Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola LappiTurvallisuus4.10.2021

Lapissa monilla kokemuksia poro- ja hirvikolareista – ”Nyt kannattaa pitää silmällä tienvarsia”

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa sattui vuonna 2020 kaiken kaikkiaan 115 hirvikolaria. Hirvikolarien lukumäärien vertailussa Rovaniemi on Suomen kunnista sijalla 10. Suuri osa lappilaisista on ollut kolarissa tai läheltä piti -tilanteessa hirvieläimen kanssa. Syksyllä hämärä ja liukkaus lisäävät onnettomuuden riskiä.

hirvi ylittää tien

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 14 000 riistaeläinonnettomuutta ja tämän lisäksi noin 4 000 liikennevahinkoa porojen kanssa, selviää Tilastokeskuksen ja Liikennevakuutuskeskuksen tilastoista. Eläinkolariin voi joutua kuka tahansa, mutta riski siihen, mihin eläimeen törmää, vaihtelee eri puolilta maata. Peura- ja kauriskolarit painottuvat Suomen länsi- ja eteläosiin, joissa kanta on tiheimmillään. Pohjois-Suomessa taas varotaan hirvien lisäksi myös poroja. Tämä heijastuu LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn* tuloksista.

Lapin alueen vastaajista 22 % kertoi kyselyssä olleensa kolarissa tai liikenteen läheltä piti -tilanteessa hirven kanssa ja samoista vastaajista 40 % poron kanssa. Lappilainen kohtaa poron tiellä yleisemmin kuin suomalaiset keskimäärin, sillä koko maan tasolla vain 8 % vastaajista kertoi joutuneensa liikenteessä vaaratilanteeseen poron kanssa. Vain 4 % Lapin alueella asuvista sen sijaan oli ollut kolarissa tai läheltä piti -tilanteessa peuran tai kauriin kanssa, valtakunnallisen tuloksen ollessa 18 %.

- Kyselyn mukaan vain puolet alueemme asukkaista on täysin välttynyt liikenteen vaaratilanteilta eläinten kanssa. Luonnollisesti korvaustoiminnassamme näkyvät merkittävästi porovahingot, mutta hirvikolarit ovat vakavampia ja aiheuttavat enemmän henkilövahinkoja, kertoo korvausjohtaja Janne Koskela LähiTapiola Lapista.

Rovaniemi ja Ranua kolarialttiita kuntia – kolarin riski kasvaa syksyllä

Tilastokeskuksen Riistaonnettomuustilasto avaa valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden, hirvien, metsäpeurojen, villisikojen ja kuusipeurojen kanssa sattuneiden kolareiden määrää. Valtaosa törmäyksistä tapahtuu yleisten hirvieläinten eli valkohäntäpeurojen, metsäkauriiden ja hirvien kanssa. Hirvikolareiden määrä on ollut Suomessa viime vuosina laskussa, mutta samaan aikaan peura- ja kaurisonnettomuuksien määrä on kasvanut. Myös Lapissa hirvikolareiden määrä on laskussa.

Porovahinkoja Liikennevakuutuskeskus korvasi viime vuonna yhteensä 4 531. Määrässä on kasvua edelliseen vuoteen nähden. Eniten porovahinkoja sattuu Lapissa Muonion paliskunnassa ja Rovaniemen pohjoisosassa Poikajärven paliskunnassa.

Hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu tilastojen valossa eniten loka-marraskuussa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että syksyllä eläimet aktivoituvat kiiman ja talvilaitumille siirtymisen takia, mutta samaan aikaan myös metsästäjät ajavat niitä liikkeelle. Syksyllä myös ajokeli heikkenee, ja kolareiden riski kasvaa pimeyden, sateiden ja liukkauden takia.

- Eläinkolari tulee aina yllätyksenä, mutta siihen voi koettaa varautua tarkkailemalla tienpientareita ja alentamalla ajonopeutta. Hyvään näkyvyyteen kannattaa myös panostaa kiinnittämällä huomiota erityisesti ajoneuvon valojen kuntoon ja puhtauteen. Suosittelen suhtautumaan vakavuudella eläimistä varoittaviin liikennemerkkeihin, sanoo Koskela.

Vaara-alueella varoituksia aiheesta

  • Eri eläimille omat varoitusmerkkinsä. Tienvarsilla näkyy nykyisin hirvi-, poro- ja kauriseläinvaroitusmerkkejä. Viimeisenä mainittu varoittaa tieosuudella mahdollisesti liikkuvista peuroista ja kauriista. Kauriseläinmerkki otettiin käyttöön kesällä 2020 osana uutta tieliikennelakia.

  • Varoitusmerkki aloittaa vaara-alueen. Merkistä eteenpäin vaara-alue voi jatkua useita kilometrejä. Koko sen ajan kannattaa ajaa varovaisesti ja tarkkailla tienpientareita.

  • Arvio korostuneesta riskistä. Tienpitäjä asettaa hirvieläinvaroitusmerkkejä sellaisiin tienkohtiin ja tieosuuksille, joissa arvioidaan olevan korostunut onnettomuusriski. Arvio voi perustua esimerkiksi aiempien vuosien kolaritilastoihin tai eläinkannan kokoon alueella. Yleisiä riskipaikkoja ovat esimerkiksi riista-aitojen päät ja aukkokohdat sekä metsän reunat.

  • Muista, ettei eläin ei lue merkkejä. Hirvieläimet voivat liikkua muuallakin kuin varoitusalueilla. Joskus hirvi voi esimerkiksi hypätä riista-aidan yli tai peura pujahtaa aidan reiästä.

  • Vakuutus turvana onnettomuuden sattuessa. Eläinonnettomuuksissa tulleita henkilövahinkoja korvataan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta ja omalle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta.

Lähde: Tieliikennelaki, Uudenmaan ELY-keskus, LähiTapiola
*LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS 4.–26.1.2021. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 5 539 henkilöä, joista LähiTapiola Lapin toiminta-alueen asukkaita oli 190. Koko maan tasolla tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 1,3 prosenttiyksikköä ja Lapin alueella +/- 7 prosenttiyksikköä.

Oletko ollut kolarissa tai joutunut läheltä piti -tilanteeseen jonkin eläimen kanssa?

eläinonnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet lapissa ja muualla maassa

Lähde: Arjen katsaus -kysely 2021, LähiTapiola, Kantar TNS

hirvionnettomuudet kunnittain lapissa

Lähde: Riistaonnettomuudet, Tilastokeskus

Lisätietoja:
Korvausjohtaja Janne Koskela, LähiTapiola Lappi, puh. 040 563 5051, janne.koskela@lahitapiola.fi