Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjanmaaElämänturva27.11.2022

Hyviä uutisia LähiTapiola Pohjanmaan omistaja-asiakkaille - vakuutusten hinnat eivät nouse vuonna 2023

LähiTapiola Pohjanmaan hallitus on päättänyt, ettei korota vakuutusten hintoja vuodelle 2023. Näin yhtiö ottaa kantaakseen inflaatiosta aiheutuvat kustannuspaineet. Kyseessä on merkittävä vastaantulo asiakkaille tilanteessa, jossa muut kustannukset nousevat.

Hinnoitteluratkaisu koskee vahinkovakuutuksia, joiden myöntäjä on LähiTapiola Pohjanmaa. Yhtiössä on pieni joukko asiakkaita, joiden vakuutusmaksut nousevat heidän vakuutusehtojensa mukaisesti.

Valtaosaan vakuutussopimusten hinnan muutoksista vaikuttaa lisäksi indeksikorotus, joka johtuu kustannusten noususta. Myös tämä indeksikorotus jätetään tekemättä yhtiössä vuodelle 2023. Päätös tarkoittaa sitä, että vakuutusten hintoja ei koroteta vuodelle 2023 ja yhtiö ottaa myös kantaakseen inflaatiosta johtuvan kustannuspaineen vaikutuksen. Vakuutusmaksut pysyvät samana kuin vuoden 2022 aikana. Päätökseen on vaikuttanut energiakriisistä, sodasta ja inflaation noususta aiheutunut haastava tilanne LähiTapiola Pohjanmaan omistaja-asiakkaille. Vastaavaa päätöstä ei ole tehty aiemmin. LähiTapiola Pohjanmaalla on omalla toimialueellaan merkittävä markkinaosuus. Hinnoitteluratkaisu tulee vaikuttamaan noin 80.000 vakuutusasiakkaan vakuutusmaksuihin.

- LähiTapiola Pohjanmaa on yhtiömuodoltaan keskinäinen vakuutusyhtiö. Keskinäisissä vakuutusyhtiöissä kaikki vakuutuksenottajat ovat yhtiöiden omistajia. Yhtiömuotomme mukaan meillä ei ole osakeyhtiöille tyypillistä voitonjakotarvetta osakkeen omistajille. Tekemällämme hinnoittelupäätöksellä ohjaamme yhtiöön kertynyttä varallisuutta kaikkien vakuutuksenottajiemme eduksi alhaisempina vakuutusmaksuina. Yhtiön sisäisten arvioiden mukaan tehty päätös pienentää vakuutusmaksuja yhtiössä noin 1,5 miljoonaa euroa, toteaa LähiTapiola Pohjanmaan johtaja Joel Sunabacka.

- Yhtiöllämme on juuret syvällä omassa maakunnassa. Olemme toimineet Pohjanmaalla jo yli 150 vuotta ja sinä aikana asiakkaamme ovat maksaneet vakuutusmaksuja, joista osa on käytetty tulevaisuuden menestymisedellytysten varmistamiseen. Liiketoimintamme on pitkäjänteistä ja vastuullista. Yhtiön vahva tase mahdollistaa sen, että tässä omistaja-asiakkaillemme ja yhteiskunnalle haastavassa tilanteessa tulemme vastaan ja helpotamme tilannetta tällä tavoin ja samalla edistämme alueellista elinvoimaisuutta, kertoo Sunabacka.

Lisätietoja:
Joel Sunabacka, johtaja, LähiTapiola Pohjanmaa. Puhelin 040 759 4062
joel.sunabacka@lahitapiola.fi