Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Jari KumpulainenTalous21.9.2023

Vastuullinen sijoittaminen haastavilla markkinoilla – vastuullisuus voittojen taustalla

Haastavat markkinaolosuhteet monimutkaistavat perinteisesti vakaiden alojen sijoitustuotot. LähiTapiola Varainhoidon asiakkuusjohtaja Jari Kumpulainen kirjoittaa blogissaan neljästä välineestä, jotka vastuullinen sijoittaminen tarjoaa haasteiden kohtaamiseen.Lue lisää sijoittamisesta

Vastuullinen sijoittaminen on noussut etualalle finanssimaailmassa, kun yhteiskuntamme kohtaa monimutkaisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja luonnonvarojen ehtyminen. Nykyinen markkinatilanne on haastava monella tavalla, mutta samalla se avaa uusia mahdollisuuksia sijoittaa vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Vastuullinen sijoittaminen: periaatteet ja hyödyt

Vastuullinen sijoittaminen perustuu kolmeen keskeiseen tekijään: ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin näkökohtiin. Näiden huomioiminen sijoitustoiminnassa ei ainoastaan edistä ympäristönsuojelua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vaan se voi myös tuoda pitkällä aikavälillä taloudellista menestystä sijoittajille.

Haastavat markkinat kannustavat yhä useampia sijoittajia harkitsemaan vastuullisen sijoittamisen etuja. Perinteisesti vakaiksi mielletyt sijoituskohteet voivat kohdata riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi maineeseen, lainsäädäntöön ja toimitusketjuihin. Vastuullinen sijoittaminen voi auttaa välttämään riskejä ja samalla edistämään yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyvinvointia.

Vastuullinen sijoittaminen nykyisessä markkinatilanteessa

Nykyinen markkinatilanne, joka sisältää muun muassa taloudellista epävarmuutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sosiaalisia haasteita, vaatii sijoittajilta huolellista harkintaa. Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa välineitä näiden haasteiden kohtaamiseen ja niiden voittamiseen:

  • Riskienhallinta: Vastuullinen sijoittaminen voi auttaa hahmottamaan riskejä, jotka eivät aina näy perinteisissä taloudellisissa mittareissa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat aiheuttaa suuria riskejä monille yrityksille ja näiden riskien huomioiminen sijoitusstrategiassa on äärimmäisen tärkeää.

  • Pitkäjänteisyys: Vastuullinen sijoittaminen kannustaa pitkäjänteiseen ajatteluun. Nykyisen markkinatilanteen epävakaudesta huolimatta pitkäaikaiset sijoitukset yrityksiin, jotka huomioivat ESG-näkökohdat, voivat tuoda tasaisempaa ja kestävämpää tuottoa.

  • Vastuullisuus: Vastuullinen sijoittaminen antaa mahdollisuuden tehdä sijoituspäätöksiä, jotka heijastavat arvojamme ja huolenaiheitamme. Voimme tukea yrityksiä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaan.

  • Innovaatiot ja kasvu: Monet kestävään kehitykseen keskittyvät yritykset ovat keskeisessä asemassa ratkaisemassa globaaleja haasteita. Sijoittaminen näihin yrityksiin voi edistää innovaatioita ja kasvua samalla kun edistetään vastuullisuutta.

Vastuullinen sijoittaminen osana sijoitussuunnitelmaa

Integroimalla vastuullisen sijoittamisen periaatteet sijoitussuunnitelmaasi voit rakentaa vahvemman ja vastuullisemman taloudellisen tulevaisuuden. Tässä muutamia käytännön vinkkejä:

  • Laadi sijoitussuunnitelman perusteet laadukkaasti: Kerää sijoitussuunnitelmaa varten riittävästi informaatiota ja laadi sijoitussuunnitelmasi vastuullisen sijoittamisen politiikka oman sijoitustoimintasi näkökulmasta. Mitkä ovat sijoitustoiminnan keskeisimmät arvot ja tavoitteet; näkemys markkinoiden tehokkuudesta, ESG-näkökulmien hyödyntämisen vahvuudet ja mahdollisuudet sijoitustoiminnassa, mikä on aktiivisen omistajuuden rooli.

  • Hyödynnä suunnitelmaa aidosti sijoitustoiminnan runkoa suunniteltaessa: Miten sijoitustoiminnan strategiaa toteutetaan (aktiivinen vai passiivinen sijoitusstrategia). Miten arvot ja tavoitteet huomioidaan sijoitusstrategiassa.

  • Tutki sijoituskohteita huolellisesti: Arvioi yritykset ja rahastot perusteellisesti niiden ESG-näkökulmien perusteella. Valitse sijoituskohteet, jotka vastaavat arvojasi ja tavoitteitasi.

  • Hajauttaminen: Hajauttaminen avainasemassa kaikissa sijoitusstrategioissa. Hajauttamalla sijoituksiasi voit vähentää riskejä ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa vakaampia tuottoja pitkällä aikavälillä.

  • Seuraa ja päivitä sijoituksiasi: Seuraa sijoituksiasi säännöllisesti ja päivitä salkkuasi tarvittaessa vastaamaan paremmin tavoitteitasi.

Nykyinen markkinatilanne vaatii meitä pohtimaan sijoitusstrategioitamme uudelleen ja etsimään kestäviä ratkaisuja. Vastuullinen sijoittaminen ei ole pelkästään vastuullisuuden osoitus, vaan se on myös taloudellisesti älykäs päätös. Kauttaaltaan vastuulliset investoinnit ovat tie kohti taloudellista menestystä ja parempaa huomista kaikille.

Jari Kumpulainen
asiakkuusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.