut itse, vaikka näkö ja kuulo on ollut heikentynyt.

Kaikkien kuljettajien ajokyky ei automaattisesti heikkene ikävuosien myötä, vaan kokemus voi päinvastoin tuoda lisää varmuutta ja harkintakykyä ajamiseen. Useimmilla meistä kuitenkin näkö, kuulo, muisti tai reagointikyky heikkenevät iän karttuessa. Myös sairaudet ja niihin käytetty lääkitys voivat vaikuttaa ajokuntoon.
Jokainen vanhenee eri tahdissa, ja usein muutokset tapahtuvat vähitellen. Siksi läheiset saattavat huomata muutoksia, joita emme itse vielä näe. Jos olet huolissasi läheisesi ajokunnosta, se on hyvä ottaa myös ajoissa puheeksi.

Vanhetessa autosta voi olla vaikea luopua – vaakakupissa painaa oma ja muiden turvallisuus

Oma auto mahdollistaa monille ikääntyneille omien asioiden hoitamisen ja yleensä liikkumisen paikasta toiseen. Siksi siitä luopumiseen voi olla korkea kynnys tai asia identiteettikysymys. Kuljettaja ja läheiset voivat pohtia ajokykyä, niin kuljettajan oman kuin muiden liikenneturvallisuuden kannalta. Alkuun auton turvalaitteet tai ajaminen vain päiväsaikaan ja tutuilla reiteillä voi olla vaihtoehto.

Varttuneen kuljettajan ajoterveys tulee arvioitavaksi viimeistään siinä vaiheessa, kun ikää on tullut 70 vuotta ja ajokortti pitää uusia. Esimerkiksi henkilöauton ajokortin uudistamisen yhteydessä yli 70-vuotiaan kuljettajan pitää toimittaa lääkärinlausunto. Lääkäri voi myös aiemmin ilmoittaa poliisille kuljettajan heikentyneestä ajoterveydestä. Liikenteessä poliisi valvoo kaikkien ajokuntoa.

- Vaikka ikä ja iän mukanaan tuomat mahdolliset sairaudet toisikin liikkumista hankaloittavia vaivoja tai haasteita, niin niihin kannattaa varautua ennakkoon. Kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä. On tärkeää, että omaa olotilaa tarkkaillaan ennen liikenteeseen lähtöä ja liikenteessä ollessa. Jos läheinen on huolissaan ikääntyneen ajoterveydestä, asia kannattaa ottaa puheeksi ja ilmaista oma huolensa kuljettajan ja muiden turvallisuudesta.
Hyvä tapa aloittaa oman ajokyvyn itsearviointi on esimerkiksi Liikenneturvan sivuilta löytyvä itsearviointitesti; Ikäkuljettajan itsearviointi | Liikenneturva. Toivomme ja muistuttelemme, että ihmiset malttaisivat ajaa rauhassa liikenteessä, LähiTapiola Kainuu-Koillismaan korvausjohtaja Jari Komulainen kertoo.

Traficomin tilastojen mukaan yli puolella miljoonalla vähintään 70-vuotiaalla suomalaisella oli vuoden 2021 lopussa voimassa jokin ajokortti. Iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä on kasvanut tasaisesti. Esimerkiksi vuoden 2010 lopusta vähintään 70-vuotiaiden ajokortinhaltijoiden määrä on käytännössä tuplaantunut.

Tilastokeskuksen onnettomuustilastoissa näkyy, kuinka liikenteessä kuolleiden osuus on suuri nuorissa ja sitten taas vanhimmissa ikäryhmissä. Vuoden 2021 ennakkotiedon mukaan tieliikenteessä menehtyi 225 henkilöä, joista runsaat 70 eli lähes joka kolmas oli vähintään 65-vuotias.

Kuljettajan sairauskohtauksesta johtuneita kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui OTIn mukaan vuosina 2014-2018 kaikkiaan 141. Tiedot perustuvat tutkijalautakunta-arvioihin onnettomuuksien syistä. Näissä onnettomuuksissa aiheuttajakuljettajan mediaani-ikä oli 66 vuotta ja valtaosa heistä oli miehiä. Useimmin sairaus-kohtausonnettomuudessa menehtyy vain kuljettaja, mutta toisinaan tapahtuu yhteentörmäyksiä.

Jos epäilee, ettei toinen ole ajokuntoinen, siihen on tärkeää puuttua. Kuljettaja voi itsensä lisäksi satuttaa muita.

Varsinkin näin joulun alla läheisten olisi hyvä katsoa ja arvioida ikääntyvien kuljettajien ajoterveyttä ja ottaa se puheeksi.


Lähteet: LähiTapiola, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä OTIn Ajoterveysraportti 2021, johon on koottu tietoa tutkijalautakuntien 2014-2018 tutkimista kuolonkolareista

Tilastokeskukseen tieliikenneonnettomuustilastosta haettu *ennakkotieto vuonna 2021 tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista. Huom: tilasto ei sisällä sairauskohtausonnettomuuksia, ja se kattaa kaikki liikkumismuodot (myös esim. jalankulkijat).

**LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen osallistui 5.–26.1.2022 kaikkiaan 5 796 suomalaista. LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toiminta-alueelta vastaajia oli 122. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko maan tasolla noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja LähiTapiola Kainuu-Koillismaan alueella noin +/- 8,7 prosenttiyksikköä.