Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-KoillismaaTalous17.8.2022

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan puolivuotiskatsaus 1-6/2022: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Maksoimme asiakkaillemme vahinkokorvauksia tammi-kesäkuussa 8,1 miljoona euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen jatkossakin.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkosen kommentit:

” Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna. Liiketoiminnan kasvaessa vahinkomäärät ovat kuitenkin pysyneet maltillisena alkuvuoden aikana.

Asiakkaillemme on ensisijaisen tärkeää nopea ja asiantunteva palvelu vahingon sattuessa. Olemme edelleen kehittäneet palveluamme ja parantaneet sekä saavutettavuuttamme että vahinkojen käsittelyaikoja viime vuoteen verrattuna. Vahingoista yli 79 prosentissa tapauksista olemme ratkaisseet korvattavuuden joko saman tai seuraavan päivän aikana. Yli puolessa saapuvista korvaushakemuksista korvaus on myös maksettu heti tai viimeistään seuraavana päivänä asiakkaalle.

Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö, ja meille on tärkeää kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäisemään vahinkoja. Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja tukea paikallista yhteisöä. Olemme alkuvuoden aikana tehneet lähes 100 000 eurolla käyttörahastolahjoituksia. Lahjoituksia ovat saaneet muun muassa MIELI Kainuun mielenterveys ry, Kainuun Järvipelastajat ja SPR:n Ukraina keräys. Lisäksi sponsoroimme vuosittain kymmeniä urheiluseuroja ja –joukkueita.

Sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys laski LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulosta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna merkittävästi. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Sota Ukrainassa lisää toimintaympäristön epävarmuutta heikentämällä talousnäkymiä. Vakuutustoiminnan tulos oli kuitenkin vahva ja yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti. ”

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan keskeisimmät tulostekijät tammi-kesäkuussa 2022


Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 13,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,3 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Kainuu-Koillismaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso erityisesti henkilöasiakasliiketoiminnassa.

Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja yhteiskunnallisen aktiviteetin kasvaessa ovat myös maksetut korvaukset olleet kasvussa, ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on hieman pitkän ajan keskiarvojen alapuolella. Korvauskulut olivat 6,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 87,3 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulusuhde kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 0,5 prosenttiyksikköä.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli 1,3 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Koillismaan kokonaistulos oli -6,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,6 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö ja sijoitustuotto käyvin arvoin oli -7,0 prosenttia.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaa huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Vuoden alussa uudistimme LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatiotamme, jonka asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme henkilökohtaisesti läpi Suomen. Teemme monipuolisesti toimenpiteitä kestävän sijoittamisen edistämiseksi ja olemme lisänneet läpinäkyvyyttä kestävästä sijoittamisesta asiakkaillemme.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille maksettiin korvauksina 8,1 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 1,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,4 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot
Olli Kokkonen, toimitusjohtaja, +358 50 550 4607, olli.kokkonen@lahitapiola.fi.