Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Länsi-Suomi15.2.2022

Poikkeusaika näkyi LähiTapiola Länsi-Suomen ensimmäisen toimintavuoden tuloksessa – sijoitustuotot nousivat ja riskisuhde laski

Vuoden 2021 alusta toimintansa virallisesti aloittanut LähiTapiola Länsi-Suomi ylsi tavoitteisiinsa. Tulosta siivittivät vahva sijoitusmarkkina, maksutulon hienoinen kasvu sekä maltillinen vahinkovuosi. Vastuullisuuskysymykset nousevat yhä keskeisemmäksi osaksi yhtiön toimintaa.

LähiTapiola Länsi-Suomen vahinkovakuutusten maksutulo kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 % ja oli 75,2 milj. € (2020: 74,3 milj. €). Yhtiön kokonaistulos oli 34,7 milj. € (6,5 milj. €). LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos puolestaan kipusi 774 miljoonaan euroon (244 milj. €).

- Lukujen valossa yhdistymistä varten laatimamme strategia onnistui ja tulos ylitti tavoitteemme toiminnan tehostumisen, myönteisen sijoitusmarkkinan ja maltillisen vahinkovuoden ansiosta. Emme kuitenkaan voi tuudittautua näiden jatkumiseen, vaan ajamme eteenpäin isoja hankkeita toimintamme, järjestelmiemme ja tuotteidemme kehittämiseksi sekä paikallisesti että yhtiöryhmätasolla, toimitusjohtaja Pasi Aakula kertoo.

Maksutulon hienoisen kasvun lisäksi yhtiön kokonaistuloksen kasvua siivitti onnistunut sijoitussuunnitelma. Yhtiön sijoitustoiminnan tuotto oli 9,0 % (4,5 %).

- Meille sijoittaminen on ensisijaisesti vakavaraisuuden varmistamista. Sijoitusvarallisuuden ansiosta yhtiö kestää laihemmatkin vuodet, joita aina väistämättä tulee, toteaa talousjohtaja Jussi Seppälä.

LähiTapiolan asiakasomistajuuteen perustuvan yhtiömuodon vuoksi sen taloudellinen menestyminen näkyy edullisina hintoina ja hyvänä paikallisena palveluna. Lisäksi taloudellinen hyöty käytetään yhtiön palvelujen kehittämiseen sekä sen toimialueen asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Paikallisen yhtiön lähes 25 miljoonan euron verojalanjälki hyödyttää myös sen toimialueen taloutta. Tarkastelujakson aikana yhtiö maksoi lisäksi asiakasetuja yhteensä 8,8 milj. €, mukaan lukien S-ryhmän kautta LähiTapiola Länsi-Suomen asiakkaille maksettavat S-bonukset.

Vahinkovakuutusten ja sijoitustuotteiden kysyntä vahvistui, vahinkomäärä hienoisessa kasvussa

Vahinkovakuutusten myynti kasvoi LähiTapiola Länsi-Suomessa 6 prosenttia edellisvuodesta. Kysyntä painottui erityisesti loppuvuodesta matkavakuutuksiin, kun ulkomaanmatkailu alkoi jälleen avautua. Toinen vahvaa nousua viime vuonna tehnyt segmentti oli 30 prosentin kasvuun yltänyt sijoitustuotemyynti, joka on hyvää vauhtia täydentämässä yhtiön liiketoimintaa vakuutustoiminnasta sijoituspalveluihin.

- Vastuulliset sijoitustuotteemme olivat hyvin kysyttyjä ja aiommekin jatkaa aktiivista työtä, että entistä useammalla länsisuomalaisella olisi mahdollisuus päästä osaksi markkinoiden tarjoamaa kasvua. Tämä on oleellinen osa asiakkaillemme tarjoamaamme palvelua talouden, terveyden ja omaisuuden turvaajana, kuten elämänturvaideologiamme linjaa, liiketoimintajohtaja Markus Suominen kertoo.

Vahinkomäärä kasvoi edellisvuodesta 1,9 prosenttia, mutta vahinkojen arvo jäi edellisvuotta pienemmäksi, minkä vuoksi yhtiön korvausmeno kääntyi laskuun ollen viime vuonna 47 milj. € (52,1 milj. €).

- Vahinkomäärät vähenivät erityisesti vesivuodoissa ja tulipaloissa. Yksi selittävä tekijä voi olla koronarajoitukset, joiden vuoksi ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona, minkä ansiosta vahingot huomattiin ajoissa ja saatiin tehokkaasti rajattua, korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäki aprikoi.

Vastuullisuuden rooli liiketoimintaetuna yhä ilmeisempää

Yhtiö on viime aikoina tehnyt näkyvämmäksi myös vastuullista toimintaansa.

- Keskinäisenä yhtiönä vastuullinen, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittava toiminta on osa liiketoimintaperiaatettamme. Tutkimustemme mukaan myös asiakkaat tunnistavat vastuullisen toimintamme, mutta viime aikoina olemme myös tuoneet asiaa itse aktiivisemmin esille. Uskomme, että vastuulliseen toimintaan panostaminen on oleellinen osa tulevaisuutemme kasvua, Aakula pohtii.

Vastuullisuus näkyy muun muassa yhtiöryhmän sitoutumisena YK:n kestävän vakuuttamisen linjauksiin, yhtiön varainhoidon menestyksenä vastuullisuusvertailussa*, LähiTapiola Rahoituksen rahoittamien autojen päästökompensaatiomenettelynä sekä kumppaniverkoston kehittämisyhteistyönä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Tästä uusin esimerkki on paikallisten toimijoiden kanssa Satakunnassa aloitettu pilotti niin sanotusta pdr-lommokorjauksesta, joka säästää varaosia ja sitä myötä ympäristöä.

- Näemme LähiTapiolassa pystyvämme jopa kokoamme suurempiin tekoihin olemalla positiivinen osa ympäristöämme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Tavoitteemme on olla aktiivinen toimija vastuullisuuden saralla myös jatkossa, Väinölä-Mäki kertoo.

Viime vuonna LähiTapiola Länsi-Suomi teki myös lahjoituksia paikallisten lasten ja nuorten harrastus- ja hyvinvointikohteisiin sekä alueen asukkaiden turvallisuutta edistävään meripelastus- ja lääkäriautotoimintaan yhteensä yli 100 000 euroa. Summaan sisältyy myös LähiTapiola Länsi-Suomen 10 000 euron osuus Pidä huolta -kampanjassa, joka tuotti valtakunnallisesti nuorten mielenhyvinvoinnille yli miljoona euroa.

LähiTapiola Länsi-Suomen
avainluvut

1-12/2021

1-12/2020

Vakuutusmaksutulo, milj. eur.

75,2

74,3

Vakuutusmaksutulon kasvu, %

1,2

3,3

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

87,9

98,3

Riskisuhde, %

57,4

65,2

Toimintakulusuhde, %

30,4

33,1

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

9,0

4,5

Liiketulos, milj. eur.

16,5

3,5

Kokonaistulos, milj. eur.

34,7

6,5

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

238

235

*Ammattisijoittajat ovat arvioineet LähiTapiolan Varainhoidon Suomen parhaaksi varainhoitajaksi vastuullisessa sijoittamisessa Challenger-sarjassa (SFR-tutkimus 2018, 2019, 2020 & 2021).