Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pirkanmaa18.8.2022

Tampereen yliopistolle 100 000 euron lahjoitus LähiTapiola Pirkanmaalta

LähiTapiola Pirkanmaa lahjoitti Tampereen yliopistolle 100 000 euroa tukeakseen tiedettä, koulutusta ja alueensa elinvoimaa. Lahjoitus on osa valtion tukemaa yliopistojen vastinrahakampanjaa ja se täydentää vuonna 2021 tehtyä 30 000 euron lahjoitusta.

Sitran hallintoneuvosto päätti 2019 lopulla yliopistojen tiede- ja tutkimustoiminnan pääomittamisesta 100 miljoonalla eurolla kahdessa vaiheessa. Vuonna 2020 ensimmäisellä pääomituskierroksella yliopistoja pääomitettiin 33 milj. eurolla. Toisessa vaiheessa valtio pääomitti yliopistoja jopa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen siihen asti keräämille yksityisille rahalahjoituksille.

Lahjoituksellaan LähiTapiola Pirkanmaa haluaa tukea suomalaista osaamista ja tutkimusta, luoda edellytyksiä kestävälle kasvulle ja edistää toimintaympäristönsä pitkän aikavälin menestystä. Lahjoitus kohdennetaan Johtamisen ja talouden tiedekunnan kauppatieteelliseen koulutusalaan. Lahjoitus on myös osa kokonaisuutta, jossa LähiTapiola-ryhmän yhtiöt lahjoittivat suomalaisille yliopistoille yhteensä 620 000 euroa kesäkuussa 2022 päättyneellä varainhankintakaudella.

- Nämä lahjoitukset ja vastinrahana tulevien pääomien tuotot mahdollistavat pitkäaikaisia uusia avauksia tieteen ja yhteiskuntamme hyväksi. Pystymme eurolla vaikuttamaan jopa 3,5 euron edestä tutkitun tiedon tuottamiseen. Tampereen yliopisto ja koko korkeakouluyhteisö ovat yksi merkittävä vetovoimatekijä Pirkanmaalla ja ne toimivat meille myös asiantuntevan työvoiman lähteinä. Tampereen yliopisto on myös ainoa korkeakoulu Suomessa, jossa voi opiskella vakuutustieteitä, LähiTapiola Pirkanmaan hallituksen puheenjohtaja Tom Liljestöm perustelee lahjoitusta.

- Ajatus siitä, että asiakkaiden omistamassa yhtiössä kaikki 100 000 omistaja-asiakastamme osallistuvat kukin eurolla 100 000 euron lahjoitukseen ja tukevat samalla tiedettä ja opetusta osallistuen näin paremman Pirkanmaan rakentamiseen, on erittäin kannatettava. Kohdentamalla lahjoitus kauppatieteelliseen koulutusalaan pyrimme edesauttamaan meille tärkeiden tutkimusalueiden kehittymistä, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä.

- LähiTapiola Pirkanmaan lahjoitus on yliopistolle erittäin merkittävä. Lahjoitus vahvistaa mahdollisuuksiamme kehittää kauppatieteellisen koulutusalan opetusta ja sitä tukevaa laadukasta tutkimusta. Kestävyys ja vastuullisuus ovat teemoja, joita kehitämme läpäisevästi yliopiston kaikkiin koulutusaloihin, myös kauppatieteisiin. Alueelliset ja valtakunnalliset kumppanuudet auttavat yliopistoa myös tiivistämään hyvin tärkeitä työelämäyhteyksiä, kertoo rehtori Mari Walls.

Tampereella ja koko maakunnassa on vahva kehittämisen vire, josta hyötyy erityisesti elinkeinoelämä. Tampere on myös erittäin pidetty kaupunki opiskelijoiden keskuudessa, joka osaltaan ruokkii oikeanlaista kehittämisen virettä. Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan kaikista koulutusohjelmista valmistuu erinomaisia opiskelijoita, jotka valmistuvat ajallaan ja ovat haluttuja työntekijöitä. Opiskelijoita on tiedekunnassa yli 4 000. Onneksi usea heistä myös valmistuttuaan työllistyy ja jää seudulle.

