Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTurvallisuus3.3.2022

Katoille kertyvä lumi riski kiinteistöille - tarkkaile katolle kertyvää lumen määrää

Lapissa on tänä talvena satanut lunta jo siinä määrin, että kattojen lumimääriä kannattaa alkaa seurata. Moni kiinteistön omistaja onkin jo kiivennyt katoille arvioimaan lumen kertymiä ja ennaltaehkäisemään vahinkoja.

Lumikuormien poisto kuuluu huolellisen kiinteistönhoidon tehtäviin, joten pääsääntöisesti vakuutus ei korvaa lumen tai jään painosta kiinteistölle aiheutuneita vahinkoja.

LähiTapiola Lapin korvausjohtajan Janne Koskelan mukaan varmin tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä on poistaa lumimassat jo hyvissä ajoin ennen vielä odotettavissa olevia lumimyräköitä ja suojakelejä. Lumien poistoon katoilta tulee tapaturmien ja omaisuusriskisen varalta valmistautua huolella.

Suurista lumimääristä voi syntyä monenlaista vahinkoa

Alkuvuoden lumikerroksen paino on jo nyt paikoin reilusti yli 100 kiloa neliömetriä kohden. Lumen paino voi kuitenkin kasvaa suojasään ja sateiden tiivistymisen myötä keväällä jopa 200-240 kiloon kuutiometriä kohden. Tämä voi aiheuttaa virhearviointeja lumen painosta, jos lumikuormaa arvioidaan vain lumikerroksen paksuutta mittaamalla.

- Lumen kertymistä kannattaa tarkkailla erityisesti tuulen juoksuttaessa irtolunta harjan yli vastakkaiselle lappeelle tai rakennusten porrastaville osille. Kertynyt lumikerros voi olla jopa kaksi kertaa paksumpi kuin vastaisen lappeen kerros, Koskela kertoo.

Pientalojen katot kestävät yleensä hyvin normaaleja lumenpainosta syntyviä kuormia, ellei rakennuksessa ole rakennusvirheistä johtuvia heikkouksia. Toispuolinen kinoslumikuorma aiheuttaa epäkeskeistä rasitusta erityisesti puutteellisesti jäykistetyille pitkille, korkeille, hallimaisille rakennuksille. Katolle kerrostuva lumi ja jää lisäävät myös putoavista jää- ja lumimassoista aiheutuvaa tapaturmariskiä.

- Suuret lumikuormat aiheuttavat katoilta alas syöksyessään vahinkoja kuisteille, terasseille, ilmastointihormeille, kattotikkaille, ränneille ja alla olevalle omaisuudelle. Myös katolle asennetut lumiesteet voivat irrota ja aiheuttaa kattoon vaurioita ja vuotoja, rakennusvahinkotarkastaja Pekka Rautio LähiTapiola Lapista kertoo.

Kinoslumen paljous aiheuttaa kevään myötä sulamisvesivaurioriskejä porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä sekä katolla olevien ilmastointiputkien ja savuhormien liitosrakenteissa. Pihamaalla lumet tulee kasata paikkaan, josta ne eivät keväällä sulaessaan vaurioita rakennusta.

Kiipeä katolle katsomaan ja käy turvallisesti lumenpudotukseen

Rakennusten katoille kertyvää lumikerroksen määrää on vaikea arvioida maasta käsin, joten varmin tapa on kiivetä katolle ja mitata lumen paksuutta eri puolita kattolapetta.

- Lunta pudottaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei epähuomiossa vahingoita lapiolla ja kolalla vesikaton pintaa, Rautio neuvoo.

Jyrkillä ja liukkailla kattopinnoilla turvaköydet ja -valjaat sekä kokenut työpari voivat ehkäistä merkittävästi ikäviä takaiskuja lumen pudotustöissä. Henkilövahinkojen välttämiseksi tiputuspaikan alla olevaa liikkumista tulee rajoittaa puomein, aidoin ja varoituskyltein ja huolehtia riittävästä työn keston aikaisesta liikkumisen turvallisesta ohjaamisesta.

- Oma turvallisuus on tärkeintä. Katolla liikkuessa tulee noudattaa aina erityistä varovaisuutta ja varustautua käyttämään turvaköysiä ja -valjaita, tai turvautua alan ammattilaisen apuun, Koskela muistuttaa.

Lisätietoja:

Janne Koskela, korvausjohtaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi

Pekka Rautio, vahinkotarkastaja, LähiTapiola Lappi, puh. 040 485 6460, pekka.j.rautio@lahitapiola.fi