Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola EteläTalous16.2.2022

LähiTapiola Etelän kasvu jatkui ja tulos oli vahva – tarjoamme metsänomistajille uutta kestävää ja vastuullista metsänhoitoa

─ LähiTapiola Etelän kokonaistulos kasvoi ja yhtiön vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana. Tämä luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme. Vuonna 2021 panostimme vahvasti tietojärjestelmien kehittämiseen, omistaja-asiakkaidemme tietoturvaan ja henkilökohtaiseen asiakastyöhön.

Vastuullisuustyömme kivijalka on asiakasomisteisuus ja aktiivinen alueellinen rooli. Oma toimintamme ja yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa tähtää omistaja-asiakkaidemme, paikallisten yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen, kertoo LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström.

─ Panostamme vahvuuksiimme henkilökohtaisena ja paikallisena toimijana myös jatkossa. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti tavoitteenamme helppous, nopeus ja laadukkuus kaikissa palvelukanavissamme.

Alueellisena yhtiönä meille on myös tärkeää ehkäistä metsien pirstoutumista ja edistää ammattimaista sekä vastuullista metsänhoitoa Suomessa. Haemme uuteen LähiTapiolan Yhteismetsään tiloja ympäri Suomen. Toimialueellamme on sopivankokoisia metsätiloja, jotka soveltuvat hyvin Yhteismetsään. Terve ja hyvin hoidettu metsä kasvaa paremmin, sitoo hiiltä tehokkaammin ja kestää esimerkiksi sään tai tuhohyönteisten aiheuttamaa stressiä paremmin. Kun tämä on kunnossa, metsä myös tuottaa parhaiten.

Vakavaraisena yhtiönä investointikykymme palveluiden kehittämiseen on erinomainen ja yhdessä toiminnan tehostumisen kanssa meillä on vahva pohja omistaja-asiakkaidemme etujen laajentamiseen pitkäjänteisesti, Lagerström lisää.

LähiTapiola Etelän keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola Etelän kokonaistulos oli 18,3 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi yli 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 5,6 miljoonaa euroa. Tuloksen positiivista kehitystä tuki sijoitustoiminnan erittäin hyvä tulos.

LähiTapiola Etelän vahinkovakuutustoiminnan kate tasoitusmäärän muutoksen jälkeen oli 1,2 miljoonaa euroa (5,8 M€). Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut sekä lisätään tasoitusmäärän muutos.

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 43,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,4 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Etelän korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Toimintakulujen kehitys oli maksutulokehitystä maltillisempaa ja toimintamme on vuoden 2021 aikana tehostunut. Toimintakulut laskivat 3,1 prosenttia.

Korvauksia maksettiin yli 31,6 miljoonaa euroa

Yhteiskunnassa vuoden aikana vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet varsinkin matka- ja liikennevakuutusten korvausmääriin, jotka ovat pysytelleet pandemiaa edeltänyttä tasoa matalampina. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on ollut maltillista, mutta useissa vakuutuslajeissa vahinkokehitys on jälleen varsin samankaltaista kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Toiminta-alueellamme tapahtui useita poikkeuksellisen isoja palovahinkoja, joiden korvaukset olivat useita satojatuhansia euroja. Korvauskulut olivat kokonaisuudessaan 31,6 miljoonaa euroa (24,7 M€) ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 100,3 prosenttia.

Avainluvut ja asiakasedut

LähiTapiola Etelän asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 10,6 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Etelän avainluvut

1-12/2021

1-12/2020

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

43,4

42,0

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %

3,4

2,5

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

100,3

85,9

Riskisuhde, %

71,2

56,5

Toimintakulusuhde, %

29,1

29,4

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

10,5

3,2

Liiketulos, milj. eur.

5,6

7,2

Kokonaistulos, milj. eur.

18,3

10,1

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

223

229

LähiTapiola Etelä vaikuttaa Salon seutukunnan ja läntisen Uudenmaan alueella asuvien ihmisten hyvinvointiin muun muassa paikallisilla elämänturvateoilla, kuten koululaisten ensiapukoulutuksilla ja paloturvallisuutta edistävillä sammutintarkastuksilla sekä yrityspuolen lämpökamerakuvauksilla.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.