Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenTurvallisuus9.8.2021

POHJOINEN: Lapsen matka koulutielle – näin voitte valmistautua yhdessä liikenteeseen

Turvallinen koulutie kuuluu jokaiselle koululaiselle.  Lapsen kanssa liikenteeseen opettelu tapahtuu pienestä pitäen, mutta ennen koulun alkuakin voi vielä tehdä monia asioita. Asiantuntijat kannustavat tutustumaan koulumatkaan ja varautumaan sen vaaranpaikkoihin. Koska ekaluokkalaisen havainnointikyky vasta kehittyy, ja ajatuskin saattaa seikkailla, aikuisen on tärkeää muistutella turvallisista tavoista. Koulujen alkaessa myös autoilijoiden on hyvä kääntää katseet suojateille.

Kun lapsi aloittaa koulun, tapahtuu yhdessä rysäyksessä monta itsenäistymisen askelta. Koska koulun alkuun liittyy paljon jännittävää, kannattaa turvallista koulutiellä kulkemista harjoitella jo hyvissä ajoin ennalta.

- Lapsen kyky liikkua itsenäisesti kehittyy iän myötä. Alle kouluikäinen tarvitsee vielä aikuisen tukea liikenteessä, mutta lasta on hyvä pienestä pitäen kannustaa itse havainnoimaan liikennettä. Näytä ja perustele turvallisia toimintatapoja. Kouluiän lähestyessä lapsen on hyvä antaa toimia itsenäisesti mutta aikuisen edelleen seurata läheltä ja tarvittaessa ohjata. Konkreettisesti voi esimerkiksi suuren pensaan takaa näyttää, että tästä autoilijat eivät todella näe sinua, kuvaa Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo. Hän on erikoistunut lasten liikennetaitojen harjoittamiseen.

- Jokaisen koulumatka on erilainen ja riippuu täysin siitä, missä päin sattuu asumaan. Yhdessä kodissa harjoitellaan kouluun kävelyä, toisessa autolla siirtymistä, kolmannessa julkisella liikenteellä liikkumista. Koulureitti on joka tapauksessa hyvä käydä yhdessä läpi etukäteen, ja mielellään useamman kerran. Liikennetilanteethan ovat aina erilaisia, sanoo LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Tien ylitykset vaaranpaikkoina

Tilastojen valossa alakoululaisille liikenteessä sattuvat henkilövahingot ovat vähentyneet viime vuosina, mutta jalan tai pyörällä liikkuessa tienylitykset ja risteykset ovat edelleen vaarallisia paikkoja. Niissä voi sattua vakavia törmäyksiä, joten tien ylittämistä on hyvä harjoitella.

- Meidän aikuisten on tärkeää muistaa, että ekaluokkalaisen havainnointi- ja ennakointikyky ei ole vielä aikuisen tasolla. Lasta kannattaa siis opettaa aina pysähtymään suojatielle tai muuhun tienylityspaikkaan tullessa ja katsomaan rauhassa ympärilleen. Näin eri suuntiin katsomiseen ja muiden tielläliikkujien etäisyyden arvioimiseen jää enemmän aikaa. Tämän pysähtymisen olisi hyvä tulla alitajunnasta, joten siitä huoltajat voivat harjoitellessa muistutella, vinkkaa Maasalo.

Aikuisilla on viimekädessä vastuu liikenteen turvallisuudesta. Olemme myös mitä suurimmissa määrin roolimalleja – tai huonoja esimerkkejä. Jos lapsen seurassa oikoo tien yli mistä sattuu, tai tuijottaa kävellessään kännykkää, on lapselle vaikea perustella, miksi tämän tulisi toimia toisin.

- Lapset saattavat myös toimia liikenteessä arvaamattomasti, mikä on vielä ihan luonnollista. Aikuisten tulee auton ratissa tai esimerkiksi pyörän selässä varautua siihen, sanoo Rajakangas.

Käytännön tekeminen kartuttaa taitoja

Liikenteeseen opetteluun on olemassa monenlaisia pelejä, leikkejä ja kirjoja, mutta Liikenneturvan Maasalo suosittelee harjoittelemaan liikkumista mahdollisimman paljon myös oikeassa ympäristössä.

