Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Kari PihkalaTalous28.9.2023

”Cash is King” – likviditeetin hallinnan vaihtoehdot nykymarkkinoilla

Korkosijoittamisessa on tapahtunut muutos nollakorkoaikojen jälkeen. Mitä muutos tarkoittaa Maija ja Matti Meikäläiselle tai instituutionaalisille sijoittajille? LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Kari Pihkala avaa aihetta blogissaan.Lue lisää sijoittamisesta

Vanha korkosijoittajien sanonta käteisen ylivertaisuudesta oli romukopassa seitsemän laihaa tai oikeastaan negatiivista korkovuotta. Lihava käteissaldo pankkitilillä oli lähes kirosana, ei vain kuvainnollisesti, vaan sen pitäminen käytännössä maksoi käsittämättömän paljon useimmille institutionaalisille sijoittajille.

Yritystoimintaan kuuluu usein investointeihin varautumista sekä toimintojen ostamista tai myymistä. Näiden toimien toteuttamiseksi on käytännössä pidettävä ajoittain kymmenien tai jopa satojen miljoonien varat saatavilla heti tarvittaessa. Vakuutusyhtiöiden on taas pidettävä riittävät kassavarat tulevien korvausten maksamista varten ja ehkä kaikkein selkein esimerkki ovat pankit, joilta käytännössä vaaditaan talletusten ottamista vastaan erittäin merkittävien likvidien varojen pitämistä keskuspankkitalletuksissa, velkakirjoissa ja muissa nopeasti käteiseksi muutettavissa sijoituksissa. Kaikista näistä likvidien varojen pitämisestä tulleet kustannukset kasvoivat merkittäviksi viime vuosien aikana.

Käännös korkosijoittajien hyväksi

Vihdoin tänä vuonna tilanne on muuttunut radikaalisti. Pankit ovat lopulta alkaneet maksaa positiivista korkoa lähes kaikille tileilleen. Matti ja Maija Meikäläisten käyttötilien korot ovat vain muodollisesti plussalla, mutta määräaikaisista talletuksista pankit maksavat jo korkoja, joilla voi olla jotain merkitystä.

Kassavaroille on tarjolla nykyisessä uudessa tilanteessa lukuisia varteenotettavia, melko tuottoisiakin vaihtoehtoja sekä instituutioille että meille Meikäläisille. Määräaikaistalletusten tuottotasot ovat nousseet, mutta niissä tallettajan on sitouduttava pitämään varat kiinni kuukausien ajan. Sen sijaan useat matalan korkoriskin, lyhyen duraation korkorahastot tarjoavat kohtuullisen tuotto-odotuksen lisäksi hyvän likviditeetin, eli sijoitetut varat ovat tarvittaessa nostettavissa lyhyellä varoitusajalla.

Korkosijoittajia nykyisessä nousseiden korkojen oloissa houkuttaa mielestäni erityisesti se, että korkeimmat viitekorot ovat melko lyhyissä markkinakoroissa. Vuoden euribor on noussut yli +4 %:n tasoille. Tämä on melko vakuuttavaa Euroopan keskuspankin viimeisten kommentointien valossa. EKP:n pääjohtaja ilmoitti syyskuun kokouksessaan, että pankki olettaa nykytasoille nostettujen ohjauskorkojen auttavan euroalueen inflaatiota laskemaan kohti EKP:n tavoitetasoja, kun ohjauskorot pidetään uusilla tasoilla riittävän pitkään.

Minä lukisin nykyisen inflaatiokehityksen ja korkotilanteen niin, että todennäköisesti viitekorot olisivat nyt tasaantumassa lähelle nykyisiä tasojaan. Pitkäaikaisille sijoituksillekin tällainen tasaantuva korkoympäristö voi olla hyvin suotuisa, mutta mielestäni vanha sanonta ”Cash is King” on jälleen voimissaan. Raha pankkitilillä ei välttämättä ole kirosana, mutta ennen kaikkea, likviditeetin ja kassanhallintaan on nyt tarjolla runsaasti hyviä vaihtoehtoja. Niihin perehtyminen voi olla tuottoisaa.

Kari Pihkala
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.