Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Pohjoinen Talous 16.5.2022

Elämisen menojen suuri osuus pienentää pohjois- ja keskipohjalaisten mahdollisuutta säästää

Pohjois- ja keskipohjalaiset kotitaloudet arvioivat asumisen, ruuan, autoilun ja muun elämisen välttämättömien menojen lohkaisevan lähes neljä viidennestä heidän tuloistaan. LähiTapiolan teettämässä kyselyssä kolmannes kertoi pystyvänsä säästämään korkeintaan 100 euroa kuukaudessa.

Ruuan, energian, asumisen kallistumiset tuntuvat monen pohjois- ja keskipohjalaisen kotitalouden arjessa. Elämisen kannalta välttämättömät menot lohkaisevat suuren osan tuloista, ja säästöön jää vain pieni osa.

LähiTapiolan teettämässä Arjen katsaus -kyselyssä pohjois- ja keskipohjalaiset arvioivat, että asumis- (35%) ja ruokamenot (22%) syövät 57 prosenttia heidän kuukausituloistaan. Kun mukaan lasketaan liikkumisen ja muut elämisen kannalta välttämättömät menot osuus nousee 76 prosenttiin.

Suuri elämisen välttämättömien menojen osuus syö kotitalouksien säästämismahdollisuuksia. Kyselyn mukaan pohjois- ja keskipohjalaiset arvioivat säästämisen osuuden olevan kymmenen prosenttia, kun valtakunnallisesti osuus on 11 prosenttia.

-Säästöön jäävä osuus nousee iän, taajama-asteen tiiveyden ja luonnollisesti tulojen mukana, LähiTapiola Varainhoidon yksityispankinjohtaja Johanna Sarviaho sanoo.

Kuluttajahinnat ovat nousseet laajalla rintamalla vuoden aikana, mutta etenkin liikenteen polttoainemenot sekä asumiseen liittyvät menot ovat kohonneet selvästi. Arjen katsaus kyselyssä eron huomaa selvästi esimerkiksi autoilun liittyvien menojen arvioissa. Paljon autoilevien taajama- ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat pohjois- ja keskipohjalaiset arvioivat autoilun menojen lohkaisevan heidän tuloistaan lähes puolta suuremman osuuden kuin kaupungeissa asuvat vastaajat.

-Asumisen ja liikkumisen kulutusosuuden kulkevat eri suuntiin taajama-asteen mukaan. Pääkaupunkiseudulla asumisen osuus on 36 prosenttia tuloista, kun maaseudulla se jää 30 prosenttiin. Mutta kun liikkuminen ottaa pääkaupunkiseudulla 10 prosentti tuloista, niin maaseudulla osuus nousee 16 prosenttiin. Yhteensä nämä siis lohkaisevat yhtä suuren osan tuloista, Sarviaho muotoilee.

Iso osa saa säästettyä enintään 100 euroa

Suomessa säästämisaste on laskenut neljä neljännestä peräkkäin. Aste on kuitenkin pysynyt positiivisena eli suomalaista käytettävissä olevat tulot ylittävät vielä kulutusmenot.

Myös Arjen katsaus kyselyn perusteella valtaosa pohjois- ja keskipohjalaisista saa säästettyä osan tuloistaan. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei säästöön jää kuukaudessa mitään.
Enemmistö vastaajista (20 %) kertoi säästävänsä kuukaudessa 101-250 euroa. Enintään sadan euron säästöihin pystyi 32 prosenttia pohjois- ja keskipohjalaisista vastaajista. Vastaajista 13 prosentilla jää säästöön yli 500 euroa kuukaudessa, joka on hieman valtakunnan tasoa (16 %) matalampi osuus.

-Vastanneista 9 prosentille ei jää mitään säästöön ja 32 prosentille korkeintaan satanen. Rahastosäästämisen voi aloittaa jo 30 eurolla per kuukausi, joten suurimmalle osalle se on täysin mahdollista. Pienistä puroista syntyy säännöllisyyden kautta hyvin puskuria.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus-kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on tehty 5.-26.1.2022. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5796 henkilöä, joista LähiTapiola Pohjoisen alueen asukkaita oli 340. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,3 prosenttiyksikköä. Pohjoisen tulosten osalta se on 5,3 prosenttiyksikköä.