Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PirkanmaaTurvallisuus22.6.2021

Pirkanmaa: Liikenteessä loukkaantuu tuhansia vuosittain – nuoret kuljettajat aiheuttavat joka viidennen kuolemaan johtavista onnettomuuksista

Pirkanmaan alueella vakuutusyhtiöt maksoivat liikenteen henkilökorvauksia vuonna 2019 eniten Tampereella ja Tampereen ympäristökunnissa sekä Sastamalassa sattuneista liikennevahingoista. Nuorten suosimat koppimönkijät ovat yleistyneet ja samaa tahtia on kasvanut myös niillä sattuneiden onnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen tieliikenteessä menehtyi vuonna 2020 kaikkiaan 222 henkilöä ja loukkaantui useita tuhansia. Vaikka koronavuonna tartuntojen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet osin vähensivät liikennettä, se ei heijastunut liikennekuolemien määrään: ne lisääntyivät edellisvuoden 211 menetetystä hengestä.

- Jokainen menetetty ihmishenki liikenteessä on liikaa, mutta julkisessa keskustelussa unohtuu usein loukkaantuneiden suuri määrä. Vakavasti liikenteessä loukkaantuu vuosittain satoja henkilöitä ja lievempiä vammoja saa useita tuhansia. Jos esimerkiksi nuori ihminen loukkaantuu vakavasti ja menettää työkykynsä, korvaussumma voi nousta yli miljoonaan euroon. Tällaisia tilanteita varten liikennevakuutus on kuitenkin olemassa. Suomalainen liikennevakuutus onkin maailman kattavimpia, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Tapio Kärkelä.

Jos liikenteessä tapahtuu onnettomuus, kaikkia osapuolia koskevia henkilövahinkoja korvataan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) mukaan vakuutusyhtiöt maksoivat liikenteen henkilövahinkokorvauksia vuonna 2019 noin 23 000 henkilölle sattuneista liikennevahingoista. Valtaosa näistä uhreista sai hoitoa lieviin vammoihin, mutta joukossa on myös vaikeita vammautumia ja kuolemantapauksia.

OTIn mukaan Pirkanmaalla eniten liikenteen uhreja eli loukkaantuneita tai kuolleita tuli vuonna 2019 Tampereella ja Tampereen ympäristökunnissa sekä Sastamalassa sattuneissa onnettomuuksissa. Kunnan asukaslukuun suhteutettuna suurimmat uhrimäärät liikenteen henkilövahingoissa syntyivät Kuhmoisissa, Akaassa, Ruovedellä, Hämeenkyrössä ja Sastamalassa. Tilaston mukaan suurin vammautumisriski oli Kuhmoisissa: siellä liikenteen henkilövahingoissa tuli 8,1 uhria tuhatta asukasta kohden. Tärkeää on muistaa, etteivät onnettomuuksiin joudu vain paikalliset, vaan esimerkiksi Orivedellä henkilövahingoista 71 prosenttia oli sattunut ulkopaikkakuntalaisella ajoneuvolla. Kunnassa tapahtuvien liikennevahinkojen määrään vaikuttaa mm. kunnan koko, taajamarakenne, liikennejärjestelmä, maankäyttö, läpiajoliikenteen määrä ja autojen lukumäärä. Kaikkiaan Pirkanmaan kuntien alueella henkilövahinkoja korvattiin 2 014 henkilölle kaikkiaan 9 246 liikennevahingosta.

  • Mukana kaikki liikennevakuutetut ajoneuvot

  • Vahinko = mikä tahansa liikennevakuutuksesta korvattu vahinko, kattaa sekä omaisuus- että henkilövahingot

  • Uhri = liikennevahingossa vammautunut tai kuollut henkilö. Loukkaantuminen voi olla millä vakavuusasteella tahansa – olennaista on, että liikennevakuutuksesta on korvattu henkilövahinkoja. Määrällisesti eniten on lieviä loukkaantumisia. Lievimmillään kyse on esim. tarkastuskäynnistä.

Koppimönkijät nuorten suosiossa – vahinkojen määrä kasvaa


Traktorimönkijöiden suosio nuorten kulkupelinä on noussut viimeisten vuosien aikana, myös Pirkanmaalla. Näitä ajoneuvoja on liikennekäytössä sekä traktorin että nelipyörän kilvissä ja erityisesti hytilliset traktorimönkijät eli niin kutsutut koppimönkijät ovat yleistyneet nuorten kulkuneuvoina. Samaa tahtia kasvaa myös niillä sattuneiden onnettomuuksien ja henkilövahinkojen määrä. Ajoneuvon kasvanutta suosiota selittävät useat tekijät.

Traktorimönkijä voi usein tulla vaihtoehdoksi mopoautolle esimerkiksi suuremman maksiminopeuden tai paremman saatavuuden takia. Nuori voi ennen henkilöauton ajokortin hankkimista ajaa enintään 60 km/h huippunopeuteen rajoitettua traktorimönkijää. Mopoautoa ja esimerkiksi juuri koppimönkijää ei kannata suoraan verrata turvallisuusnäkökulmasta toisiinsa. Koppimönkijä voi olla rungoltaan vahvempi kuin mopoauto, mutta korirakenteeltaan se on useimmiten avonaisempi. Lisäksi mahdollinen korkeampi nopeus sekä se, onko ajoneuvossa esimerkiksi ABS-jarruja, vaikuttaa asiaan.

