Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous17.8.2022

LähiTapiola Keski-Suomen vakavaraisuus vahvistui sekä maksutulo ja asiakasmäärä kasvoivat – Haasteellinen sijoitusympäristö laski kokonaistulosta

LähiTapiola Keski-Suomen puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2022: LähiTapiola Keski-Suomi maksoi asiakkailleen vahinkokorvauksia 13,9 miljoona euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden etujen kehittämisen myös jatkossa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla LähiTapiola Keski-Suomi kasvatti vakuutusliiketoimintaa niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Yhtiö viettää 150-vuotisjuhlavuottaan, ja se on kuluneen juhlavuoden aikana kehittänyt palveluitaan ja pyrkinyt turvaamaan keskisuomalaisten arkea entistäkin enemmän.

– Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista yli 80 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle, LähiTapiola Keski-Suomen toimitusjohtaja Teemu Toivanen kertoo.

Panostuksia paikalliseen elämänturvaan

LähiTapiola Keski-Suomi on asiakkaidensa omistama yhtiö, jolle on tärkeää kasvattaa asiakkaiden kokonaisvaltaista elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja.

– Paikallisena toimijana haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea yhteisöämme. Kesäkuussa lahjoitimme Jyväskylän yliopistolle 50 000 euroa ja alkuvuodesta 20 000 euroa SPR:n keräykseen Ukrainan sodasta kärsiville. Lisäksi olemme tarjonneet asiakkaillemme entistä enemmän asiakasetuja kuten maksuttomia uimakouluja ja perhetapahtumia. Pääsimme myös keväällä järjestämään suositun sammutintarkastuskiertueen ensimmäistä kertaa koronarajoitusten jälkeen, Toivanen sanoo.

Asiakkaita jo yli 80 000

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Keski-Suomen kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä.

– Vakuutustoiminnan tuloksemme säilyi kuitenkin edelleen vahvana ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti, Teemu Toivanen sanoo.

LähiTapiola Keski-Suomen vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 28,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,9 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Keski-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso. Yhtiön nettoasiakasmäärä kasvoi alkuvuodesta yli 1400 asiakkaalla ja kokonaisasiakasmäärä on nyt yli 80 000.

– Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on 50,8 prosenttia, Toivanen kertoo.

Korvauskulut olivat 13,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 86,7 prosenttia.

LähiTapiola Keski-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 3 miljoonaa euroa (1,3 milj. €, 2021). Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Keski-Suomen kokonaistulos oli -10,4 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,6 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,9 prosenttia.

Keskittämisetuja ja S-bonusta asiakkaille yli 3 miljoonaa euroa

LähiTapiola Keski-Suomen asiakkaille maksettiin korvauksina 13,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,2 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,9 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Keski-Suomen avainluvut

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

28,8

27,2

47,5

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

5,9

3,9

4,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

86,7

93

86,7

Riskisuhde, %

50,8

60,0

53,8

Toimintakulusuhde, %

35,9

33,0

32,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,9

4,4

6,9

Liiketulos, milj. eur.

2,6

3,4

9,5

Kokonaistulos, milj. eur.

-10,4

9,1

18,0

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

321

248

270

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot

Teemu Toivanen
toimitusjohtaja, LähiTapiola Keski-Suomi
0400 625 612
teemu.toivanen@lahitapiola.fi