Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
28.1.2022

Riskienhallinnan asiantuntijat patistavat yrityksiä rohkeuteen - on riski jättää mahdollisuudet käyttämättä

Pandemia osoitti, että tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Yrityksissä voidaan kuitenkin välttää pahimmat yllätykset varautumalla riskeihin. Riskienhallinta onkin ennen kaikkea yrityksen toiminnan peilaamista ympäröivään maailmaan.

Yritysten toimintaympäristöt vaatimuksineen ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana nopeammin kuin kukaan osasi ennustaa. Pandemian mukanaan tuomat realiteetit ovat ravistelleet yrityksiä toimialasta riippumatta. Myös riskienhallinnan näkökulmasta tilanne on ollut vaativa. Viimeistään pandemian myötä yrityksissä on havahduttu riskienhallinnan tärkeyteen. Sen rooli on opittu näkemään yrityksissä yhä vahvemmin kiinteänä osana liiketoimintaa. Riskienhallinta on mielentila.

- Asiantuntijoina tärkein tehtävämme on tukea asiakasta alusta alkaen riskienhallinnan järjestämisessä, toteavat LähiTapiolan riskienhallinnan johtavat asiantuntijat Olli Heikkinen ja Jussi Pesonen.

Heikkinen on huomannut, että riskikartoituksen suurin hyöty on se, että asiakasyrityksen johtoryhmä ja asiantuntijat lähtevät kartoituksen pohjalta muodostamaan yhteistä näkemystä sekä uhista että mahdollisuuksista. Vasta tämän jälkeen tulevat varsinaiset toimenpiteet.

- Ajatustenvaihto on tärkeää, jotta myös käytännön toimenpiteisiin osataan panostaa, Heikkinen muistuttaa.

Riskikarttaa kannattaa päivittää vähintään kerran vuodessa

Aiemmin riskikartoituksen sisältö saattoi pysyä pitkään samana.

- Nykyään uhkakuvat voivat muuttua suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä huomattavasti. Etenkin poikkeusolojen myötä olemme nähneet, että muutokset tulevat yhä kiihtyvällä syklillä. Ennustettavuus on vaikeutunut ja se tuo yrityksille haasteita esimerkiksi investoinneissa ja liiketoiminnan suunnittelussa, muistuttaa Pesonen.

Asiantuntijoiden mukaan yrityksissä riskikartoituksessa tehtyä tilannekuvaa olisi hyvä päivittää ainakin kerran vuodessa.

- Käytännössä yritys voi nostaa käsittelyyn esimerkiksi kymmenen tärkeintä riskiä ja käydä niitä läpi säännöllisesti osana normaalia johtoryhmätyöskentelyä, Pesonen ohjeistaa.

Uhat ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä

Tällä hetkellä paljon puhuttelevia, myös riskienhallinnan näkökulmasta tärkeitä teemoja ovat digitalisaatio, globalisaatio ja vastuullisuus. Kysyttäessä LähiTapiolan johtavilta riskienhallinnan asiantuntijoilta, miten ilmiöt kääntyvät riskeiksi, Heikkinen ja Pesonen kommentoivat ensimmäiseksi, että kaikki ilmiöt riskeineen verkottuvat usein toisiinsa. Tarkempi erittely täytyy tehdä aina yritys- ja liiketoimintalähtöisesti.

Vaikka tiedon ja teknologian hyödyntäminen näkyy moninaisina mahdollisuuksina, se piirtyy myös riskeinä. Uhkana voi esimerkiksi olla, että yritys jää jälkeen kilpailijoistaan teknologioiden hyödyntämisessä tai tiedolla johtamisessa. Tietoa on enemmän kuin koskaan, mutta se pitäisi pystyä siirtämään tehokkaasti myös tuotteisiin ja palveluihin. Isojen teemojen kääntäminen asiakashyödyiksi vaatii paljon työtä.

Paljon puhutun vastuullisuuden ympärillä yritykset joutuvat pohtimaan samoja kysymyksiä. Kuinka vastuullisuuspanostukset saadaan näkymään asiakkaille käytännössä? Tehtävä ei ole helppo ja se koskee kaikkia toimialoja. Vastuullisuus limittyy osaltaan myös globalisaatioon.

Toimitus- ja logistiikkaketjujen kiertäessä ympäri maailmaa, yritysten on oltava äärimmäisen tarkkana valitessaan yhteistyökumppaneita vastuullisuuden sekä toimitusketjujen varmuuden kannalta.

Myös henkilöstön ja työnantajien odotusten kohtaaminen ovat nousseet puheenaiheiksi pandemian myötä yhä useammin. Vallitsevasta työpaikan vaihtamisbuumista huolimatta ilmiö ei ole riskikartoilla uusi. Työntekijöiden löytäminen voi olla yrityksille todella vaikeaa. Toisinaan paikkakunta muodostuu ongelmaksi tai osaavaa henkilöstöä ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

- Pandemia on selvästi vaikuttanut siihen, mitä työelämältä ja työnantajilta odotetaan, ja se on sekä mahdollisuus että riskitekijä yritysten näkökulmasta, Heikkinen totea.

Huolimatta vallitsevista trendeistä, molemmat asiantuntijat kuitenkin toteavat, että toimialasta ja muista tekijöistä riippumatta yrityksen kannattaa aina käyttää omia mahdollisuuksia rohkeasti hyödykseen.

- Jos mahdollisuuksiin ei uskalleta tarttua, ei saavuteta hyötyjäkään, asiantuntijat summaavat.

Riskienhallinnalla yritys voi estää tai vähentää vahinkoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle. Lue lisää riskienhallinnasta sivuiltamme.

  • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja osaaminen

  • Avainhenkilöriskit

  • Johtaminen ja toiminnan organisointi

  • Kyberuhat - tietojärjestelmät ja tieto

  • Tiedolla johtaminen, palvelujen ja toimintamallien kehitys

  • Kilpailu- ja markkinatilanne

  • Asiakasriippuvuudet

  • Toimittajaverkoston ja kuljetusten häiriöt / ongelmat

  • Äkilliset suhdannevaihtelut

  • Kustannusten hallinta

Lähde: LähiTapiolan riskikartoitukset pk-yrityksille