Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenTalous15.2.2022

LähiTapiola Pohjoisessa ennätysmäärä korvattuja vahinkoja 2021 – kesämyrskyjä ja isoja tulipaloja poikkeuksellisen paljon

Suuresta vahinkomäärästä huolimatta yhtiön vuoden 2021 tulos on erinomainen. Tulos käytetään pohjois- ja keskipohjalaisten omistaja-asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi. Vuodelle 2022 elämänturvayhtiö pidättäytyi hinnankorotuksilta. Alueen hyvinvointia edistäviä Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksia jaetaan vuoden 2021 tapaan 100 000 € vuodelle 2022.

- LähiTapiola Pohjoisen kokonaistulos kasvoi ja yhtiön vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana. Tämä luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen, liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä alueemme hyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2021 panostimme vahvasti tuote- ja järjestelmäkehitykseen ja omistaja-asiakkaidemme paikalliseen palveluun. Lanseerasimme lisäksi Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusmallin, tiivistää LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Omistaja-asiakkaalle korvauksia ja asiakasetuja – myrskyistä ja tulipaloista piikki vahinkomääriin

- Tärkein tehtävämme, eli olla omistaja-asiakkaidemme turvana vahingon sattuessa, konkretisoitui yli 50 000 korvattuna vahinkona. Euroina maksoimme korvauksia omistaja-asiakkaillemme yhteensä 49,8 miljoonaa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 6,9 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän bonusta 2,63 miljoonaa euroa, kertoo Rajakangas.

Korvaustoiminnassa korostui erityisesti kesän 2021 myrskyt, joista syntyneitä vahinkoja korvattiin arviolta 3,7 miljoonaa euroa. Vuotta leimasi myös yksittäisten suurten vahinkojen, kuten tulipalojen, suuri määrä. Esimerkiksi Oulussa tulipaloista ja luonnonvoimista korvattujen vahinkojen euromäärä nelinkertaistui edellisvuodesta yli 2,5 miljoonaan euroon. Oulussa sattui myös useampi yli 100 000 euron tulipalo- tai luonnonvoimavahinko. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on ollut maltillista, mutta useissa vakuutuslajeissa vahinkokehitys on jälleen varsin samankaltaista kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja hyvinvointia tukemassa – 100 000 € lahjoituksia suunnitteilla myös vuodelle 2022

- Vastuullisuustyömme kivijalka on asiakasomisteisuus ja aktiivinen alueellinen rooli. Oma toimintamme ja yhteistyö valittujen kumppaneiden kanssa tähtää omistaja-asiakkaidemme, paikallisten yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Olemme päättyneen vuoden aikana lahjoittaneet Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksia 18 eri kohteelle yhteensä 100 000 euroa, ja jakaneet Nuori Pohjoinen -sponsorointitukea yhteensä 42 eri toimijalle yhteensä 40 000 euroa, havainnollistaa Rajakangas.

Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset on suunnattu yleishyödyllisille tahoille, esimerkiksi sopimuspalokunnille ja mielenterveystoimijoille. Nuori Pohjoinen -sponsorointituet suunnataan vuosittain lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamiseen. Vastuullisuustyötä toteutetaan lisäksi vuosittain vahingontorjuntatyöllä kuten sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä. Yhtiö oli myös mukana mahdollistamassa valtakunnallista Pidä huolta -kampanjaa, jossa kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveystyöhön.

Vuoden 2022 aikana lahjoitetaan jälleen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksina 100 000 euroa alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kohteet valitaan yhtiön omistaja-asiakkaiden ehdotusten pohjalta. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan elinvoimaisuutta tukee myös yhtiön lähes 200 hengen työllistäminen sekä verojen maksaminen paikallisesti Ouluun.

LähiTapiola Pohjoisen keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola Pohjoisen tilikauden tulos oli 10,5 miljoonaa euroa. Erinomaisen sijoitusvuoden siivittämänä kokonaistulos nousi 29,8 miljoonaan euroon.

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 78,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,3 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Pohjoisen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

LähiTapiola Pohjoisen avainluvut

1-12/2021

1-12/2020

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

78,5

76,0

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon kasvu, %

3,3

5,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

93,0

96,7

Riskisuhde, %

62,1

63,7

Toimintakulusuhde, %

30,9

33,0

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

7,7

2,0

Tilikauden tulos, milj. eur.

10,5

6,2

Kokonaistulos, milj. eur.

29,8

7,5

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

254

232

Luvut ovat tilintarkastamattomia.