Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola Lappi Elämänturva 27.10.2021

Vastuullisuus viitoittaa LähiTapiola Lapin arjen tekemistä

Vastuullinen toiminta, ennakoiva elämänturva ja paikallisuus kuuluvat kiinteästi asiakkaidensa omistaman LähiTapiolan toimintatapaan. LähiTapiola-ryhmä on aloittanut julkisen vastuullisuusraportoinnin, joka tekee ryhmän vastuullisuustyöstä entistä läpinäkyvämpää ja tavoitteellisempaa. Ryhmän vastuullisuusperiaatteet viitoittavat myös lappilaisten oman elämänturvayhtiön LähiTapiola Lapin tietä.

LähiTapiola Lappi

Vastuullisuusraportointi on vastuullisuuden seurannan tärkeä työväline LähiTapiola-ryhmässä. Raportoinnin avulla kerätään ryhmätason tietoa johtamisen tueksi ja vastataan myös sidosryhmien kasvavaan vastuullisuustiedon kysyntään. Raportointi syntyikin tahdosta kehittää, seurata ja mitata ryhmän vastuullistyötä systemaattisesti ja se on myös yksi askel kohti tavoitteellisempaa tekemistä.

– Raportin tavoitteena on selkeyttää tekemistä, luoda tavoitteet ja puitteet mitata ryhmän toiminnan vaikuttavuutta. Haluamme pystyä selkeästi avaamaan toimintamme vaikutuksia asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointiin, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

Oikea suunta vastuullisuuden tiellä

LähiTapiola-ryhmä on ollut ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa omaksumassa vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Ryhmä on sitoutunut toteuttamaan sijoitustoimintaansa YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI) noudattaen.

– Sen lisäksi LähiTapiola on ensimmäisenä suomalaisena vakuutusryhmänä allekirjoittanut myös YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet, Salmela lisää.

Vastuullisuus näkyy ryhmän valinnoissa myös konkreettisina asioina. Tämän osoittavat monet vastuullisuusteot, mutta myös uudet vastuullisuusajatteluun nojaavat päätökset, kuten paperittomuuden edistäminen.

– Olemme valinneet käyttää uusiutuvaa energiaa toimitiloissamme. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää entisestään esimerkiksi kierrätysratkaisuja. Emme ole vielä valmiita, mutta suunta on oikea. Sekä meidän oma, että sidosryhmien vaatimustaso vastuullisuuden suhteen nousee jatkuvasti, Salmela summaa.

LähiTapiola Lappi on aidosti läsnä asiakkaidensa arjessa

Lappilaisten oma paikallinen elämänturvayhtiö LähiTapiola Lappi huolehtii lappilaisten terveydestä, taloudesta ja turvallisuudesta ennakoivalla otteella.

– Yksi vakiintuneista turvallisuuden teemoista on liikenneturvallisuus. Jaamme vuosittain satoja heijastimia ja turvaliivejä päiväkodeille, kouluille, seuroille ja tapahtumiin. Olemme myös useana vuonna tehneet yhteistyötä Osuuskauppa Arinan ja LähiTapiola Pohjoisen kanssa jakamalla pyörän pinnaheijastimia ja takavaloja alueen koululaisille, LähiTapiola Lapin hallituksen puheenjohtaja Risto Rantala alustaa.

LähiTapiola Lappi on monessa mukana. Yhtiö tukee muun muassa vesiliikenteen kehitystyötä, jakaa pelastusrenkaita ja -ämpäreitä yhteistyössä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa.

– Tuemme niin lasten harrastustoimintaa, urheiluseuroja kuin monia tapahtumia. Tänä vuonna lahjoitimme 20.000 euroa Lapin Pelastusliitolle lappilaisen vapaaehtoisen palokuntatyön tukemiseen ja Balanssi ry:lle vastaavan summan mielenterveystyöhön. Olemme mukana myös Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteisessä Pidä huolta –kampanjassa, jonka avulla kerätään rahaa nuorten mielenterveystyöhön. Lahjoitukset tehtiin vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta, Salmela mainitsee.

Suuren suosion saavuttaneet Sankarikoulutukset ovat nekin vakiinnuttaneet paikkansa. Punainen Risti ja LähiTapiola Lappi ovat vuonna 2017 alkaneissa Sankarikoulutuksissa kouluttaneet ensiavun alkeita jo 3 500 lappilaiselle koululaiselle.

– Toiminnassamme korostuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja taloudellinen varautuminen. Pienet teot voivat tuottaa suuria säästöjä ja pelastaa jopa ihmishenkiä. Olemme asiakkaiden omistama yhtiö, jonka missiona on tehdä Lapissa elämisestä mahdollisimman terveellistä ja turvallista. Siihen myös vastuullisuustekomme tähtäävät, Salmela ynnää.