Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Etelä-PohjanmaaTalous17.8.2022

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022

Maksutulon kasvu jatkui. Sijoitustoiminnan tuloksen heikentyminen ja investoinnit tietojärjestelmien kehittämiseen painoivat tulosta alas. Merkittäviä panostuksia paikallisen asiantuntijuuden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen yhä parantamiseen.

Antikainen Juha LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikaisen kommentit:

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi ja toiminta tehostui alkuvuoden 2022 aikana, mutta mittavat investoinnit tietojärjestelmien kehittämiseen ja sijoitustuottojen merkittävä heikentyminen painoivat tulosta alas.

-Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 34,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,6 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

-Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme Etelä-Pohjanmaalla rekrytoimalla terveydenhuollon ja juridiikan asiantuntijoita tehostamaan paikallista korvauspalvelun päätöksentekoa. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille maksettiin korvauksina 21,5 miljoonaa euroa alkuvuonna.

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan strategiaan kuuluu laaja monikanavainen palveluverkko koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Korona muutti niin asiakaskäyttäytymistä, kun yhtiön toimintatapoja. Tavoitteena on koko ajan ollut parantaa asiakaskokemusta ja monipuolistaa yhtiön toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Työelämän muutos ja etätöiden lisääntyminen edellyttävät uuden tyyppistä johtamista ja esimiestyön laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, koska asiakkaamme ovat tottuneet laadultaan erinomaiseen asiakaspalveluun. Tehtyjen tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin ja asiakaspalvelun laadun välillä on yhteys. Olemme tehneet jo useamman vuoden ajan hyvää yhteistyötä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa työhyvinvoinnin edistämiseksi ja tulokset osoittavat, että panostus on ollut investointi yhtiön kehitykseen.

-Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja. Olemme investoineet asiakkaidemme vesivahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Analytiikan perusteella valituille 800 asiakkaallemme tarjotaan mahdollisuutta maksuttomaan vesivuotovahtiin. Ensimmäiset vesivuotovahdit asennettiin elokuun alussa.

-Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla. Vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 95,9 prosenttia.

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,0 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kokonaistulos oli -15,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,04 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -6,8 prosenttia.

-LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistettiin LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiota, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan avainluvut

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

34,4

33,6

58,5

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

2,6

3,5

3,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

95,9

93,5

102,4

Riskisuhde, %

61,8

60,9

70,6

Toimintakulusuhde, %

34,1

32,7

31,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

-6,8

4,3

6,0

Liiketulos, milj. eur.

0,04

4,8

1,8

Kokonaistulos, milj. eur.

-15,6

10,9

11,3

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

278

218

231


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa
Toimitusjohtaja Juha Antikainen
Puhelin 0400 595625
Sähköposti: juha.antikainen@lahitapiola.fi