Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Kainuu-KoillismaaTalous15.2.2022

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan tulos parani ja vakavaraisuus säilyi hyvänä

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa. Tuloksen positiivista kehitystä tuki erityisesti sijoitustoiminnan hyvä tulos.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toimitusjohtaja Olli Kokkosen kommentit:

”LähiTapiola Kainuu-Koillismaan kokonaistulos kasvoi ja yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään. Tämä luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme. Tällä hetkellä panostamme erityisesti tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämiseen sekä omistaja-asiakkaidemme etujen laajentamiseen.

Vastuullisuustyömme kivijalka on asiakasomisteisuus ja aktiivinen alueellinen rooli. Oma toimintamme ja yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa tähtää omistaja-asiakkaidemme, paikallisten yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Olemme päättyneen vuoden aikana tukeneet eri yhdistyksiä ja urheiluseuroja yhteensä noin 120 000 eurolla.

Viime vuoden erityisenä tapahtumana voisi mainita kolme päivää kestäneet kesämyrskyt, jotka koettelivat alueemme asukkaita usealla paikkakunnalla mm. tulvien ja metsävahinkojen muodossa. Vakuutusyhtiön kannalta korvausmeno oli merkittävä, mutta vielä suurempi merkitys on sillä, että voimme tällä tavoin olla asiakkaidemme tukena, kun poikkeava tilanne on käsillä. Tämä on vakuutusyhtiömme ydintoimintaa.”

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa. Tuloksen positiivista kehitystä tuki erityisesti sijoitustoiminnan hyvä tulos.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vahinkovakuutustoiminnan kate oli -1,3 miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 23,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,1 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Kainuu-Koillismaan korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Toimintakulujen kehitys oli maksutulokehitystä maltillisempaa ja toimintamme on vuoden 2021 aikana tehostunut. Toimintakulut laskivat 0,4 prosenttia.

Yhteiskunnassa vuoden aikana vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet varsinkin matkavakuutusten korvausmääriin, jotka ovat pysytelleet pandemiaa edeltänyttä tasoa matalampina. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on ollut maltillista, mutta useissa vakuutuslajeissa vahinkokehitys on jälleen varsin samankaltaista kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Kainuun ja Koillismaan alueella riehuneet kesämyrskyt Ahti, Paula ja Aatu aiheuttivat noin 600 myrskyvahinkoa, joista asiakkaille on maksettu korvauksia noin 2,3 miljoonaa euroa. Korvauskulut kokonaisuudessaan olivat 17,2 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 104,9 prosenttia.

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirrettiin LähiTapiola-ryhmän omistamalle Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle vuoden 2021 lopussa. Hallinnon siirto mahdollistaa LähiTapiola-rahastojen kustannustehokkaamman hoitamisen sekä rahastoliiketoiminnan joustavamman kehittämisen. LähiTapiola-ryhmä luopui samassa yhteydessä omistusosuudestaan S-Pankissa.

LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa, eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiola-ryhmän vakuutusmaksuista.


LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille maksettiin korvauksina 14,9 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,8 miljoonaa euroa.
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa haluaa vaikuttaa vastuullisesti asiakkaidensa lähielinpiirissä ja paikallisena toimijana alueellinen kehittäminen ja hyvinvointi ovat yhtiölle tärkeitä. LähiTapiola Kainuu-Koillismaa lahjoitti vuonna 2021 käyttörahastostaan Lähilahjana yhteensä 86 500 euroa yleishyödyllisille toimijoille: Paltamo-Seura ry, Kajaanin Moottorikelkkayhdistys, Kuusinkijoki kuntoon ry, Jymy pesis ry, Kuusamon Mielenterveyden tuki ry, Kainuun Näkövammaiset ry, Kajaanin Nuorkauppakamari, Kainuun musiikkiopisto sekä Kainuun eläinsuojeluyhdistys. Lahjoitusten lisäksi LähiTapiola Kainuu-Koillismaa tuki alueemme lasten ja nuorten liikkumista sponsoroimalla useita urheiluseuroja.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan strategiaan kuuluu vahinkojen ennaltaehkäisy ja yksi ilmentymä tästä on jo kahtena vuotena järjestetty suojateiden turvallisuustempaus. Viime vuonna yhtiö toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa Kajaanissa ja Kuhmossa tapahtuman, jossa suojatievahdit turvasivat suojateitä koulujen alkaessa. Lisäksi LähiTapiola Kainuu-Koillismaa lahjoitti alueensa päiväkodeille/lapsiryhmille sekä kouluille heijastimia ja heijastinliivejä.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.