Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenTalous24.5.2021

Hyvinvoiva Pohjoinen – 100 000 € Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyväksi

Asiakkaiden omistamana ja paikallisena elämänturvayhtiönä LähiTapiola Pohjoisen tavoitteena on edistää vastuullisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Vastuullisuustyön toteuttamiseksi lanseerataan 24.5.2021 Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset, jonka kautta lahjoitetaan yhteensä 100 000 euroa yleishyödyllisiin kohteisiin vuonna 2021.

Lahjoitusten avulla yhtiö vaikuttaa aktiivisesti lähiyhteisössä, ja kannustaa myös alueen kuluttajia ja yhteisöjä ehdottamaan ajankohtaisia ja alueen hyvinvointia edistäviä lahjoituskohteita. Paikallista lahjoituksen saajaa voi ehdottaa avoimen lomakkeen kautta 30.06.2021 mennessä.

Lahjoituksen saajan tulee olla voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö, joka toimii LähiTapiola Pohjoisen toiminta-alueella Pohjois- tai Keski-Pohjanmaalla. Valinnoissa huomioidaan lahjoituskohteiden maantieteellinen monipuolisuus. Yksittäisen lahjoituksen summa on 1000 - 10 000 €.

Vuonna 2021 LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset menevät pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • Vapaaehtoisten palokuntien (VPK) toiminta

- Nuorten palokuntaharrastuksen tukeminen paikallisyhteisöjen turvallisuuden ja VPK-toiminnan turvaamiseksi
- VPK-toiminnan tukeminen ja edistäminen erityisesti haja-asutusalueiden turvallisuuden parantamiseksi.
- Pelastustoiminnan vapaaehtoistyöhön liittyvä hanke tai tutkimus

  • Luontoon, lähiympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvä työ

- Paikallisesti tärkeän ympäristökohteen, -hankkeen tai ympäristötoimijan tukeminen
- Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen liittyvä työ, hanke tai tutkimus
- Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tai edistäminen

  • Mielenterveyden edistäminen ja ennakoiva jaksamisen tuki

- Ennaltaehkäisevä työ ja toiminta mielenterveyteen liittyvien haasteiden ja ongelmien ehkäisemiseksi
- Mielenterveyden ja siihen liittyvän työn edistäminen tukemalla hankkeita tai tutkimustyötä
- Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja päihdeongelmaisten tukemiseen liittyä työ tai tutkimus

Vastuullisuus on koko LähiTapiola Pohjoisen toimintaa ohjaava arvo. Sen lisäksi, että yhtiö turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää riskien varalta, se tekee myös paikallisia – pienempiä ja suurempia – elämänturvatekoja. Nyt haettavien Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusten lisäksi vastuullisuustyötä toteutetaan mm. lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamiseen kohdennetulla Nuori Pohjoinen -tuella, vahingontorjuntatyöllä kuten sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä.

Avoin hakulomake löytyy täältä