Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
LähiTapiola PohjoinenTalous17.2.2021

POHJOINEN: Tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä koronapandemiasta huolimatta – paikallinen vaikuttaminen ja alueen elinvoimaisuuden tukeminen korostuivat poikkeusvuonna

LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakankaan kommentit: LähiTapiola Pohjoisen markkina-asema vahvistui niin kotitalous-, yritys- kuin maatila-asiakkaissa vuonna 2020. Yhtiön kilpailuetuina ovat erityisesti henkilökohtainen ja paikallinen palvelu monikanavaisesti sekä asiakkaan kokonaisvaltaisen elämänturvan huomiointi. Poikkeuksellinen koronavuosi vauhditti LähiTapiola Pohjoisen uudistumista; esimerkiksi etäasioinnin korostuminen vauhditti digitaalisten palvelukanavien kasvua. Yhtiö panostaa monikanavaisiin kohtaamisiin yhdistämällä kattavan toimistoverkoston sujuvaan digiasiointiin.  Vahinkojen määrä väheni loppuvuotta kohti ollen kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla.

Paikallinen läsnäolo ja omistaja-asiakkaiden lähielinpiiriin vaikuttaminen korostuivat koronavuonna monien toimijoiden kohdatessa poikkeuksellisia haasteita. Asiakasomisteisen yhtiön vastuullinen toiminta lisää ihmisten, yhteisöjen ja koko paikallisyhteisön turvallisuutta, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Tukea asiakkaille ja yhteiskunnalle annettiin lahjoitusten, vuokranalennusten, palveluostojen ja maksujoustojen kautta. LähiTapiola Pohjoinen lahjoitti 30 000 € SPR:n koronatyöhön osana valtakunnallista miljoonan euron lahjoitusta. Lisäksi yhtiö tuki alueen pienyrityksiä 20 000 € palveluostoin ja Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston työtä 10 000 eurolla. Nuori Pohjoinen -sponsorointitukea lasten ja nuorten harrastamiseen jaettiin Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle yhteensä 46 000 €. Ennakoivaa elämänturvaa toteutettiin esim. kouluttamalla 1000 alueen viidesluokkalaista ensiaputaidoin yhteistyössä SPR:n kanssa.

LähiTapiola Pohjoisen sijoitustoiminnan tuotto oli +2,0 %, joka on sijoitusmarkkinan haasteet huomioiden hyvä tulos. Koronapandemian johdosta sijoitusmarkkinoiden kehitys oli vuonna 2020 vuoristorataa. Alkuvuodesta kurssit romahtivat, ja vastaavasti markkinoiden elpyminen oli poikkeuksellisen vahvaa. Kehityksen pohjustivat massiiviset valtioiden elvytyspaketit ja keskuspankkitoimet. Loppuvuodesta rokotteen käyttöönotto kohensi talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymiä. Reaalimaailman tapahtumat huomioiden LähiTapiola Pohjoisen tulos oli vuonna 2020 hyvä ja yhtiön vakavaraisuus säilyi vahvana.

LähiTapiola Pohjoisen kokonaistulos oli 7,5 miljoonaa euroa. Positiiviseen kokonaistulokseen vaikuttivat sekä sijoitustuotot että vahva vakuutusliiketoiminnan tulos. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi maksun alennuksina, asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin.

Vahinkovakuutuksen maksutulo oli vuonna 2020 yhteensä 76,0 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen kertyi 5,1 prosenttia.  LähiTapiola Pohjoisen asiakasmäärä kasvoi vuonna 2020 sekä henkilö- että yritysasiakkaissa yhteensä 1053 asiakkaalla.

LähiTapiola Pohjoisen avainluvut

1-12/2020

1-12/2020
vert.kelp.

1-12/2019

1-12/2019
vert.kelp.

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.

76,0

72,3

Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon kasvu, %

5,1

5,5

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

96,7

91,5

97,8

95,1

Riskisuhde, %

63,7

58,5

63,3

59,6

Toimintakulusuhde, %

33,0

34,5

35,4

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %

2,0

7,8

Liiketulos, milj. eur.

6,7

10,4

10,8

12,5

Kokonaistulos, milj. eur.

7,5

11,2

26,5

28,3

Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %

232,1

231,8


LähiTapiola Pohjoisen asiakkaille maksettiin korvauksina 44,7 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 6,0 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,5 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallinen tulostiedote