Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä21.11.2022

Mitä lääkärin tulisi tietää työtapaturmista? LähiTapiolan työterveyden asiantuntijoille artikkelipalkinto

Suomessa korvataan vuosittain noin 100 000 – 130 000 työtapaturmaa, joista selvä enemmistö sattuu työpaikalla tai työtehtävässä. LähiTapiolan lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, korvauspäällikkö Janne Ruotsalainen sekä johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta saivat Työterveyslääkäri –lehden vuoden 2021 artikkelipalkinnon.

Joka vuosi korvataan noin 100 000 – 130 000 työtapaturmaa. Noin 80 -85 prosenttia tapaturmista sattuu työpaikalla tai työtehtävissä. Työn tai työpaikan ja asunnon välisellä matkalla tapaturmista sattuu 15-20 prosenttia.

LähiTapiolan työtapaturma-asiantuntijat, lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen sekä korvauspäällikkö Janne Ruotsalainen kirjoittivat yhdessä Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimusyksikön johtaja Mika Tynkkysen kanssa artikkelin ”Mitä jokaisen lääkärin tulee tietää työtapaturmista”. Artikkeli ilmestyi viime vuonna Työterveyslääkäri –lehdessä ja lehti myönsi marraskuun alussa artikkelille vuoden 2021 artikkelin tittelin.

- Lääkäri tutkii, diagnosoi ja hoitaa työtapaturmavammaa kuten muitakin vammoja. Vakuutuksen kannalta oleellisen tärkeää ovat tarkat ensikäyntimerkinnät. Ne tarvitaan oikein kohdistuvien korvausratkaisujen varmistamiseksi. Hyvä työterveysyhteistyö puolestaan auttaa riskivahinkojen tunnistamisessa, ja parantaa kuntoutumisen ja työkyvyn ennustetta, Ari Kaukiainen sanoo.

Artikkelin mukaan Suomen vaarallisinta ammattia tekevät sanomalehtien jakajat ja lähetit. Heille sattuu noin 165 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Rakennustyöntekijöillä tapaturmataajuus on 120, ja metsä- ja kalatalouden työntekijöillä 100. Muita vaaralliseksi luokiteltavia ammattiluokkia ovat muun muassa koneenkäyttäjät kaivos- ja louhintatöissä, sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat sekä metallialan työntekijät. Noin kaksikolmasosaa työpaikkatapaturmista sattuu miehille.

Enemmistö työtapaturmista on haavoja ja muita pinnallisia vammoja. Näitä on noin 40 prosenttia tapauksista. Liikkuminen aiheuttaa työtapaturmista noin kolmasosan ja saman verran syntyy esineiden käsittelyssä tai käsikäyttöisillä työvälineillä työskennellessä. Taakkojen siirtelyyn liittyvät äkilliset fyysiset kuormittumistilanteet aiheuttavat noin 15 prosenttia vahingoista. Noin kolmasosa kuuluu luokkaan nyrjähdykset, venähdykset ja sijoiltaanmenot. Viidesosa tapaturmista on sormivammoja.

Työmatkoilla vahinkoja sattuu noin 20 000 – 25 000. Näistä suurempi osuus sattuu naisille kuin miehille. Noin puolessa tapauksista vamman saajana on ollut jalankulkija. Pyöräilijöille työmatkatapaturmia sattuu noin neljännes tapauksista. Selvä enemmistö (75 prosenttia) vammoja aiheuttaa erilaiset liukastumiset tai kompastumiset.

Koronavuosi 2020 näkyi työmatkatapaturmatilastoissa. Tapaturmat vähenivät noin kolmanneksen edellisvuodesta, kun ihmiset työskentelivät enimmäkseen kotona.

Lue koko voittaja-artikkeli täältä.