Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Antti KomulainenTalous18.8.2023

Vastatuulta merituulivoimahankkeille – voi merkitä haasteita päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle

Kustannusten raju nousu on johtanut kesän aikana offshore-tuulivoimahankkeiden peruuntumiseen. Johtava energiayhtiö varoittelee tiukan tuotantoketjutilanteen jatkumisesta pitkään. Lue LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitajan Antti Komulaisen ajatuksia vihreän siirtymän sijoitusnäkymistä.Lue lisää sijoittamisesta

Viime kuukausien uutiset ennätyshelteistä, poikkeuksellisista rankkasateista ja muista sään ääri-ilmiöistä ovat jälleen muistuttaneet nopeiden ilmastotoimien tärkeydestä. On selvää, että ilmastonmuutoksen torjuntaa on kiihdytettävä ja olennainen osa tässä on uusiutuvan energian kapasiteetin lisäämisellä. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisen haasteeksi lähivuosina ovat kuitenkin nousseet tuotanto- ja rahoituskustannukset. Tällä kertaa ongelma koskee ennen kaikkea offshore-tuulivoimaa, jonka lisääminen on muun muassa EU:n hiilineutraalisuuteen tähtäävän European Green Deal –ohjelman ytimessä.

Kesän aikana on tullut muutamia valitettavia ilmoituksia suurten merituulivoimahankkeiden peruuntumisesta. Euroopassa tieto merkittävimmästä peruuntumisesta tuli heinäkuussa, kun ruotsalainen Vattenfall ilmoitti keskeyttävänsä Britanniassa suuren Norfolk Boreas -projektin kehittämisen viitaten voimakkaasti nousseisiin kustannuksiin. Yhtiön mukaan tuulivoimayksiköiden kustannukset ovat nousseet lyhyessä ajassa jopa 40 %. Kun samaan aikaan korkojen nousu on merkinnyt kasvavia pääomakuluja, joutui yhtiö toteamaan, että hanke ei olisi ollut sille kannattava sovitulla hinnoittelumallilla. Kapasiteetiltaan Boreas-puisto olisi ollut noin 1,4 GW, eli lähestulkoon Olkiluoto 3:n luokkaa. Samalla tarkastelun alle on päätynyt koko Norfolkin alueelle kaavailtu yhteensä 4,2 GW:n hanke.

Globaali ongelma heijastuu myös Suomeen

Muutaman hankkeen lykkääntyminen ei ole vielä dramaattista tai muuta koko kuvaa, mutta kustannusten nousu on globaali ilmiö ja koskee kaikkia käynnisteillä olevia merituulivoimahankkeita. Kyse ei ole siitä, että tuulivoimaturbiinien valmistajat olisivat kyenneet nostamaan voittojaan, vaan nekin kärsivät koko arvoketjua koskevasta kustannusinflaatiosta, jonka taustalla ovat muun muassa raaka-ainehintojen ja kuljetuskustannusten nousu.

Saksalaisen RWE:n toimitusjohtaja Markus Krebberin mukaan erityisesti merituulivoimaloita koskeva toimitusketjun tiukka tilanne voi kestää vuosia ja vaikeuttaa investointikynnyksen nousun johdosta maiden päästötavoitteiden saavuttamista. Tilanne tulee koskemaan todennäköisesti myös Suomea, sillä merituulivoima on tärkeässä roolissa Suomen kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, ja vähintään esisuunnitteluasteella olevia hankkeita on putkessa kymmenien gigawattien edestä. Mikäli tiukka tilanne kestää vuosia, on odotettavissa, että kaikkea merialueille kaavailtua tuulivoimakapasiteettia ei tulla suunnitellussa aikataulussa toteuttamaan tai ainakin sovittavissa sähkönmyyntihinnoissa tulee olemaan nousupainetta.

Vihreä siirtymä etenee, mutta pomppuja tulee

Mitään yllättävää ei ole siinä, että vihreään siirtymään liittyy kasvukipuja, kun puhutaan massiivisesta muutoksesta. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että tuotantoketjun kapasiteetti ei nykyisellään täysin riitä kattamaan kasvavaa kysyntää. Nyt tilanteeseen yhdistyy ikävällä tavalla Venäjän hyökkäyssodan negatiiviset vaikutukset raaka-aineiden saannille ja nopeasti nousseet pääomakustannukset. Länsimaissa puhutaan aivan aiheellisesti Kiina-riippuvuuden vähentämisestä, mutta lähivuosina sekin on todennäköisesti kustannuspainetta ylläpitävä tekijä, sillä osa sektorin käyttämistä raaka-aineista ja alihankinnoista tulee sieltä.

Kustannusten lisäksi yhtiöiden investointipäätöksiin vaikuttaa luonnollisesti myös saatavat tuotot. Kuluttajien ja koko talouden kannalta on ehdottoman hyvä asia, että sähkön hinta on tullut alas viime vuoden huipputasoilta, mutta tällä hetkellä tuleville vuosille sovittava hinta ei ainakaan kaikissa tapauksissa näytä nyky-ympäristössä olevan riittävä. Jos projektien peruuntumisia tulee laajemmin ja tilanne jatkuu, on tämä omiaan tietenkin vaikuttamaan sähkönhintaa nostavasti kulutuksen kasvaessa. Pidemmälle katsottaessa tilanne tuotantokapasiteetin osalta varmasti helpottaa ja teknologia kehittyy, mutta raaka-aineiden riittävä saatavuus tulee oletettavasti olemaan haaste myös tulevaisuudessa.

Sijoittajalle Vattenfallin ilmoitus ja RWE:n toimitusjohtajan varoittelut eivät ole yllättäviä, sillä tuotantoketjujen pullonkaulat ja korkojen nousu koettelevat myös muita toimialoja ja rakentamista. Se on kuitenkin jälleen muistutus riskien hajauttamisen ja eri teollisuudenalojen kehityksen seuraamisen tärkeydestä. Vaikka tuulivoimaan kohdistuu valtava kysyntä, on esimerkiksi tuulivoimaturbiinivalmistajien viimeaikainen kurssikehitys ollut pehmeää. Vihreä siirtymä tarjoaa nyt ja tulevina vuosina erittäin paljon liiketoimintaa ja huikeita sijoitusmahdollisuuksia, mutta se ei ole mitään yhtäjaksoista voittokulkua. Yrityslainasijoituksissa olemme esimerkiksi sähköntuottajien osalta painottaneet etenkin niitä yhtiöitä, joilla on laajasti liiketoimintaa sekä uusiutuvan energian että esimerkiksi verkkotoiminnan saralla.

Antti Komulainen
Salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.