- Kuvista opitut asiat eivät siirry automaattisesti oikeaan liikenteeseen. Koulua aloittavalle käsitteet alkavat jo tulla tutuiksi ja yksinkertaisia liikennesääntöjä on hyvä kerrata. Mitä enemmän lapsen kanssa liikkuu esimerkiksi jalan tai pyörällä, sitä enemmän tällä on mahdollisuus kehittää taitojaan, sanoo Maasalo.

Autoilijan vastuu edelleen tärkeää

Vaikka on tärkeää kiinnittää huomiota koululaisen suojatienylitystaitoihin, autoilijoilla ja muilla moottoriajoneuvolla kulkevilla on edelleen suurin vastuu tehdä suojateistä vaarattomia. LähiTapiola Pohjoisen elämänturvaajat ohjaavat koululaisia turvalliseen tien ylitykseen Raahessa, Pudasjärvellä ja Oulussa.

- Turvallinen koulutie kuuluu kaikille koululaisille. Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota koululaisiin, jotta koulumatka sujuisi hyvin. Elämänturvayhtiönä haluamme osaltamme olla varmistamassa, että koululaiset pääsevät kouluun turvallisesti, LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas kommentoi kampanjaa.

Vinkkejä koulun alkuun

  • Koulutie tutuksi. Jos ette ole vielä kulkeneet yhdessä koulumatkaa, käykää se läpi. Miettikää, mikä on varmasti turvallinen reitti. Paras reitti ei välttämättä ole se kaikkein lyhin, vaan saattaa kiertää esimerkiksi tien ylityksen alikulun kautta.

  • Pohtikaa vaaranpaikkoja. Onko koulureitillä sellaisia kohtia, joissa on huono näkyvyys? Mistä kuljetaankaan tien yli? Mitä tehtiinkään aina ennen tien ylittämistä? Vinkki harjoitteluun: ottakaa koulumatkan vaikeista paikoista kuvia ja kerratkaa liikennetilanteita niiden avulla kotona.

  • Kertausta, tarvittaessa neuvoja. Harva oppi jää päähän ensimmäisestä kerrasta. Lapsi saattaa myös toimia oikein yhden suojatien kohdalla mutta unohtaa opit seuraavassa risteyksessä. Seuraa lapsen itsenäisiä ratkaisuja ja muistuttele ja neuvo tarvittaessa.

  • Kaveriporukalle yhteiset säännöt? Jos tunnet muiden samaa koulureittiä kulkevien lasten vanhempia, voisiko näiden kanssa sopia koulutielle yhteisiä pelisääntöjä? Esimerkiksi juokseminen tien yli tai kännykän käyttö kävellessä voisi olla kiellettyä.

  • Sovi kännykän käytöstä. Moni lapsi saa ensimmäisen puhelimensa tai älykellonsa koulun alkaessa yhteydenpitoa varten. Jutelkaa kännykän käytöstä liikenteessä. Voitte esimerkiksi sopia, että kännykkä pidetään repussa aina kävellessä ja jos sitä tarvitsee käyttää, pysähdytään ensin. Laitteet vievät helposti lapsen huomion.

  • Lisää vinkkejä ja materiaalia lasten kanssa liikenteeseen opetteluun löytyy Liikenneturvan sivuilta.

Kun kouluarki pääsee käyntiin

  • Ruuhkaa koulun luona. Kun koulut ja päiväkodit alkavat, on niiden ympäristössä paljon liikennettä. Jos viet lasta autolla kouluun, pyri pysähtymään vähän loitommas, jotta koululainen itsekin voi vähän kävellä eikä muille jalan tai pyörällä kulkeville aiheudu vaaraa.

  • Kuulumisia koulumatkalta. Lapsen liikkumisesta koulumatkalla kannattaa jutella ja kysellä kokemuksista. Oliko joitain jännittäviä tilanteita tai jäikö jokin ihmetyttämään? Tämä korostuu, kun koululainen alkaa kulkea matkoja itse tai kavereiden kanssa.

  • Uudet opit vuodenajan vaihtuessa. Syksyn mittaan liikenneympäristö muuttuu sitä mukaa kun säät ja keli muuttuvat. Syysaamuina voi olla jo hyvin pimeää ja talven tullen liukasta. Jutelkaa, kuinka tämä vaikuttaa liikenteeseen ja sen riskeihin. Lumipenkka voi peittää näkyvyyttä, ja heijastin on hyvin tärkeä.