Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Tuomo MikolanniemiTalous2.3.2023

Mitä tekoäly sanoo yrittäjän YEL-ongelmasta? ”Omat säästöt eivät välttämättä yksin riitä”

Yrittäjän eläkkeisiin ja yrittäjän eläkelain uudistamiseen ei näytä saavan objektiivista näkemystä. Asiantuntija Tuomo Mikolanniemi LähiTapiola Henkiyhtiöstä keskusteli tekoälyn kanssa. Lue, mitä mieltä tekoäly on yrittäjän eläkkeestä.Tutustu

Viime vuonna Suomessa käytiin kiivasta keskustelua yrittäjän eläkelain (YEL) uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa ja vahvistaa yrittäjien eläkkeiden rahoituspohjaa.

Keskustelussa käsiteltiin muun muassa YEL-vakuutuksen alimitoittamisen vaikutusta yrittäjien sosiaaliturvaan ja eläkkeeseen. Moni yrittäjä huolestui lakiuudistuksen korottavan vakuutusmaksuja liikaa, ja ilman yksilöllistä harkintaa. Yrittäjien eläke tuntuu olevan tunteisiin menevä keskustelun aihe. Kuka osaisi tarkastella yrittäjien eläkettä objektiivisesti?

Käännän katseeni muodikkaasti tekoälyn suuntaan. Mitähän mieltä YEL-folkloresta piittaamaton kone on yrittäjien eläketurvasta. Parahin ChatGPT –tekoäly, miksi yrittäjän eläke on huono?

”Yrittäjän eläke ei välttämättä ole huono, mutta se voi olla monimutkaisempi ja epävarmempi verrattuna palkansaajan eläkkeeseen. Tämä johtuu siitä, että yrittäjän eläke perustuu yrittäjän omaan työpanokseen ja yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, kun taas palkansaajan eläke perustuu työhistoriaan ja ansaittuun palkkaan.
Yrittäjän eläke perustuu YEL-vakuutuksen mukaiseen vakuutuspalkkaan, joka määritetään yrittäjän ilmoittaman arvion perusteella. Vakuutuspalkka vaikuttaa siihen, kuinka paljon yrittäjä maksaa eläkemaksuja ja kuinka paljon hänelle karttuu eläkettä. Vakuutuspalkan määrittäminen voi olla hankalaa ja siihen liittyy riskejä, sillä liian alhainen vakuutuspalkka johtaa pienempään eläkkeeseen, kun taas liian korkea vakuutuspalkka voi johtaa turhiin eläkemaksuihin.”

Mutta miksi moni yrittäjä sanoo, ettei usko saavansa eläkettä?

”On monia syitä siihen, miksi jotkut yrittäjät saattavat ajatella, etteivät he saa eläkettä tai että eläkkeen määrä on hyvin pieni. Yksi syy voi olla se, että yrittäjän tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat, ja he saattavat pelätä, että heidän yritystoimintansa ei menesty riittävästi eläkkeen kerryttämiseksi… Toinen syy voi olla se, että yrittäjät eivät ehkä ole tietoisia siitä, kuinka paljon heidän tulonsa vaikuttavat eläkkeen määrään ja kuinka tärkeää on maksaa YEL-vakuutusmaksut ajallaan… On kuitenkin tärkeää muistaa, että YEL-vakuutus on välttämätön yrittäjän eläketurvan kannalta, ja että yrittäjän on mahdollista saada eläkettä YEL-vakuutuksen ansiosta.”

Voiko yrittäjä korvata pakollisen eläkevakuutuksen säästämällä itse oman eläkkeensä?

”Yrittäjä ei voi korvata YEL-vakuutusta omalla säästämisellään, sillä YEL-vakuutus on Suomessa lakisääteinen ja pakollinen eläkevakuutus yrittäjille. YEL-vakuutus on tärkeä osa yrittäjän eläketurvaa, sillä se takaa yrittäjälle oikeuden erilaisiin eläke-etuuksiin, kuten vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen, perhe-eläkkeeseen ja osa-aikaeläkkeeseen.
Yrittäjä voi kuitenkin lisäksi säästää itse oman eläkkeensä kerryttämiseksi esimerkiksi sijoitusrahastoihin, säästötileille tai muille sijoitusinstrumenteille. Tällainen säästäminen on kuitenkin erillinen asia YEL-vakuutukseen liittyvän eläketurvan lisäksi.
On kuitenkin tärkeää huomioida, että yrittäjän omat säästöt eivät välttämättä riitä turvaamaan riittävää eläkettä tulevaisuudessa. Siksi YEL-vakuutuksen ottaminen ja siihen liittyvien maksujen maksaminen on erittäin tärkeää yrittäjän eläketurvan kannalta.”

Tästä keskustelusta piirtyy kuva, jossa yrittäjien eläkkeen epävarmuus ei johdu niinkään YEL-vakuutuksesta, vaan yrittäjyyteen liittyvästä epävarmuudesta. Yrittäjät ovat oman onnensa seppiä, jolloin pakolliset ja joustamattomat säännöt voivat luonnollisesti aiheuttaa kitkaa.

Toisaalta YEL takaa myös yrittäjille sosiaaliturvan, jota yksikään suomalainen ei voi muilla tavoin itselleen järjestää. Siksi myös yrittäjän kannattaa rakentaa lakisääteisestä eläkkeestä tukeva pohja, jonka päälle voi omalla säästämisellä ja vapaaehtoisella vakuuttamisella rakentaa itsensä näköisen tulevaisuuden.

Tuomo Mikolanniemi
asiantuntija
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö