<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Loimi-Häme Talous 17.2.2022

LähiTapiola Loimi-Hämeen tulos parani ja vakavaraisuus säilyi erinomaisena

LähiTapiola Loimi-Hämeen tulos vuodelta 2021 oli poikkeuksellisen hyvä, kun sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan tulokset kehittyivät positiivisesti ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään.

Hyvä tulos luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme. Tällä hetkellä panostamme erityisesti tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämiseen sekä omistaja-asiakkaidemme etujen laajentamiseen, kertoo toimitusjohtaja Lauri Riekkola LähiTapiola Loimi-Hämeestä.

Vastuullisuustyömme kivijalka on asiakasomisteisuus ja aktiivinen alueellinen rooli. Oma toimintamme ja yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa tähtää omistaja-asiakkaidemme, paikallisten yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Olemme päättyneen vuoden aikana tukeneet Mieli ry:n Pidä Huolta kampanjaa nuorten mielenterveystyön hyväksi 50.000 eurolla.

LähiTapiola Loimi-Hämeen keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola Loimi-Hämeen kokonaistulos oli 6,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,3 miljoonaa euroa. Tuloksen positiivista kehitystä tukivat sekä vakuutusliiketoiminnan että sijoitustoiminnan hyvät tulokset.

LähiTapiola Loimi-Hämeen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 0,8 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 45,0 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi + 3,6 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Loimi-Hämeen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Toimintakulujen kehitys oli maksutulokehitystä maltillisempaa ja toimintamme on vuoden 2021 aikana tehostunut. Toimintakulut laskivat 1,9 prosenttia.

Yhteiskunnassa vuoden aikana vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet varsinkin matkavakuutusten korvausmääriin, jotka ovat pysytelleet pandemiaa edeltänyttä tasoa matalampina. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on ollut maltillista, mutta useissa vakuutuslajeissa vahinkokehitys on jälleen varsin samankaltaista kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Korvattavaksemme tuli useampi iso liikennevahinko, eikä tuhoisiltakaan tulipaloilta vältytty tilivuonna. Korvauskulut olivat 31,2 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 97,2 prosenttia.

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirrettiin LähiTapiola-ryhmän omistamalle Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle vuoden 2021 lopussa. Hallinnon siirto mahdollistaa LähiTapiola-rahastojen kustannustehokkaamman hoitamisen sekä rahastoliiketoiminnan joustavamman kehittämisen. LähiTapiola-ryhmä luopui samassa yhteydessä omistusosuudestaan S-Pankissa.

LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa, eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiola-ryhmän vakuutusmaksuista.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakkaille maksettiin korvauksina 25,8 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 4,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 1,6 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.