Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Mari VanninenTalous10.11.2022

Joukkovoimalla vaikuttavuutta kestävyystekijöihin

Suurissa, kansainvälisissä yhtiöissä yhden osakkeenomistajan mahdollisuudet saada ääntänsä kuuluviin ovat pienet, mutta yhdistämällä osakkeenomistajien voimat vaikutusmahdollisuudet kasvavat. LähiTapiola Varainhoidon varainhoitaja Mari Vanninen kertoo, miten yhteisvaikuttaminen onnistui kannustamaan pörssiyhtiöitä raportoimaan ilmastosta, vedestä ja metsästä.Lue lisää sijoittamisesta

Miten voimme saada Suomesta käsin äänemme kuulumaan kansainvälisille sijoituskohteillemme tärkeiksi kokemissamme teemoissa? Osakkeenomistajana yksi keino on käyttää yhtiökokouksissa äänestysoikeuttamme hallituksen ehdotuksissa ja tukea muiden osakkeenomistajien ehdotuksia, joissa haastetaan tai kiritetään nykyjohdon linjauksia kestävyysasioissa ja niiden raportoinnissa. Olemme hajauttaneet sijoituksiamme laajasti myös yrityslainoihin, jolloin käytämme myös muita vaikuttamiskanavia. Sijoittajien yhteisvoimaa hyödynnämme useissa yhteisvaikuttamishankkeissa ajatuksella, että kuorolaulu raikaa yhtä ääntä voimallisemmin.

Esimerkkinä yhteisvaikuttamisesta, LähiTapiola Varainhoito on mukana viidettä kertaa tukemassa CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project, Home - CDP) vuosittaista kampanjaa, jolla kannustetaan yrityksiä raportoimaan CDP:lle vaikutuksistaan kolmeen kestävän sijoittamisen kannalta tärkeään aihealueeseen: ilmasto, vesi ja metsä. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii yhteistyössä sijoittajien ja pankkien, mutta erityisesti yritysten, yhteisöjen ja kaupunkien kanssa, jotta nämä pystyisivät laskemaan ja raportoimaan ympäristövaikutuksena.

CDP:n hyvin yksityiskohtaiset kyselylomakkeet noudattavat TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) raportointisuosituksia ilmastonmuutokseen liittyen ja CDP myös varmentaa yhtiöiden raportoimia lukuja. Tämä taas tuo varmuutta sijoittajille ja rahoittajapankeille raportoinnin uskottavuudesta.

Lokakuussa päättyneen CDP Non-disclosure -kampanjan taustalla on periaate: mitä mitataan, sitä seurataan ja vain näin on mahdollisuus asettaa parantamistavoitteita. Tänä vuonna kampanjassa oli reilu 700 sijoittajayhteisöä edistämässä raportoinnin toteutumista. Me identifioimme listoilta 105 yhtiöitä, jotka ovat sijoituskohteita joko osake- tai yrityslainasalkuissamme.

Valitsemalla salkkuyhtiötä pystymme vahvistamaan kampanjan vaikutusta ja keskustelemaan tuloksista esimerkiksi salkunhoitajien yritystapaamisissa. Valitsemistamme yhtiöistä päätyi lopulliselle kampanjalistalle 80 aiemmin mainittujen kolmen teeman alle. Jotkut salkkuyhtiöistämme ovat tehneet ilmastonmuutokseen liittyvää raportointia jo pidempään, mutta raportointi veden ja metsien osalta saattaa olla vielä puutteellista. Uusia raportoijia kannustetaan myös pienemmistä tai vastalistautuneista yhtiöistä.

Miten ilmastoraportoinnin kannustuskampanjassa onnistuttiin?

Euroopassa, Japanissa ja Pohjois-Amerikassa raportoinnin aloittaneiden yhtiöiden määrä pyydetyistä oli 61 % - 56 % välillä, kun taas Oseanian alueella vain 33 % kontaktoiduista yrityksistä sitoutui raportointiin. Meidän kohdeyhtiöistämme 40 % toimitti raporttinsa tarkastettavaksi CDP:lle. Luku jää jonkin verran alemmaksi länsimaisten yritysten keskiarvosta. Tänä vuonna raportointiin sitoutuneissa korostui yhdysvaltalaisten yhtiöiden osuus, kun he yrittävät kiriä eurooppalaisten etumatkaa kiinni.

Listallamme olleista, raportointinsa julkistamista toistaiseksi odottamaan jäävien yritysten toimialoista korostuivat palvelusektori sekä terveydenhuolto ja biotekniikka. Kohdelistallemme myös valikoitui yleistä markkinaa pienempiä yhtiöitä, joilla raportointivalmiudet eivät ole vielä suuryritysten tasolla. On hyvä huomioida, että Non-Disclosure -kampanjalla kannustetaan uusia raportoijia ja suuri osa salkkuyhtiöistämme on raportoinut CDP:lle jo vuosia. Tänä vuonna 5017 yhtiötä toimitti CDP:lle ilmastoraporttinsa. Näistä yhtiöistä 1299 raportoi lisäksi vesivarojen hallinnasta ja turvaamisesta ja 544 yhtiötä metsistä.

Yhteisvaikuttamishankkeiden kautta etsimme joukkovoimaa ja vaikutamme pidemmän aikavälin Net Zero -tavoitteeseemme saattaa hallinnoimamme sijoitusvarallisuuden nettopäästöt nollaan. Tavoitevuoteemme, viimeistään 2050 mennessä, on yhä aikaa. Meillä varainhoitajana on kuitenkin paremmat valmiudet arvioida sijoituskohteitamme ja sijoitussalkkujemme ilmastovaikutuksia sitä mukaa, kun ilmastoraportoijien määrä lisääntyy, raporttien sisällöt täydentyvät ja raportit ovat saman tahon verifioimia.

Mari Vanninen
Varainhoitaja
LähiTapiola Varainhoito
Tämä kirjoitus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima ja perustuu sen näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta. Kirjoituksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat LähiTapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita LähiTapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tätä kirjoitusta ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä siinä esitettyä tietoa ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai palveluilla.