Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola ItäTurvallisuus11.5.2022

Varomaton kulotus voi johtaa mittaviin vahinkoihin

Kevätsiivousta tehdessä voi tulla tarve lehtien ja oksien polttamiseen ja piennarheinikoiden kulottamiseen. Leviämään päässyt tuli voi kuitenkin aiheuttaa pahimmillaan suuret vahingot. Puuskittainen kevättuuli on yleisin syy tulen leviämiselle ei-toivottuihin paikkoihin.

Kulotus- ja maastopalovahinkoja sattuu Suomessa useita satoja joka vuosi, ja ne tuhoavat rakennuksia, irtaimistoa, metsää ja muuta omaisuutta.

-Kulotukseen ryhtyvän henkilön pitää olla erityisen varovainen ja ymmärtää riskien mahdollisuudet. Tuli saattaa myös jäädä kytemään ja syttyä sitten omia aikojaan uudestaan, LähiTapiola Idän korvauspäällikkö Marjaana Niskanen muistuttaa.

Tuulen mukana tuli voi levitä hetkessä jopa kymmeniä metrejä kuivassa korsimaisessa maastossa. Tällöin on vaarana, että syöksähtelevä tuli on äkkiä kiinni rakennuksia tai polttopuupinoja ympäröivissä kuloheinän korsissa. Tuulen voimakkuus voi kasvaa ja suunta muuttua, jolloin palon hallitseminen käy mahdottomaksi.

Tulen kanssa toimiessa ennakolta varautuminen ja huolellisuus työskennellessä on äärimmäisen tärkeää. Vakuutuksen suojeluohjeiden laiminlyönti ja törkeä tuottamus voivat vaikuttaa myös vahingon korvattavuuteen.

-Jokainen meille tullut korvaushakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Vahingon kokonaisarvioinnissa punnitaan asiakkaan huolimattomuuden merkitys vahingon syntymiseen ja laajuuteen, Marjaana Niskanen kertoo.

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksia on aina noudatettava. Kulottaminen ja roskien poltto on ehdottomasti kiellettyä, mikäli alueella on voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus. Paikalliset palo- ja ympäristöviranomaiset voivat kieltää avotulen teon muulloinkin. Myös kunnat ovat antaneet avotulen tekoon liittyviä kieltoja, määräyksiä ja ohjeita. Kaikkia viranomaismääräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.

Mikäli kulottaminen on sallittua, on kuitenkin varmistettava ennen aloitusta, että tarvittavat varotoimenpiteet ovat tehtynä. Tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Huomioi vallitsevat sääolosuhteet. Valitse helposti hallittava tulentekopaikka. Arvioi huolellisesti maaston kuivuus, sääolosuhteet sekä kulotuksen vaikutus kasvustoihin. Huomioi etenkin tuuliolosuhteet ja tuulen suunta. Huomioi, että tulesta tai savusta ei aiheudu haittaa naapureille tai muulle ympäristölle.

Älä kulota yksin. Apuvoimat auttavat mahdollisessa tulen ryöstäytymisessä. Varmista ennen tulen sytyttämistä, että alkusammutuskalustoa ja vettä on saatavilla heti, mikäli tuli uhkaa levitä.

Muista jälkivartiointi. Kulotuksen huolellinen tukahduttaminen ja riittävän pitkä jälkivartiointiaika pienentävät usein paloalueella piilossa kytevien palonalkujen leviämisvaaraa.

Lisätiedot:
Hanna Plosila
viestintä- ja sidosryhmäpäällikkö
LähiTapiola Itä
p. 040 591 7746
hanna.plosila@lahitapiola.fi

Marjaana Niskanen
korvauspäällikkö
LähiTapiola Itä
p. 044 721 1614
marjaana.niskanen@lahitapiola.fi