Tampereen yliopiston entisiä ja nykyisiä opiskelijoita löytyy myös LähiTapiola Pirkanmaan henkilökunnasta. Yksi heistä on kauppatieteitä opiskeleva Joonas Flink, joka toimii myös oman ainejärjestönsä koulutuspoliittisena vastaavana.

- Oli upeaa kuulla, kuinka LähiTapiola Pirkanmaa on tehnyt tämän merkittävän lahjoituksen yliopistollemme. Uskon, että tämä lahjoitus tulee antamaan hyvät edellytykset kauppatieteiden koulutuksen kehittämiseen, ja kantamaan hedelmää tulevaisuuden osaajia varten. Tampere on mielestäni ehdottomasti paras opiskelijakaupunki ja se näkyy kauppatieteidenkin osalta tiiviissä yritysyhteistyössä erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa. Näiden luotujen suhteiden kautta on myös luontevaa jäädä Tampereelle opintojen jälkeenkin, Joonas pohtii.


Kuvassa vasemmalta oikealle LähiTapiola Pirkanmaan henkilökuntaa:

 • Akseli Järvi, korvausneuvoja (kauppatieteiden ylioppilas, Tampereen yliopisto, aloitusvuosi 2020)

 • Hanna Kurikko, markkinointi- ja viestintäpäällikkö (kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, valmistumisvuosi 2012)

 • Joonas Flink, korvausneuvoja (kauppatieteiden ylioppilas, Tampereen yliopisto, aloitusvuosi 2020)

 • Aleksi Koivunen, korvauspäällikkö (kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, valmistumisvuosi 2019)

 • Minna Metsälä, toimitusjohtaja (kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, valmistumisvuosi 1990)

 • Tomi Saarinen, talousjohtaja (General Executive MBA -tutkinto, Tampereen yliopisto, aloitusvuosi 2021)

 • Taina Hiltunen, vastuullisuuspäällikkö (kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, valmistumisvuosi 2000)


Joonas Flink ja Minna Metsälä keskustelemassa Tampereen koulutuspoliittisista tulevaisuuden linjauksista.

FAKTALAATIKKO

SITRA:

 • Eduskunta perusti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) 5.12.1967 Suomen Pankin yhteyteen Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

 • Vuoden 2019 lopulla Sitran hallintoneuvosto päätti 100 miljoonan euron panostuksesta yliopistojen pääomittamiseen.

 • Vuonna 2020 ensimmäisellä pääomituskierroksella yliopistoja pääomitettiin 33 milj. eurolla.

 • 30.6.2022 päättyneessä vastinrahakampanjassa valtio pääomitti yliopistoja jopa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen keräämille yksityisille rahalahjoituksille.

LähiTapiola Pirkanmaan LähiLahjoitus-rahasto:

 • Lahjoitus annetaan LähiTapiola Pirkanmaan vuonna 2018 perustamasta LähiLahjoitus-rahastosta, josta on tuettu vastikkeetta kuluneen viiden vuoden aikana useita yleishyödyllisiä toimijoita Pirkanmaalla jo yli 400 000 eurolla.

 • Lahjoituksia on kohdistettu yliopistolahjoitusten lisäksi nuorten mielenterveyttä edistävälle toiminnalle, syrjäytymistä sekä peli- ja päihderiippuvuutta ehkäisevälle toiminnalle, koronan aikaiselle ruoka-avustus- ja perhetoiminnalle, elinvoimaisia kyläyhteisöjä ylläpitävälle ja turvallisuutta edistävälle toiminnalle sekä Punaisen Ristin kautta Ukrainan sotaan liittyvälle avustustoiminnalle.

 • LähiTapiola Pirkanmaa tukee vuosittain lahjoituksin myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

1. kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto.
Kuvassa vasemmalta oikealle: LähiTapiola Pirkanmaan talousjohtaja Tomi Saarinen, LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ja Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Matti Sommarberg.

​2 jälkimmäistä kuvaa: LähiTapiola Pirkanmaa.