Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-HämeTalous29.8.2022

LähiTapiola Loimi-Hämeen puolivuotiskatsaus: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Loimi-Hämeen vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Maksoimme asiakkaillemme vahinkokorvauksia tammi-kesäkuussa 12,9 miljoona euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.


- Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme maksutuloa 3,9 prosentilla. Liiketoiminnan kasvaessa myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat yli tuhannella kappaleella. Alueyhtiömme asiakkaille sattui alkuvuoden aikana neljä suurvahinkoa eli yli 100 tuhannen euron vahinkoa, LähiTapiola Loimi-Hämeen toimitusjohtaja Lauri Riekkola kertoo.

- Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista 81 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle.

- Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäisemään vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet 30 tuhannella eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa SPR:n katastrofirahasto sekä kahdeksan lasten ja nuorten harrastetoimintaa ylläpitävää yhdistystä toimialueellamme, kertoo Riekkola.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Loimi-Hämeen kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tuloksemme säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti.

LähiTapiola Loimi-Hämeen keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 26,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Loimi-Hämeen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti yritysliiketoiminnassa.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on laskenut pitkällä aikavälillä. Korvauskulut olivat 13,8 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 86,5 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen eivät kuitenkaan kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna.

LähiTapiola Loimi-Hämeen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 2,8 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Loimi-Hämeen kokonaistulos oli - 7,0 miljoonaa euroa ja liiketulos -2,0 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli - 7,0 prosenttia.

LähiTapiola Loimi-Häme huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistimme LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiotamme, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakkaille maksettiin korvauksina 12,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 804 tuhatta euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.