- Osaa traktorimönkijöistä saa nykyisen lainsäädännön nojalla ajaa jo 15-vuotiaana traktorikortilla, johon riittää pelkkä teoriakoe. Joihinkin malleihin vaaditaan kuitenkin myös ajokoetta edellyttävä mopoauton ajokortti. Nuoria viehättää koppimönkijöissä ajonopeus, sillä isolla osalla malleista saa ajaa kuuttakymppiä. Mönkijät ovat kuitenkin herkkiä kaatumaan, joten ajaessa kannattaa muistaa, etteivät ajo-ominaisuudet ja turvavarusteet ole vielä esimerkiksi auton veroisia. Kaarteissa kannattaa välttää äkkikäännöksiä, selvittää Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) ja OTIn uuden tilaston* mukaan vuonna 2019 vakuutusyhtiöt korvasivat liikennevakuutuksesta kaikkiaan 220 henkilövahinkoa, joissa traktorimönkijä oli osallisena. Yksittäisissä vahinkotapauksissa oli useampia loukkaantuneita. LVK:n ja OTIn tilaston valossa traktorimönkijöillä korostuvat yhden ajoneuvon onnettomuudet: vuosina 2010–2019 niillä sattuneista liikenteen henkilövahingoista noin puolet tapahtui suistumisissa tai mönkijän kaatuessa. Silloin tällöin loukkaantumisia tulee peräänajoissa ja muissa törmäyksissä.

Liikenneonnettomuuteen voi joutua meistä kuka tahansa, mutta tilastojen valossa riskeissä on eroja ikäryhmittäin. Tilastokeskuksen vuoden 2020 ennakkotilaston mukaan tieliikenteessä loukkaantuneista noin joka kolmas oli 15–24-vuotias.

OTIn Nuorisoraportin mukaan vuosina 2015–2019 nuoret, 18–24-vuotiaat kuljettajat, aiheuttivat noin joka viidennen kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista, ja niissä kuolleista valtaosa oli itsekin nuoria. Tilastojen valossa enemmistö nuorten kuljettajien vakavista onnettomuuksista sattui sulaan vuodenaikaan, usein viikonloppuisin ja aamuyön tunteina. Useimmin kuljettaja on ollut liikkeellä yksin, noin joka kolmannessa tapauksessa matkustajia kyydissään.

- Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuus on parantunut viime vuosikymmeninä, mutta valitettavasti silloin tällöin Pirkanmaallakin sattuu vakavia onnettomuuksia, joissa osallisena on useampia nuoria. Näiden onnettomuuksien ehkäisy olisi ensiarvoisen tärkeää, ja me aikuiset voimme ainakin puhua riskeistä, kiinnittää huomiota ajoneuvojen turvallisuuteen ja muistuttaa, ettei ylinopeudesta tai päihteistä seuraa liikenteessä mitään hyvää, sanoo korvausjohtaja Kärkelä LähiTapiola Pirkanmaalta.

Kännykkä, vauhti, tarkkaamattomuus, menopelien virittäminen ja päihteet liikenteessä. LähiTapiola Pirkanmaa ja Liikenneturva aloittivat yhteistyössä viime syksynä näihin aiheisiin pureutuvan liikenneturvallisuuden luentokiertueen pirkanmaalaisiin yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin. Kännykän käyttö, somettaminen ja erilaiset päihteet ovat kasvava riskitekijä liikenteessä. Moni ajokortin saanut nuori testaa myös vauhtia ja ajotaitojaan ja liian moni päätyy vuosittain onnettomuuteen tai oikeuteen.

- Luentomme sisältää havainnollistavia esimerkkejä vahinkotapauksiin liittyvän kuvamateriaalin, liikennevahinkotilastojen ja korvaustoimintaamme pohjautuvan kokemuksen avulla nuorille kuljettajille sattuvista onnettomuuksista, niiden seuraamuksista ja kustannuksista. Liikenneturvan kokemusasiantuntijan Matti Marjamäen henkilökohtainen tarina moottoripyöräonnettomuudestaan, siihen johtaneista syistä ja onnettomuuden seurauksista on myös erittäin herättävä ja koskettava. Nuoret ovat kuunnelleet tarinaa ja koko luentoamme aivan hiljaa. Koulut ja oppilaitokset ovat ilmaisseet huoltansa nuorten liikennekäyttäytymisestä ja ottaneet luentovierailumme kiitellen vastaan. Huoli on kaikkien yhteinen, kiertueella luennoiva LähiTapiola Pirkanmaan vahinkotarkastaja Toni Mikkonen kertoo.

LähiTapiola Pirkanmaan ja Liikenneturvan luentokiertuetta jatketaan koronasta aiheutuneen keskeytymisen jälkeen alkavana lukuvuonna.

Lähteet: