Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PääkaupunkiseutuTalous21.4.2021

Kysely: Pääkaupunkiseudulla halua asunnon ostoon enemmän kuin edellytyksiä - nuoremmat kiinnostuneempia omaisuuden vuokraamisesta

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun teettämän kyselyn mukaan yhtiön toimialueen asukkaiden yleisimmät varallisuuden kivijalat ovat pankkitili, asunto, auto ja rahasto-osuudet. Ikäpolvien välillä näyttää olevan eroja suhtautumisessa kiinteään omaisuuteen: nuoret ovat halukkaampia vuokraamaan.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun teettämän kyselyn mukaan riittävät säästöt pankkitilillä, asunto, auto ja rahasto-osuudet ovat neljä yleisintä varallisuudenlajia, joita pääkaupunkiseudun toiminta-alueen asukkaat omistavat. LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toiminta-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

- Kyselyn vastauksista kävi selvästi ilmi, että halua asunnon omistamiseen pääkaupunkiseudulla on lähes yhtä paljon kuin muualla Suomessa, mutta edellytyksiä välttämättä ei. Vastaajista asunnon omistavien osuus oli pääkaupunkiseudulla muuta maata merkittävästi pienempi. Asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla suhteessa omaan varallisuuteen ja tuloihin ovat korkeat. Varallisuuden keskiluokka pääkaupunkiseudulla on suhteellisesti pienempi kuin muualla maassa, mikä näkyi kyselymme varallisuutta koskevissa vastauksissa. Ne, ketkä pääkaupunkiseudulla pystyvät asunnon hankkimaan, pääsevät käsiksi asuntojen hinnannousuun, sanoo LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Harri Mattinen.

Pääkaupunkiseudun vastaajista 39 prosenttia ilmoitti omistavansa rahasto-osuuksia, mikä oli hieman enemmän kuin muualla Suomessa. Myös osakkeita omistavia oli alueen vastaajissa hieman enemmän kuin muualla Suomessa.

- Muut sijoituskohteet koetaan houkuttelevina osin siksi, että oman asunnon hankkimista varten tarvitaan riittävien tulojen ohella myös varallisuutta. Pääkaupunkiseudulla yleisin asuntokuntatyyppi on yksinasuvat, joista kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa asuntoa. Jos asuntojen hinnat olisivat matalampia, käytännössä useampi lyhentäisi asuntolainaa. Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvonvaihtelut ovat kuitenkin usein suurempia kuin esimerkiksi asunnoissa. Nämä vaihtelut näkyvät myös henkilön varallisuuden määrässä. Ennen kaikkea tärkeintä kuitenkin on, että ihmiset säästävät pitkäjänteisesti ja hajauttaen useampaan varallisuuden lajiin, sanoo Mattinen.

Nuoret halukkaampia vuokraamaan ja lainaamaan

Suhtautumisessa omistajuuteen näkyy kuitenkin jo eroja ikäpolvien välillä. Kyselyyn vastanneista 15-34 –vuotiaista enemmän kuin joka kolmas piti kiinteän omaisuuden vuokraamista tai lainaamista tärkeämpänä kuin itse omistamista. Kyselyyn vastanneista 55-64 –vuotiaista vuokraamista piti tärkeänä vain 15 prosenttia.

Ikäpolvien välisiä eroja näkyi myös suhtautumisessa arvopapereiden omistamiseen. Nuoremmilla kyselyyn vastanneilla oli enemmän halua omistaa osakkeita, rahasto-osuuksia tai muita arvopapereita kiinteän omaisuuden sijaan.

- Kaksi- ja kolmekymppiset ajattelevat varallisuuden koostumuksesta eri lailla kuin vanhemmat sukupolvet. Heille rahoitusvarallisuuden kerryttäminen on lähes yhtä mieluisa vaihtoehto kuin reaalivarallisuuden. Ikäpolvien väliset erot omistamisen mieltymyksissä voi osittain selittyä sillä, että esimerkiksi merkittävä osa nuorista aikuisista asuu enemmän vuokralla ja oman asunnon hankinta tulee kyseeseen vasta työelämään siirtymisen jälkeen, Mattinen sanoo.

Pylväsdiagrammi pyrkimyksistä sijoittaa arvopapereihin kiinteän omaisuuden sijaan

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus-kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on tehty 4.-26.1.2021. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5539 henkilöä, joista LähiTapiola Pääkaupunkiseudun alueen asukkaita oli 874. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,3 prosenttiyksikköä. Pääkaupunkiseudun tulosten osalta se on 3,3 prosenttiyksikköä.